Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.7) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
183 s.

ISBN 80-7178-440-0 (brož.)
francouzština
Další názvový údaj z obalu: praktické rady a programem cvičení
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje úvod, přehled testů a cvičení, údaje o autorce
Sebedůvěra - testy - příručky
000043891
Obsah // Úvod...11 // KAPITOLA I // Příčiny nesmělosti...15 // A. Osobní důvody vlastní každému jednotlivci ...16 // Oslabení schopností ...16 // Citovost, přecitlivělost...18 // Představivost...20 // Nedostatek sebedůvěry ...21 // Nedostatečně procvičovaná vůle...23 // Špatně vedená výchova...24 // Nedostatečné procvičování, slabá příprava // nebo nedostatek odbornosti ...24 // B. Příčiny plynoucí z našich vztahů s ostatními...25 // Chování ostatních...25 // Nedostatek zkušeností...26 // ... a jak se z toho vyléčit...27 // Vědomí spřízněnosti všech lidí ...27 // Nutnost být sám sebou ...28 // Sociální chování ...29 // „Zdvořilost srdce“...30 // Jeden „trik“ nakonec...31 // C. Příčiny trémy - materiální detaily ...32 // Způsob oblékání...32 // Ovlivnit nás může i prostředí a místo ...33 // Osvětlení...34 // Přepych...35 // Výjimečný charakter situace...35 // Nová situace...35 // Na závěr...36 // [5] // KAPITOLA 2 // Jak se naučíme čelit své nesmělosti // První týden // Poznej sám sebe! ...37 // Sebepozorování...38 // Jaký druh nesmělého člověka jste...41 // Nutnost naučit se rozlišovat v sobě člověka od masky // „Poznej sám sebe...“ ...42 // Svůj problém nesmíme dramatizovat. Berme se s humorem! ... 43 // Potřeba mít důvěru. Nechrne v sobě pracovat ducha!...44 // Pohled na sebe ze všech stran ...45 // Nutnost přejít od pasivity k aktivitě // - buďte
sami sobě lékařem!...45 // KAPITOLA 3 // Lepší pojímání sebe i okolí // Druhý týden // Žijte přítomností „tady a teď“...47 // Potřeba uvědomit si automatismy ...48 // Rozšiřujeme pozorování od sebe na své okolí...49 // Nutnost žít přítomností - „tady a teď“...51 // Role představivosti...52 // Neblahá role procesu srovnávání - soupeření ...53 // Užívání klíčových slov ...55 // KAPITOLA 4 Sebeovládání Třetí týden // Udělejte to teď!...57 // Bilance...58 // Psaní - způsob uvolnění ...60 // Nutnost nenechávat nic na později - reagovat hned! ...62 // Kontrola vlastních emocí a vznětlivosti ...69 // Osvojení chladnokrevného jednání ...72 // Pěstování duchapřítomnosti...73 // Zvládání trémy ...75 // [6] // KAPITOLA S Autosugesce Čtvrtý týden // Vyladění na pozitivní vlnu...79 // Negativní sugesce...80 // Mechanismy sugesce...81 // Je třeba ovládat sám sebe ...83 // Provádění autosugesce ...89 // Pozitivní autosugesce ...97 // Negativní sugesce přicházející zvnějšku ...100 // Negativní sugesce pocházející z vašeho nitra...103 // KAPITOLA 6 // Vůle // Pátý týden // Neodůvodněný čin...109 // O důležitosti cvičení ...110 // Potřeba dýchání nosem ...111 // Cojetovůle? ...113 // Cvičení: Neodůvodněný čin...115 // Vůle a představivost ...119 // Člověk může být takový, jaký chce...121 // Praktické využití...124 // KAPITOLA 7 // Nutnost bdít nad svým
zdravím a pečovat o svůj vzhled // Šestý týden // Jak se dostat do formy...125 // Přehled o svém zdravotním stavu ...126 // Vhodná strava ...131 // Zdravá životospráva ...134 // Působení zevnějšku a vystupování ...138 // Výraz tváře. Usmívejte se! ...143 // Jak se chovat na veřejnosti ...144 // Oblečení ...146 // [7] // KAPITOLA 8 // Umění veřejně vystupovat ...151 // Překonávání strachu a ovládání své představivosti...152 // Rozšiřování znalostí ...154 // Slovní projev...156 // Jak mluvit ve společnosti...160 // Umění projevu ...161 // Technika vedení skupiny...167 // Několik užitečných „triků“ ...169 // KAPITOLA 9 // Nesmělé dítě...171 // i Příčiny dětské nesmělosti ...172 // Pokud už došlo k pochybení ...173 // Sociální kontakty...173 // Posilování vůle...175 // Podporování sebedůvěry dítěte ...176 // Ovládání představivosti...177 // Případy „líných“ dětí...177 // Závěr ...179 // Přehled testů a cvičení...182 - // [8]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC