Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
109 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-1223-7 (brož.)
Poradce pro praxi
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje grafy, tabulky
Práce - motivace - příručky
Pracovníci vedoucí - motivace - příručky
000043712
Obsah // O autorech...9 // Předmluva... 11 // 1. kapitola // Tři omyly týkající se motivace... 13 // 1.1 Motivace bývá často špatně chápána ... 15 // Věčná stížnost: nedostatek motivace... 15 // Omyl číslo 1: Někdo prostě motivovaný je, někdo ne... 15 // Omyl číslo 2: Motivace = manipulace... 16 // Omyl číslo 3: Nic nemotivuje lěpe než peníze... 16 // 2. kapitola // Jak motivace funguje?... 19 // 2.1 Motivace je výsledkem určitého procesu...21 // Na naši motivaci působí celá řada činitelů...21 // 2.2 Obecná a specifická motivace...22 // Vaše specifická motivace je rozhodující...22 // 2.3 Podmínky specifické motivace...23 // Udržujte napětí a uvolnění v rovnováze...23 // Bez čeho se neobejdete? Bez důvěry ve vlastní síly!...24 // Rozum a cit musí být v souladu...27 // Časová perspektiva - motiv pro stanovení cílů...28 // Lidské schopnosti potřebují ke svému rozvoji náležitý prostor ... 29 // 3. kapitola // Cesty ? osobnímu úspěchu...33 // 3.1 Životní koncepce, pole jednání a cíle...35 // Popište svou životní koncepci...35 // Vaše pole jednání a sociální role...37 // Dosáhněte shody cílů se sebou samým...41 // 3.2 Kdyajaksedařísebemotivaci ...45 // Dáváme si osobní závazky...46 // 3.3 Jak využijete a dále rozvinete silné stránky své osobnosti.48 // Kienbaumův kompetenční model...48 // 5 // Obsah // Jak motivovat sebe a své spolupracovníky // Vaše osobní kompetence...50
// 3.4 Myslete pozitivně... 52 // Posilujte své pozitivní představy... 52 // Oslabujte své negativní představy...54 // 3.5 Nezapomínejte na regeneraci svých sil ...56 // Dopřejte zotavení tělu i duši...57 // 4. kapitola // Jak motivovat druhé...59 // 4.1 Jakou roli hrajete jako vedoucí pracovník...61 // Možnosti a meze motivace spolupracovníků...61 // Vaše úkoly při motivaci spolupracovníků...63 // 4.2 Formulujte motivující cíle...63 // Znaky motivujících cílů pro spolupracovníky...64 // V popředí stojí podnikové cíle...64 // Jak dospějete ? cílům pro jednotlivé spolupracovníky...65 // 4.3 Šiřte sebedůvěru!...67 // Důvěra a větší výkon...68 // Předpoklady pro rozvoj sebedůvěry...69 // 4.4 Vytvářejte prostor pro jednání...69 // Předpoklady pro chování, vyznačující se osobní odpovědností. 70 Tipy na vytváření prostoru pro samostatné jednání... 71 // 4.5 Podporujte rozvoj svých spolupracovníků...72 // Vedoucí pracovníci jsou zároveň i kouči // svého pracovního týmu... 72 // Jak je to s podporou rozvoje kompetencí pracovníků... 73 // Dbejte na dobrou zpětnou vazbu... 74 // 5. kapitola // Podnik jako motivující prostředí...79 // 5.1 Pěstujte kulturu cílevědomé orientace...81 // Přínosy systémů dohod o cílech...82 // Požadavky na dohody o cílech...82 // Formulář pro dohody o cílech...84 // 5.2 Odměňování a proč peníze nejsou všechno...85 // Peníze uspokojují potřeby...86
// Součásti a účinnost systémů odměňování...86 // 5.3 Modely kariéry vytvářejí rozvojové podněty...89 // Modely kariéry se musejí vyvíjet...90 // Pojetí kariéry se mění...92 // 6 // Požadavky na modely kariéry...93 // 5.4 Procesy inovačních změn vyžadují adekvátní motivaci...95 // Odpor proti změnám ...95 // Co vyžadují úspěšné změny...96 // Změny se uskutečňují v pěti stupních...97 // 5.5 Retenční programy pro stabilizaci spolupracovníků...99 // Náplň retenčních programů...99 // Důvody pro výpověď...101 // Úrovně retenčních programů...104 // 5.6 Empowerment: od spolupracovníka ke spolupodnikateli...105 // Proces transformace myšlení...105 // Výhled aneb jak dál // 109 // 7 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC