Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1998
435 s. : il.

ISBN 80-7106-168-9 (váz.)
21 ; [vol.] 13
Obsahuje poznámky, rejstřík
Bibliografie: s. 412 - 417
Inteligence lidská - měření - hodnocení - vývoj - pojednání
000043903
OBSAH // Poděkování...7 // Poznámky...8 // PŘEDMLUVA K PŘEPRACOVANÉMU A ROZŠÍŘENÉMU VYDÁNÍ // Myšlenky v roce patnáct... 11 // O čem je Jak neměřit člověka... 11 // Proč přepracované vydání po patnácti letech? ...18 // Důvody k přepracování knihy a její historie...27 // Osudy knihy a její revidované vydání...35 // Poznámky ...41 // JAK NEMĚŘIT ČLOVĚKA // ÚVOD...45 // 1. AMERICKÝ POLYGENISMUS A KRANIOMETRIE PŘED DARWINEM // Černoši a Indiáni jako oddělené // a podřadnější druhy ...56 // Společný kulturní kontext ...57 // Formy vědeckého rasismu před nástupem // evoluční teorie: monogenismus a polygenismus...64 // Louis Agassiz - americký teoretik polygenismu...67 // Samuel George Morton - empirik polygenismu...75 // Případ podřadného postavení Indiánů.: // „Crania Americana“...75 // OBSAH--- ( 433 ) // Případ egyptských katakomb: „Crania Aegyptiaca“ 85 // Případ posunu průměru K černochů...88 // Konečná tabulace z roku 1849 ... 90 // Shrnutí...91 // Americká škola a její vztah k otrokářství...93 // Poznámky ...95 // 2. MĚŘENÍ HLAV // Paul Broca a rozkvět kraniologie...98 // Svody čísel...98 // Úvod...98 // Francis Galton - zvěstovatel kvantifikace...99 // Předehra s morálním poučením: // čísla nejsou zárukou pravdy ... 102 // Veleknězi kraniometrie: Paul Broca a jeho škola... 107 // Velký bludný kruh ... 107 // Výběr postav ... 110 // Zabránit anomáliím...
113 // Němci s velkými mozky... 113 // Významní muži s malými mozky ...116 // Zločinci s velkými mozky... 118 // Kazy na vzestupné časové křivce...119 // Vpředu a vzadu ... 121 // Kraniální INDEX ... 122 // Případ velkého otvoru ... 124 // Mozky žen... 126 // Post scriptum ... 131 // Poznámky ... 132 // 3. MĚŘENÍ TĚL // Dvě studie o případech opičáctví // společensky nežádoucích... 134 // Opice v každém z nás... 134 // Opice v některých z nás: kriminální antropologie ...143 // Atavismy a kriminalita... 143 // Zvířata a divoši rozenými zločinci ... 144 // Anatomická, fyziologická a sociální stigmata ...147 // Lombrosův ústup... 152 // Vliv kriminální antropologie...155 // Coda... 161 // jak neměřit Člověka___ ( 434 > // Epilog... 162 // Poznámky ... 164 // 4. TEORIE DĚDIČNÉHO IQ // Americký vynález ... 166 // Alfred Binet a původní účel Binetovy stupnice... 166 // Binet flirtuje s kraniometrií... 166 // Binetova stupnice a zrod. IQ ...168 // Zneužití Binetových úmyslů, v Americe...174 // H. H. Goddard a hrozba pro slabomyslné...177 // Inteligence jako mendelovský gen...177 // Goddard definuje morony... 177 // Přímková škála inteligence ...179 // Rozparcelování škály do mendelovských pojmú ... 181 Pro morony náležitá péče a krmě, // ALE ZÁKAZ PLOZENÍ DĚTÍ ... 183 // Zabránit imigraci a množení moronů...184 // Goddard odvolává ... 192 // Lewis M. Terman a masové používání
vrozeného IQ 193 // Masové testování a Stanford-Binetova škála...194 // Termanova technokracie vrozenosti ...199 // Fosilní IQ géniů minulosti...202 // Terman a rozdíly mezi skupinami...207 // Terman odvolává ...210 // R. M. Yerkes a Armádní mentální testy: nástup IQ 211 // Velký skok psychologie...211 // Výsledky armádních testů ...214 // Kritika armádních mentálních testů ...217 // Obsah testů ...217 // Nevyhovujíc! podmínky...219 // Sporné a zvrácené postupy: osobní svědectví 222 // Upravování konečných statistik - // PROBLÉM S NULOVÝMI HODNOTAMI...232 // ÚPRAVA KONEČNÝCH HODNOT - JAK SE VYHNOUT // ZJEVNÝM KORELACÍM S PROSTŘEDÍM...235 // Politický dopad armádních testů ...240 // MŮŽE DEMOKRACIE PŘETRVAT S MENTÁLNÍM // VÉKEM TŘINÁCT LET? ...240 // Armádní testy a snahy omezit přistěhovalectví: Brighamova monografie o americké inteligenci ... 242 // OBSAH--- ( 435 ) // Vítězství restrikce přistěhovalectví...248 // Brigham odvolává...249 // Poznámky ...251 // 5. SKUTEČNÝ OMYL CYRILA BUŘTA // Faktorová analýza a zpředmětněni inteligence...253 // Případ sira Cyrila Buřta...253 // Korelace, příčina a faktorová analýza...258 // Korelace a příčina ...258 // Korelace ve více než dvou rozměrech...261 // Faktorová analýza a její cíle ...264 // Reifikační omyl ...267 // Rotace hlavních komponent a jejich nepotřebnost 269 // Charles Spearman a obecná inteligence...273 // Teorie dvou
faktorů ...273 // Metoda rozdílů tetrád ...275 // Spearmanovo g - velké znovuzrození psychologie ...277 // Spearmanovo g a teoretické zdůvodnění IQ ...280 // Spearman zpředmětňuje g...282 // Spearman a dědičnost g...286 // Cyril Burt a hereditámí syntéza...289 // Zdroje Burtova nesmiřitelného hereditarismu...289 // PŮVODNÍ důkaz vrozenosti...290 // Pozdější argumenty...295 // Burtova slepota...296 // Burt politicky používá vrozenost inteligence — 299 // Burt rozšiřuje Spearmanovu teorii...300 // Burt a reifikace faktorů...303 // Burt a politické použití g...306 // L. L. Thurstone a vektory mysli...310 // Thurstonova kritika a rekonstrukce ...310 // Rovnostářský výklad PMA...316 // Spearmanova a Burtova reakce...320 // Šikmé osy a g druhého řádu ...324 // Thurstone a aplikace faktorové analýzy...329 // Epilog: Arthur Jensen a zmrtvýchvstání // Spearmanova g...330 // Myšlenka na závěr ...334 // Poznámky ...334 // Dodatek...337 // jak neměřit Člověka // ( 436 ) // 6. OPTIMISTICKÝ ZÁVĚR ...338 // Odhalování jako pozitivní věda ...338 // Učení se pomocí odhalování...339 // Biologie a lidská přirozenost ...341 // Poznámky ...350 // EPILOG ...352 // ESEJE // KRITIKA „GAUSSOVY KŘIVKY“ ...357 // Gaussova křivka (1. esej)...357 // Nedůslednosti obsahu ...360 // Nedůslednosti v argumentaci ...361 // Nedůslednosti programu...366 // Duchové z minulosti Gaussovy křivky (2. esej)...368 // TŘI STOLETÍ NÁZORŮ
NA RASU A RASISMUS ...380 // Letité bludy o myšlení a pachu (3. esej)...380 // Rasová geometrie (4. esej)...389 // O morálce Tahiťanů a o Darwinově morálce (5. esej) ...399 // Poznámky...411 // BIBLIOGRAFIE...412 // REJSTŘÍK...418 // OBSAH...432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC