Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:37x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2000
153 s. ; 23 cm

ISBN 80-7178-419-2 (brož.)
Rádci pro rodiče a vychovatele
angličtina
000043715
Co lze dělat // Chovat je jako v bavlnce 10 // Naučit je, jak si mají poradit 11 // Buďte pozitivní 15 // 1. UČÍME DĚTI, JAK SE MAJÍ CHRÁNIT 16 // Co zmohou rodiče 16 // Povzbuďte děti, aby se nebály vyjadřovat své pocity 17 // Jak začít rozhovory s dětmi 19 // Promluvte o právu na bezpečnost 19 // Rozhovor o dobře a nedobře míněných dotycích 20 // Naučte děti říkat ne 21 // A co potom 22 // Pohovořte s dětmi o lidském těle 22 // Promluvte o bezpečných tajemstvích v protikladu s tajemstvími přinejmenším podivnými 23 // Jen ať se děti nebojí mluvit 24 // Opatrně s prozrazováním 25 // Promluvte o rozdílech mezi dárky a úplatky 25 // Nezapomeňte ani na triky 26 // Nerozdělujte lidi na dobré a zlé 26 // Odpovídejte na otázky dětí 27 // Věřte svým dětem 28 // Hrajte hry typu "co kdyby" 29 // Dovolte dětem porušovat určitá pravidla 31 // Další podněty rodičům 32 // Dospívající děti a mládež se už o sebe postarají samostatně. // Jen jim trochu pomůžeme. 35 // O čem hovořit 36 // Čím mohou přispět učitelé a ti druzí 41 // Předškolní děti 42 // Žáci prvního stupně školy 43 // Děti druhého stupně školy 44 // Děti na prahu dospělosti 44 // Hlášení případů domnělého zneužití dítěte 45 // Použití videoprogramů 46 // Další podněty pro učitele a pedagogické pracovníky 47 // 2. CO DĚLAT PŘI ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 48 // Na co se zaměřit 49 // Sexuální zneužití 49 // Fyzické týrání 61 // Emocionální zneužívání 63 // Zanedbávání dětí 65 // Co dělat, máte-li důvodné podezření na zneužití 66 // Jednání na základě podezření 70 // Jak postupovat, zjistíte-li zneužití 70 // Násilí na dětech 73 // Následky zneužití 75 // Jak se s těmito následky vypořádat 76 // 3. ŠIKANOVÁNÍ 81 // Jaké poučení plyne lidem ze šikanování 81 //
Co je šikanování? 83 // A co šikanující? 84 // A co oběti? 90 // Co lze dělat? 92 // Odpadlíci 90 // 4. UŽÍVÁNÍ DROG, INHALOVÁNÍ TĚKAVÝCH LÁTEK A PITÍ ALKOHOLU 99 // Čím mohou přispět rodiče 100 // Mějte na paměti možné následky 103 // Možné příznaky // A co když máte podezření na užívání drog, inhalování rozpouštědel či pití alkoholu? 105 // 5. AIDS 107 // AIDS ve škole 112 // AIDS a sexuální zneužívání dětí 113 // 6. HERNY A HAZARDNÍ HRÁČSTVÍ 114 // Co s tím lze udělat? // 7. VIDEOKAZETY A POČÍTAČOVÉ DIGITÁLNÍ NOSIČE, DISKETY A KOMPAKTNÍ DISKY 116 // Násilnosti na videu 110 // Vadí to? 110 // Pornografické video II7 // Počítačové digitální nosiče, diskety a kompaktní disky 118 // Co můžeme dělat? // 8. DALŠÍ SITUACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI DĚTÍ 121 // Kdy máme poskytnout dítěti nezávislost 121 // Veřejně přístupná místa 122 // Výtahy a schodiště 122 // Veřejné toalety 123 // Hromadná doprava 123 // Telefonování 124 // Obscénní telefonáty 126 // Vyřizování vzkazů 127 // Linky důvěry 127 // Telefonické informační služby 128 // Osoby, jimž své děti svěřujete do péče 129 // Mladiství hledající práci na částečný úvazek 130 // Je prevence účinná? 100 // PŘÍLOHA I - Otázky typu „co kdyby...“ 107 // Otázky typu „co kdyby“ pro vaše děti 138 // v Otázky typu „co kdyby“ pro vaše dospívající děti 140 // PŘÍLOHA II - Dotazník pro mladší dospívající mládež 143 // Otázky 140 // Odpovědi 144 // PŘÍLOHA III - Dotazník pro starší mládež I47 // Otázky 147 // Odpovědi 149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC