Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
449 s. : il. ; 24 cm + dodatečný příspěvek ([10] s.)

objednat
ISBN 978-80-7368-517-1 (brož.)
Nad názvem : ESF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydáno též jako CD-ROM
Část. anglický text, anglická resumé
000043401
UČITEL -- Alina Budniak, Malgorzata Mnich -- Profesionální podpora učitele jako motivace zlepšení profesionální kvalifikace Miloš Hrubý, Karolína Ranglová, Zdeněk Svoboda -- Podpora vzdělávání jako mechanismus podpory úspěšného vstupu na trh práce Josef Malach -- Proměny rolí učitele v kontextu sociálně ekonomického vývoje regionu -- Martin Malčík -- Řízení kvality na školách a vlastní hodnocení školy -- Harald Nilsen -- Role učitele boj za lidské hodnoty -- Michal Slavík -- Učitel jako mediátor -- Michaela Terčová -- Učit, vychovávat a rozvíjet kreativní myšlení -- Jaroslav Vencálek -- Nová role učitele ve smyslu podpory rozvoje života člověka jako nej vyšší globální hodnoty -- KURIKULÁRNÍ REFORMA -- Iva Bartošová -- Požadavky na kompetence učitelů primárního vzdělávání Kateřina Dytrtová -- Učitel, autenticita, výběr -- Ivana Gejgušová -- První fáze proměny českého školství -- Blažena Gracová -- Dějepisná učebnice a její využití žádoucí stav a realita. Jan Karaffa -- Dramatická výchova v základní škole -- Denisa Labischová -- Využití didaktických médií ve výuce dějepisu -- Dáša Lasotová -- Příprava k projektování programu zprostředkování tvorby Romana Franty. Erika Mechlová -- Projektování vzdělávání učitele v přírodovědné oblasti -- Radana Metelková-Svobodová -- Aktuálnost problematiky porozumění textu a její integrace v současném školském
kurikulu -- Karel Rýdl -- Zaměření kurikulární politiky ve světě a její odraz v přípravě učitelů Marie Solárová -- Inovace vyučovacích metod a forem výuky učitele chemie v rámci pregraduálního vzdělávání -- Marie Solárová -- Aplikace ŠVP a názory učitelů z praxe -- Danuše Sztablová -- Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání -- Helena Šimíčková -- Souběžná výuka didaktiky prvouky -- Jitka Šimíčková-Čížková, Bohumil Vašina, Petr Šišák -- Výchova ke zdraví nová profesní příprava učitelů -- Václav Tvarůžka -- Učitel a vizuální komunikace v technické výchově -- Vladimír Vaněk -- Práce a technika v základním vzdělávání ČR -- Hana Vaňková -- 10 inspirativních podnětů pro plánování modelových situací v rámci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce" -- PRAXE -- Radmila Burkovičová -- Otázky pedagogické praxe studentek Učitelství pro MŠ -- Lucie Dokoupilová -- Nová role učitele Pedagogická praxe v kontextu pregraduální učitelské přípravy -- Libor Koníček -- Cíle, realizace a perspektivy pedagogické praxe studentů učitelství fyziky -- Malgorzata Mnich, Alina Budniak -- Výcvik začínajících učitelů pro realizaci regionálních vzdělávacích tříd -- Jan Netolická -- Informace, motivace a hodnoty -- Vladimíra Sehnalová -- Zkušenosti a výsledky dotazníkového šetřené projektu dalšího vzdělávání
učitelů Helena Šimíčková -- Hospitačné asistentská praxe v 1. třídě základní školy -- Zdeňka Stíhlová -- Hospitační činnost a adaptace začínajících pedagogů -- KOMUNIKACE A SOCIÁLNÍ ASPEKTY -- Kateřina Janků, Renata Kovářová -- Školní poradenská pracoviště se zaměřením na kompetence a činnosti školního speciálního pedagoga -- Martin Kovář, Markéta Pasečná -- Reflexe profesní připravenosti budoucích učitelů geografie na eLearningovou výuku po absolvování Ostravské univerzity -- Jiří Pavlíček -- Inovativní výukové prostředí -- Irena Polewczyk -- Mluva dětí diagnostická slova začínajících učitelů -- Arnošt Smolík -- Pedagog a vybrané prostředky alternativní socializace -- Zdeněk Svoboda -- Etnobrýle aneb kompetence učitelů pro výuku dětí ohrožených sociálním vyloučením. Zdeněk Svoboda -- Nízkoprahová předškolní příprava pro děti ohrožené sociálním vyloučením -- Ivana Šimková -- Teorie a praxe jazykové komunikace -- Aleš Valchař -- Progres výpočetní techniky a jeho vliv nejenom ve školství -- Eva Zezulková -- Výchova řeči jak na to?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC