Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.6) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
208 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-247-0310-6 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod, předmluvy, dodatky, slovníček, rejstřík
Lékařství - práce vědecké - využití - příručky
Práce vědecké - lékařství - využití - příručky
000043469
Úvodní slovo k prvnímu vydání ... 9 // Předmluva ... II // Předmluva k prvnímu vydání: Potřebujete číst tuto knihu? ... 12 // Poděkování ... 13 // Předmluva autorky к českému vydání ... 14 // Poznámka překladatele ... 16 // 1 Proč vůbec publikace číst? ... 17 // 1.1 Znamená „medicína založená na důkazu“ prostě „čtení medicínských // publikací“? ... 17 // 1.2 Proč lidé často vzdychají, když se zmíníte o medicíně založené na důkazu? ... 19 // 1.3 Než začnete: formulujte problém ... 23 // 2 Vyhledávání literatury ... 29 // 2.1 Čtení lékařských článků ... 29 // 2.2 Databáze Medline ... 29 // 2.3 Úkol 1: Pokoušíte se najít určitou publikaci, o níž víte, že existuje ... 31 // 2.4 Úkol 2: Chcete zodpovědět velmi specifickou klinickou otázku ... 35 // 2.5 Úkol 3: Chcete rychle získat všeobecné informace o dobře definovaném // tématu ... 37 // 2.6 Úkol 4: Vaše hledání vyústilo v nalezení mnoha bezvýznamných článků ... 40 // 2.7 Úkol 5: Vaše hledání nenalezlo vůbec žádné články nebo ne tolik, kolik // jste očekávali ... 41 // 2.8 Úkol 6: Nevíte, kde začít hledat ... 43 // 2.9 Úkol 7: Váš pokus zúžit hledání vede ke ztrátě důležitých článků, ale nevyloučí ty s nízkou metodologickou kvalitou ... 44 // 2.10 Úkol 8: Medline nepomohl navzdory důkladnému hledání ... 45 // 2.11 The Cochrane Library ... 47 // 3 Zorientujte se (o čem je tato publikace?) ... 51 // 3.1 Věda o „vyhazování“ publikací ... 51 // 3.2 Tři předběžné otázky к tomu, abyste se zorientovali ... 53 // 3.3 Randomizované kontrolované studie ... 56 // 3.4 Kohortové studie ... 59 // 3.5 Studie případů a kontrol ... 60 // 3.6 Průřezové studie ... 61 // 3.7 Kazuistiky ... 61 // 3.8 Tradiční hierarchie důkazů ... 62 // 3.9 Poznámkak etickým úvahám ... 63 //
4 Zhodnocení metodologické kvality ... 69 // 4.1 Byla studie původní? ... 69 // 4.2 Koho se studie týkala? ... 70 // 4.3 Byl použit správný design studie? ... 71 // 4.4 Byla vyloučena nebo minimalizována systematická chyba? ... 73 // 4.5 Bylo vyhodnocení „slepé“? ... 76 // 4.6 Byly zohlednčny předběžné statistické otázky? ... 77 // 4.7 Shrnutí ... 79 // 5 Statistika pro nestatistiky ... 83 // 5.1 Jak mohou nestatistici hodnotit statistické testy? ... 83 // 5.2 Připravili autoři správně všechny náležitosti studie? ... 84 // 5.3 Párové údaje, strany testů a odlehlé hodnoty ... 89 // 5.4 Korelace, regrese a kauzalita (příčinný vztah) ... 90 // 5.5 Pravděpodobnost a spolehlivost ... 92 // 5.6 Hlavní výsledek (kvantifikace pravděpodobnosti prospěchu a poškození) — 94 // 5.7 Souhrn ... 96 // 6 Publikace, které pojednávají o lékových studiích... 99 // 6.1 „Důkazy“ a obchodní zájmy ... 99 // 6.2 Jak se rozhodovat o léčbě ...101 // 6.3 Náhradní cílové ukazatele ...101 // 6.4 Jak získat důkazy od farmaceutického reprezentanta ...105 // 7 Publikace, které pojednávají o diagnostických nebo screeningových testech .109 // 7.1 Deset mužů na lavici obžalovaných ...109 // 7.2 Ověření validity diagnostického testu vzhledem ke zlatému standardu i 10 // 7.3 Deset otázek, které si položíte u publikace, která tvrdí, že ověřuje validitu dignostického nebo screeningového testu ...114 // 7.4 Poznámka к likelihood ratio ...118 // 8 Publikace, které shrnují jiné práce (systematické přehledy a metaanalýzy) ... 123 // 8.1 Kdy je nějaký přehled systematický? ...123 // 8.2 Vyhodnocení systematických přehledů ...125 // 8.3 Metaanalýza pro nestatistika ...129 // 8.4 Vysvětlení heterogenity ...133 //
9 Publikace, které vám říkají, co dělat (oficiální doporučení) ...139 // 9.1 Velká diskuse o oficiálních doporučeních ...139 // 9.2 Mění oficiální doporučení chování kliniků? ...141 // 9.3 Jaké otázky si položit v případě souboru oficiálních doporučení ...143 // 10 Publikace, které vám říkají, kolik co stojí (ekonomické analýzy) ...149 // 10.1 Co je ekonomická analýza? ...149 // 10.2 Zjišťování nákladů na zdravotní intervence a prospěchu z nich ...151 // 10.3 Deset otázek, které je třeba si položit u ekonomické analýzy ...155 // 10.4 Závěr ...158 // 11 Publikace, které obsahují více než jen čísla (kvalitativní výzkum) ...163 // 11.1 Co je kvalitativní výzkum? ...163 // 11.2 Hodnocení publikací, které popisují kvalitativní výzkum ...166 // 11.3 Závěr ...170 // 12 Začleňování medicíny založené na důkazu do praxe ...173 // 12.1 Surfaktanty versus steroidy: studie případů o přijímání praxe založené // na důkazu ...173 // 12.2 Změna chování zdravotnických pracovníků: důkazy ze studií // na jednotlivcích ...175 // 12.3 Řízení změn pro dosažení účinné klinické praxe: důkazy ze studií // o organizačních změnách ...180 // 12.4 Organizace práce založené na důkazu: otázka kultury ...182 // 12.5 Teorie změny ...184 // 12.6 Priority pro další výzkum na poli začleňování důkazů do praxe ...186 // Dodatek 1: Kontrolní seznamy pro hledání, posuzování a začleňování důkazů // do praxe ...191 // Dodatek 2: Filtry kvality založené na důkazech pro každodenní použití 198 // Dodatek 3: Maximálně senzitivní vyhledávací řetězce (k použití hlavně pro výzkum) // Dodatek 4: Obecné vyhodnocení účinků intervence ...201 // Slovníček ...203 // Rejstřík ...205
(OCoLC)53272277
cnb001242492

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC