Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

rozvoj komunikace (@@20121029-16:15:21@@) --  komunikace a sociální služby ruku v ruce, jasné a srozumitelné (@@20140125-19:01:29@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(20.5) Půjčeno:82x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1988
235 s. : il. ; 20 cm

Členská knižnice
Obsahuje bibliografické odkazy
000044006
// Úvod 7 // Sociálni styk a sociálni komunikace 9 // KK si při vzájemném setkání sdělujeme a jak si to sdělujeme 14 // Co se rozumí sociální komunikací 19 // Komunikační modely 20 // Přesun těžiště při studiu sociálni komunikace 28 // MIMOSLOVNÍ - NONVERBÁLNÍ SOCIÁLNÍ // KOMUNIKACE • 32 // Přehled jednotlivých druhů mimoslovního sdělování 33 // Mimika — co si sdělujeme výrazem obličeje 34 // Proxemika — sdělování přiblížením a oddálením 43 // Haptika — kouzlo podání ruky a bezprostředního dotyku 54 // Posturologie — řeč našich fyzických postojů, držení těla a polohových konfigurací 58 // Kinezika — řeč pohybů 65 // Gesta 71 // Řeč očí a našich pohledů 75 // Paralingvistika — sdělování svrchními tóny řeči 87 // Co si sdělujeme úpravou zevnějšku 87 // Co vše si sdělujeme beze slov 88 // Sdělování emocí 88 // Sdělování přitažlivosti a touhy po užším kontaktu v osobním styku 93 // Usuzování na charakteristiky osobnosti partnera z jeho mimoslovních projevů 96 // Ovlivňování postoje a jednání druhých lidí mimoslovní komunikací 100 // Řídící role mimoslovních sdělení při osobním setkání 100 // Kulturní vázanost a transkulturni platnost nonverbálních projevů // Teorie nonverbální komunikace // Teorie dosahování a udržování rovnováhy ve vzájemných vztazích // Teorie reciprocity — vzájemnosti Komplexní pojetí nonverbální komunikace //
SDĚLOVÁNÍ MLUVENÍM (SLOVY) - VERBÁLNÍ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE // Kdo se zajímá o naši řeč // Příspěvek sociální psychologie k hlubšímu porozuměni našim rozhovorům Citlivé mapováni významu slov Obsahová analýza našich slovních projevů Jazyk logiky a jazyk poezie v našich všedních slovních projevech // Záměry našich slovních sdělení Paralingvistika — svrchní tóny řeči Rozhovor // Formální a obsahová stránka našich rozhovorů Komunikační vzory v rozhovoru Sdílení pocitů v osobním rozhovoru Otázky v našich osobních rozhovorech Dialog jako nejvyšší forma osobního rozhovoru // sdělování Cíny - nejen tím, co říkáme, // ALE I TÍM, CO DĚLÁME, JAK JEDNÁME A JAK SE CHOVÁME // Hodnotová stránka toho, co děláme, jak jednáme a jak se chováme Devalvace a evalvace Vzájemné ovlivňování // Mimoslovní projevy, jimiž ovlivňujeme druhé lidi Verbální projevy, jimiž ovlivňujeme druhé osoby Paradoxní způsob ovlivňování Závěr // Příloha: Cvičení
(OCoLC)22419994
cnb000045472

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC