Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1992

objednat
ISBN 80-7066-660-9
000043952
Rekat.
Obsah : // Str. // Úvodem ... 5 // I. Historické souvislosti // P. Machonin:e Mikrocensus 1967... 7 // J. Alan: Výzkum mobility z roku 1967 ... 9 // M. Tuček: Porovnání metodik šetrení sociálně-třídní // struktury MC78 a MC84 s metodikou MC67 ... 12 // L. Kalinová: Účast historiků na výzkumu transformace // sociální struktury československé společnosti ... 18 // P. Machonin: ? sociálním trendům sedmdesátých // a osmdesátých let 21 // M. Havelka: Diskuse o postmoderně jako pokusy // o charakteristiku vývojových možností soudobé // společnosti 24 // P. Machonin: ? tendencím vývoje sociální struktury // v současnosti 28 // II. Paradigmata, teoretické koncepty a metodologie výzkumu // M. Petrusek: Paradigmatická struktura moderní sociologie 31 // P. Machonin: Možné teoretické a metodologické přístupy // ke zkoumání soudobé československé společnosti ... 37 // J. Kabele: Teoretické a metodologické koncepty výzkumu // očima sociologů 41 // J. Šanderová: Třídní pojetí sociální struktury // v současné západní literatuře 44 // P. Matějů: ? vývoji modelů sociální stratifikace // v sedmdesátých a osmdesátých letech 51 // M. Boguszak: Hypotézy a modely výzkumu socioprofesní // mobility v Československu 6? // P. Machonin: ? možnosti uplatnění teoreticko-metodolo-gických přístupů z výzkumu sociální struktury a mobility ve vyspělých zemích na naše podmínky .. 73 // Z. Čermáková,
S. Hampl, D. Holda: ? metodologii výzkumu // hodnotových orientací 76 // J. Lauber: Shluková analýza jako nástroj řešení // typologických úloh 81 // V. Trojan: Informační a počítačová základna výzkumu ... 85 // III. Sociálně-ekonomické vztahy // P. Kuchař: Možné přístupy ? identifikaci pracovního // postavení 90 // J. Večerník: Trh práce a distribuce příjmů - některé // nedávné přístupy 96 // Z. Miková: Neformální ekonomika 100 // J. Vaničková: Typologie spotřebitele 103 // V. Benáček : Ekonomika bez sametu . . . . ... 107 // P. Machonin: O vztahu ekonomické a sociální transformace společnosti // 112 // IV. Další dimenze sociální stratifikace // J. Alan: Vzdělání a kvalifikace - jejich misto // v přípravě výzkumu sociální struktury ... 115 // L. Brokl: Moc a sociální rozvrstvení po 25 letech ... 118 // J. Hudeček: Politická kultura na příkladu analýzy // českého a slovenského tisku ... 124 // 0. Šmídová: Životní styl a styl života ...128 // T. Svítková: Teze ? problematice analýzy a predikce // životního stylu jako sociálně strukturovaného // faktoru ...135 // 1. Bayer: Byrokracie a stratifikace společnosti ... 142 // V. Biosociální, etnické a sociálně prostorové vztahy // J. Alan: Hledisko biosociálních vztahů při zkoumání // sociální struktury ... 147 // A. Matějovský: Pohlaví, věk a rodina v sociální // struktuře 149 // O. Šmídová: Mladí lidé - některé
charakteristiky // socioprofesního postavení v posledních dvou // desetiletích 155 // E. Stehlíková: Populace dospělých ... 159 // Z. Konopásek: Rodina a výzkum sociální struktury ... 166 // J. Bunčák: Etnické vzťahy a sociálna štruktúra 172 // A. Matějovský: Etnika, národy a státoprávní // uspořádání 176 // M. Iliner: Prostorové hledisko ve výzkumu transformace // sociální struktury československé společnosti ... 181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC