Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.2) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Agentura Strom, 1999
55 s.

ISBN 80-86106-06-3 (brož.)
Škola 21. Ediční řada Nové trendy ; [vol.] 5
Obsahuje úvod, doslov
Bibliografie: s. 51-55
Komunikace pedagogická - příručky
Vyučování - žáci - vztahy a spolupráce - příručky
000043754
Obsah // 1. Komunikace, diskuse, dialog, otázka. Hledání jako cesta poznávání 5 // Úvod 5 // Základní východiska 8 // Smysl těchto úvah pro školní praxi 10 // Vymezení obsahu a záměru práce 10 // 2. Převládající formy práce na našich školách 12 // Konfrontace frontálního a receptivního vyučování s potřebami rozvoje komunikace 12 Dominující činnosti v současné standardní škole 13 // Současné materiální podmínky pro rozvoj komunikace ve standardních učebnách 14 Překážky v našem myšlení pro rozvoj komunikace žáků 15 // Rekapitulace současné praxe 15 // Spolupráce žáků ve třídě 16 // Vztah učitelů ke spolupráci žáků ve třídě 16 // Materiální podmínky pro rozvoj spolupráce 17 // Úplné vyloučení frontálních metod z vyučování? 18 // 3. Přechod к metodám, rozvíjejícím schopnosti komunikace a spolupráce 19 // Pořadí důležitosti: změny vnitřní, nebo změny metod? 19 // První kroky к nápravě 19 // Obecné předpoklady rozvoje schopností komunikace a spolupráce ve školách 20 // 4. Příklady užití skupinové práce a práce »u kulatého stolu« jako 23 // základních prostředků rozvíjení komunikace a spolupráce dětí Vytvoření materiálních podmínek 23 // Vytváření pracovních skupin 26 // Vnitřní vztahy ve skupinách 27 // Vznik a řešení rozporů. Pracovní skupina ve třídě jako model běžné skupiny 27 // pracovníků v zaměstnání Změna vnitřních
postojů učitelů. Změny v učitelském kolektivu 27 // Příklady rozvíjení vzájemné komunikace a spolupráce 28 // 5. Rozvoj komunikace a spolupráce v 1. třídě 39 // Význam komunikace a spolupráce v prvních dnech školního života dítěte 39 // Specifické podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce v 1. třídě 40 // Specifické činnosti к rozvoji komunikace a spolupráce v 1. třídě 44 // Druhé pololetí v 1. třídě. Rozvoj komunikace a spolupráce: demokracie a 47 // odpovědnost // Podmínky úspěchu při rozvíjení komunikace a spolupráce v 1. třídě 49 // Závěr 50 // Literatura 51 // Základní literatura 51 // Další související a doplňující obecně dostupná literatura 55 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC