Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
x, 212 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-1847-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 211
000043398
Obsah // PŘEDMLUVA 1 // ??? ? // ZÁKLADNÍ PRINCIPY f // TEORETICKÉ ZÁKLADY 5 // Definice 6 // Co xpůsobuje hněv? 7 // Způsobuje hněv agresi? 8 // Model hněvu 9 // PŘEHLED LÉČBY DESENZIBILIZACÍ (STRESS INOCULATION) // PRO KONTROLU HNĚVU 11 // Kognitivní příprava 11 // Fáze získávání dovedností 12 // Aplikace výcviku 13 // Shrnutí klíčových složek 1 ? // Funguje léčba? 1 ? // PŘIZPŮSOBENÍ STÁVAJÍCÍ LÉČBY KLIENTŮM S KOGNITIVNÍ PORUCHOU 15 // Stanovení potřeby 15 // Další vlivy 16 // Vývoj OTSARu (On The Spot Arousal Reduction) • 17 // Shrnutí 17 // POSKYTOVAL y* ft (í 19 // TERAPEUTI 19 // Zkušenost 19 // Součásti zvládání hněvu 20 // Sebeuvědomění 21 // TERAPEUTICKÝ VZTAH 23 // Stanovení společného cíle 23 // Terapeutické spojenectví 23 // Hnév a emoce // iv Obsah // NASLOUCHÁNÍ OSOBĚ, KTERÁ VYPRÁVÍ O SVÉM HNĚVU 25 // UKLIDŇUJÍCÍ TECHNIKY 27 // KONTROLNÍ SEZNAM VHODNOSTI 29 // KDO BY MOHL BÝT VHODNÝ PRO LÉČBU HNĚVU? 30 // Historie chování 30 // Vhled a uvědomění 31 // Smyslová postižení 31 // Motivace 31 // Kognitivní schopnosti 32 // Schopnost subjektivního zpozorování změny // ve fyziologickém podráždění 33 // KONTROLNÍ SEZNAM VHODNOSTI 35 // Zahrnout 35 // Vyloučit 35 // SKUPINOVÁ, NEBO INDIVIDUÁLNÍ LÉČBA? 36 // Skupinová léčba 36 // Individuální léčba 36 // DÉLKA LÉČBY 38 // Pokračování 40 // LÉČEBNÉ PROSTŘEDÍ 41 // Potenciální problémy při práci
v instituci 41 // Potenciální problémy při práci // v prostředí komunity 42 // VYBAVENÍ 43 // Bezpečnostní opatření 43 // ZAČÁTEK PROCESU 45 // POSOUZENÍ A ZHODNOCENÍ 45 // Metody sběru dat 45 // Sběr informací před léčbou 47 // Pokračující sběr dat 47 // Zhodnocení léčby 47 // POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 48 // Rozhovor 49 // Plán pro budoucí léčbu 50 // PRÁCE PŘED WORKSHOPY 51 // JAK PŘÍRUČKA FUNGUJE 53 // Hněv o emoce // Obsah V // WORKSHOPY 55 // WORKSHOP 1 55 // Uvítání 55 // Úvod 55 // Praxe 55 // Zpětná vazba 56 // Vysvětlení 57 // Očekávání 57 // WORKSHOP 2 59 // Uvítání 59 // Rekapitulace 59 // Praxe 59 // Diskuze 60 // Relaxace/snížení podráždění 60 // Domácí úkol 61 // WORKSHOP 3 63 // Uvítání 63 // Kontrola domácího úkolu // a zpětná vazba 63 // Rekapitulace 64 // Diskuze 64 // Představte 65 // Domácí úkol 66 // Relaxace/snížení podráždění 66 // WORKSHOP 4 67 // Uvítání 67 // Kontrola domácího úkolu 67 // Zpětná vazba 67 // Rekapitulace 67 // Praxe 68 // Domácí úkol 68 // Relaxace/snížení podráždění 68 // WORKSHOP 5 70 // Uvítání 70 // Kontrola domácího úkolu 70 // Zpětná vazba 70 // Praxe 70 // Domácí úkol 71 // Relaxace/snížení podráždění 71 // Hněv a emoce // yj Obsah // WORKSHOP 6 73 // Uvítání 73 // Kontrola domácího úkolu 73 // Zpétná vazba 73 // Rekapitulace 73 // Praxe 73 // Diskuze 74 // Hraní rolí 74 // Domácí úkol 74 // Relaxace/snížení
podráždění 74 // WORKSHOP 7 75 // Uvítání 75 // Kontrola domácího úkolu 75 // Zpětná vazba 75 // Rekapitulace 75 // Představte 75 // Proberte 75 // Domácí úkol 76 // Relaxace/snížení podráždění 76 // WORKSHOP 8 77 // Uvítání 77 // Kontrola domácího úkolu 77 // Zpětná vazba 77 // Rekapitulace 77 // Praxe 78 // Vysvětlete 78 // Domácí úkol 78 // Relaxace/snížení podráždění 78 // WORKSHOP 9 80 // Uvítání 80 // Zpětná vazba 80 // Rekapitulace 80 // Hraní rolí 80 // Domácí úkol 81 // Relaxace/snížení podráždění 81 // WORKSHOP 10 83 // Uvítání 83 // Kontrola domácího úkolu a zpětná vazba 83 // Rekapitulace 83 // Praxe 83 // Domácí úkol 85 // Hněv a emoce // Obsah // vii // Relaxace/snížení podráždění 85 // WORKSHOP 11/12 86 // Uvítání 86 // Kontrola domácího úkolu // a zpětná vazba 86 // Rekapitulace 86 // Představte 86 // Domácí úkol 87 // Relaxace/snížení podráždění 87 // WORKSHOP 13/14 89 // Uvítání 89 // Kontrola domácího úkolu a zpětná vazba 89 // Rekapitulace 89 // Praxe 89 // Diskuze 90 // Domácí úkol 90 // Relaxace/snížení podráždění 91 // WORKSHOP 15-18 92 // Uvítání 92 // Zpětná vazba 92 // WORKSHOP 19-21 95 // Uvítání 95 // Zpětná vazba 95 // Komunikační dovednosti 95 // Představte asertivní způsob 97 // Praxe 97 // Naučme se jak být asertivní (v klidu) 99 // Hraní rolí 99 // Domácí úkol 100 // Relaxace/snížení podráždění 4 101
WORKSHOP 22-24 102 // Uvítání 102 // Představte - Postup při řešení // problémů 102 // Praxe 106 // Domácí úkol 106 // Relaxace/snížení podráždění 106 // WORKSHOP 25-28 // Uvítání Zpětná vazba // 107 // 107 // 107 // Hněv a emoce // Vili // Obsah // Hraní rolí 107 // Rekapitulace 107 // Jak se připravit na potenciálně // provokativní situaci 107 // Dréninku desenzibilizace - SIT // (Stress Inoculation Training) 108 // Zkontrolujte 108 // Domácí úkol 109 // Relaxace/snížení podráždění 109 // WORKSHOP 29/30 110 // VYROVNÁNÍ SE S NEÚSPĚCHEM 110 // Uvítání 110 // Zpětná vazba 110 // Domácí úkol 111 // Relaxace/snížení podráždění 111 // DOPLŇKOVÉ WORKSHOPY // (NĚCO NAVÍC - NEPOVINNĚ) 112 // DOPLŇKOVÝ WORKSHOP 1 113 // JAK SE VYROVNAT S ODMÍTNUTÍM 113 // DOPLŇKOVÝ WORKSHOP 2 115 // JAK SE VYPOŘÁDAT S DRÁŽDĚNÍM A PROVOKACÍ 115 // DOPLŇKOVÝ WORKSHOP 3 117 // ZVLÁDÁNÍ KRITIKY 117 // DOPLŇKOVÝ WORKSHOP 4 120 // NA DRUHÉM KONCI HNĚVU 120 // DOPLŇKOVÝ WORKSHOP 5 122 // TÍHA ZÁŠTI 122 // REKAPITULUJÍCÍ WORKSHOPY 125 // Uvítání 125 // Klíčové body 125 // Vzpomínání na jiné způsoby zabránění úzkosti, stresu a hněvu 126 // Závěr 126 // APLIKACE TECHNIK MIMO LÉČEBNOU MÍSTNOST 127 // Osobní akční plán 127 // Individualizované shrnutí 127 // Jiné metody napomáhající // zevšeobecnění dovedností 128 // Hnév q emoce // Obsah ix // SHRNUTÍ MÉ PRÁCE NA ZVLÁDÁNÍ HNĚVU 130
// MŮJ PYTEL BLECH 132 // PŘÍLOHA 1 FYZIOLOGICKÁ SLOŽKA 137 // RELAXACE A SNÍŽENÍ PODRÁŽDĚNÍ 137 // OTSAR neboli ON THE SPOT AROUSAL REDUCTION // (SNÍŽENÍ PODRÁŽDĚNÍ IHNED NA MÍSTĚ) 140 // CO JE TO OTSAR? 140 // OTSAR KOMBINUJE ŘADU TECHNIK 140 // OTSAR V JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH 141 // OTSAR VÁM MŮŽE POMOCI 141 // KDY JEJ POUŽÍT 141 // JAK SE OTSAR NAUČIT 141 // INDIVIDUALIZOVANÝ OTSAR 146 // Na co pamatovat a čeho se vyvarovat u relaxace a technik dýchání 150 // Teploměr hněvu 151 // Záznam nácviku relaxace nebo OTSARu 156 // PŘÍLOHA 2 KOGNITIVNÍ SLOŽKA 158 // OBECNÉ COPINCOVÉ POVELY PRO SEBE SAMA 158 // COPING NEBO POZITIVNÍ POVELY PRO SEBE SAMA (ČTYŘI STUPNĚ) 159 JE SNADNÉ NECHAT SVÉ MYŠLENKY, ABY VÁS VYTOČILY 161 // SNAHA VIDĚT VĚCI Z POHLEDU DRUHÉHO 162 // Jaká jsou vaše pravidla pro život - a fungují? 162 // POMÁHAJÍCÍ UKLIDŇUJÍCÍ MYŠLENKY 167 // ZNOVU SE ZAMYSLETE NAD SITUACÍ, KTERÁ VÁS ROZZLOBILA 178 // ZAČÍNÁTE BÝT ROZZLOBENÍ? 178 // SEZNAMOVÁNÍ SE S VAŠIMI HNĚVIVÝMI MYŠLENKAMI 181 // ROZHODNĚTE SE ZMĚNIT, CO Sl MYSLÍTE NEBO ŘÍKÁTE 182 // PŘÍLOHA 3 BEHAVIORÁLNÍ SLOŽKA 183 // TRÉNINK ASERTIVITY 183 // NAŠE PRÁVO BÝT ASERTIVNÍ 185 // ASERTIVNÍ CESTOU 187 // Rutinní řešení problémů 189 // PŘÍLOHA 4 DENÍKY A PRACOVNÍ LISTY 191 // Vyplňujete deník hněvu? 197 // DALŠÍ LITERATURA 211 // Zpětná vazba účastníků 212 // Hněv o emoce

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC