Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
226 s.,[16] s.obr.příl. : il.

ISBN 80-246-1002-7 (brož.)
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Obsahuje fotografie, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. 213
Klimatologie - učebnice vysokošk.
Meteorologie - učebnice vysokošk.
000043371
OBSAH // PŘEDMLUVA 5 // 1. ’ VZNIK A SLOŽENÍ ZEMSKÉ ATMOSFÉRY 9 // 1.1 Vznik zemské atmosféry 9 // 1.2 Dnešní složení atmosféry Země 12 // 1.3 Stopové látky 13 // 1.3.1 Ozon 14 // 1.3.2 Oxid uhličitý 14 // 1.4 Vodní pára v zemské atmosféře 15 // 1.5 Pevné a kapalné částice v atmosféře 17 // 1.6 Vertikální členění atmosféry 20 // 1.7 Turbulence a konvekce v atmosféře 23 // 2. . TLAK VZDUCHU 25 // 2.1 Tlak vzduchu a jeho jednotky 25 // 2.2 Hustota vzduchu 25 // 2.3 Virtuální teplota 27 // 2.4 Změna tlaku vzduchu s výškou 28 // 2.4.1 Základní hydrostatická rovnice 28 // 2.4.2 Výška homogenní atmosféry 29 // 2.4.3 Barometrická formule pro izotermní atmosféru 30 // 2.4.4 Vertikální barický gradient 32 // 2.5 Změna hustoty vzduchu s výškou 33 // 2.6 Aperiodické změny tlaku vzduchu 35 // 2.7 Periodické změny tlaku vzduchu 36 // 2.8 Síla tlakového gradientu, tlakové útvary 37 // 2.9 Horizontální rozložení atmosférického tlaku na Zemi 39 // 2.10 Některé další pojmy týkající se tlaku vzduchu 40 // 2.11 Gravitace a zemská tíže, potenciální energie v atmosféře, geopotenciál 41 // 3. * TEPELNÉ POMĚRY PŮDY A POVRCHU VODNÍCH NÁDRŽÍ 45 // 3.1 -1 Záření v atmosféře, radiační a tepelná bilance zemského povrchu 45 // 3.1.1 • Sluneční záření 45 // 3.1.2 ■ Dlouhovlnné záření 49 // 3.2 Oteplování a ochlazování zemského povrchu 50 // 3.3 Denní a roční chod teploty povrchu půdy
52 // 3.4 Noční a ranní mrazy na povrchu půdy 55 // 3.5 Šíření tepla do půdy a změny teploty v půdě 56 // 3.6 Tepelné poměry vodních nádrží 60 // 4.: TEPLOTA SPODNÍCH VRSTEV VZDUCHU 64 // 4.1 Oteplování a ochlazování vzduchu 64 // 4.2 Denní chod teploty vzduchu 66. // OBSAH // I 223 // 68 // 69 // 70 // 72 // 72 // 75 // 76 // 77 // 80 // 81 // 82 // 83 // 85 // 85 // 86 // 87 // 91 // 91 // 91 // 92 // 93 // 95 // 96 // 97 // 97 // 97 // 98 // 98 // 99 // 99 // 100 // 100 // 102 // 104 // 105 // 108 // 110 // 111 // 113 // 113 // Roční chod teploty vzduchu Aperiodické změny teploty vzduchu Extrémni teploty // VERTIKÁLNÍ STABILITA VZDUCHOVÝCH HMOT // Individuální teplotní gradient v nenasyceném vzduchu, potenciální teplota // Individuální teplotní gradient v nasyceném vzduchu // Aktuální vertikální gradient teploty // Vertikální stabilita nenasyceného vzduchu // Potenciální teplota při vertikálních pohybech vzduchu // Vliv výměny na teplotní zvrstvení // Vertikální stabilita nasyceného vzduchu // Pseudoadiabatické děje // ROZDĚLENÍ TEPLOTY V ATMOSFÉŘE S VÝŠKOU // Změna teploty s výškou v přízemní vrstvě vzduchu Změna teploty s výškou ve vyšších vrstvách atmosféry Inverze teploty // VÝPAR // Oběh vody v přírodě Fyzikální podstata výparu Napětí nasycení Rychlost vypařování Výpar za delší období Denní a roční chod výparu // VLHKOST VZDUCHU // Vlhkost vzduchu a příčiny jejích
změn // Denní chod absolutní vlhkosti a tlaku vodní páry // Roční chod absolutní vlhkosti a toku vodní páry // Denní chod relativní vlhkosti // Roční chod relativní vlhkosti // Rozdělení vlhkosti vzduchu v atmosféře s výškou // ’ KONDENZACE A SUBLIMACE VODNÍ PÁRY V ATMOSFÉŘE // Podmínky kondenzace vody v atmosféře, kondenzační jádra // Zamrzání kapek, ledová jádra, vznik srážek v oblacích // Kondenzace a sublimace na zemském povrchu // Mlhy a jejich klasifikace // Oblaky a jejich druhy // Složení oblaků // Děje, jimiž vznikají oblaky // Oblaky nefrontální a frontální // Oblačnost a její vyjadřování // 9.10 Denní chod oblačnosti // 9.11 Roční chod oblačnosti // 114 // 114 // 10. ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY 115 // 10.1 Význam pojmu srážky 115 // 10.2 Kvantitativní charakteristiky srážek 115 // 10.3 Trvalé srážky a přeháňky 116 // 10.4 Srážky nefrontální a frontální 116 // 10.5 Denní a roční chod srážek 117 // 10.6 Bližší popis hlavních druhů padajících srážek 118 // 10.7 Sněhová pokrývka 119 // 11. PROUDĚNÍ V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE 120 // 11.1 Proudnice a trajektorie 120 // 11.2 Geostrofické proudění 120 // 11.3 Gradientově proudění 123 // 11.4 Vliv tření na proudění vzduchu, proudění v tlakových útvarech 127 // 11.5 Základní prvky cirkulace v zemské atmosféře 129 // 12. VZDUCHOVÉ HMOTY 132 // 12.1 Podmínky tvoření vzduchový hmot 132 // 12.2 Klasifikace vzduchových hmot
134 // 12.3 Podmínky počasí ve stabilních vzduchových hmotách 136 // 12.3.1 Podmínky počasí v teplých stabilních vzduchových hmotách 136 // 12.3.2 Podmínky počasí ve studených stabilních vzduchových hmotách 137 // 12.4 Podmínky počasí v instabilních vzduchových hmotách 139 // 12.4.1 Podmínky počasí ve studených instabilních vzduchových hmotách 139 // 12.4.2 Podmínky počasí v teplých instabilních vzduchových hmotách 141 // 12.5 Místní vzduchové hmoty 142 // 12.6 Charakteristiky zeměpisných typů vzduchových hmot severní polokoule 142 // 12.6.1 Arktický vzduch (AV) 142 // 12.6.2 Vzduch mírných šířek (VMS), polární vzduch 143 // 12.6.3 Tropický vzduch (TV) 144 // 12.6.4 Ekvatoriální vzduch (EV) 145 // 12.7 Transformace vzduchových hmot 146 // 13. ’ ATMOSFÉRICKÉ FRONTY 149 // 13.1 Obecné vlastnosti atmosférických front 149 // 13.2 Klasifikace atmosférických front 149 // 13.3 Vzorec pro sklon frontální plochy 151 // 13.4 Barické a izalobarické pole fronty 154 // 13.5 Posun front 156 // 13.6 Tvoření a rozpadávání front 157 // 13.7 Teplé fronty 161 // 13.7.1 Teplé fronty na přízemních povětrnostních mapách 161 // 13.7.2 Vertikální řezy teplých front 165 // OBSAH I . 225 // 13.7.3 Príznaky přechodu teplé fronty přes místo pozorování 166 // 13.8 Studené fronty 168 // 13.8.1 Studené fronty na přízemních povětrnostních mapách 168 // 13.8.2 Aerologická analýza studených front 169 // 13.8.3
Příznaky přechodu studených front přes místo pozorování 171 // 13.8.4 Podružné fronty 172 // 13.9 Okluzní fronty 174 // 13.9.1 Okluzní fronty na přízemních povětrnostních mapách 174 // 13.9.2 Aerologická analýza okluzních front 177 // 13.9.3 Příznaky přechodu okluzních front přes místo pozorování 178 // 14. CYKLONY A ANATICYKLONY 181 // 14.1 Typy cyklon a anticyklon 181 // 14.2 Stadia ve vývoji cyklon a anticyklon 182 // 14.3 Velikost cyklon a anticyklon 183 // 14.4 Přemísťování cyklon a anticyklon 184 // 14.5 Vertikální pohyby v cyklonách a anticyklonách 184 // 14.6 Vznik mimotropických cyklon a podmínky počasí 186 // 14.6.1 Tvoření místních nefrontálních cyklon 186 // 14.6.2 Tvoření frontálních cyklon 187 // 14.6.3 Počasí v tvořících se frontálních nížích 189 // 14.6.4 Stavba mladých cyklon 189 // 14.6.5 Stavba okludovaných cyklon 190 // 14.6.6 Regenerace cyklon 191 // 14.6.7 Podmínky počasí v cyklonách 192 // 14.7 Vývoj anticyklon 195 // 14.8 Podmínky počasí v anticyklonách 196 // 15.4 PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 199 // 15.1 Metody synoptické meteorologie 199 // 15.2 Objektivní předpovědní metody 203 // 15.3 Prediktabilita atmosférických dějů 208 // 15.4 Závěr 210 // LITERATURA • 213 // REJSTŘÍK 215 // 226 I // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC