Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Centrum strategických studií : Barrister & Principal, 2004
350 s.

ISBN 80-903333-2-X (Centrum strategických studií)
ISBN 80-86598-75-6 (Barrister & Principal)
Evropská politika
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Bibliografie: s. 333-350
Evropská unie - lobbismus - pojednání
Lobbismus - Evropská unie - pojednání
000044053
OBSAH // Předmluva 5 // Úvod k českému vydání // 1. Europeanizace věcí veřejných // Společný život v Evropě 11 // Jak řešit nepříjemné rozdily: Metoda EU 13 // Členské země, nikoliv členské státy 15 // Modely vztahů mezi veřejnou a soukromou sférou 17 // Europeanizace členských zemí 21 // Vektory europeanizace 23 // Kompletnější příběh europeanizace 26 // Europeanizace a její výzva vlivovým strukturám 28 // Od starých technik lobbyingu k novým: Management veřejných // záležitostí 32 // Dodatek: Rozrůstající se rodina Managementu // veřejných záležitostí EU 35 // Management veřejných záležitostí na úrovni EU 38 // 2. Hrací plocha: // Společné rozhodovací procesy v EU // Deus ex machina 43 // Kostra rozhodovací mašinérie EU “ 45 // Kostra ve vývoji 46 // Formální politiky a pravomoci 50 // Skutečná povaha rozhodovacích procesů v EU 54 // Výkonné centrum Komise 55 // Jak Komise funguje 57 // Komise a její pomocná byrokracie 59 // Role a vliv Parlamentu 62 // EESC a COR: Spíše vliv než formální moc 65 // Rada EU: Spíše formální moc než vliv 67 // Rada EU: Instituce jako angažovaný hráč 71 // Některé další instituce 72 // Hrací plocha ve dvou heslech 74 // Dodatek: Potulní učenci 80 // Systém vládnutí v EU a Management veřejných záležitostí 82 // OBSAH // 3. Když se mačkají tlačítka od „Bruselu“ // Jak působit na klíčové proměnné 87 // Ovlivnitelná mašinérie:
Obecné přístupy 90 // Meta-hra Tří P 103 // Specifické trendy v managementu veřejných záležitostí EU 106 // Dodatek: Členské země a přístupy k lobbyingu 117 // Profesionální management veřejných záležitostí EU 126 // 4. Management arény EU // Jak lépe lobbovat? 131 // Předchůdci arénové analýzy 132 // Arénová analýza: Otevírání dveří ven 136 // Popis arény: odkud začít 137 // Uspokojivý popis 144 // Předběžný obraz arény 147 // Analýza a jednání 151 // Proaktivní management arény EU: Otevírání dveří dovnitř 152 // Dodatek: Aréna geneticky upravených organismů (GMO) 160 // Arénová analýza: Nutná, ale nikoliv dostačující 165 // 5. Vnitřní organizace zájmové skupiny a její manažerské zvládání // Kdo jedná, proč, za jakým účelem a s jakým výsledkem? 169 // Zájmová skupina při práci 170 // Proč a za j akým účelem j ednat? 181 // S j akým výsledkem? 192 // Dodatek: Nadnárodní model 196 // Z domácího prostředí do evropského terénu 205 // 6. Práce v terénu // Lobbying: Základní vazba 209 // Převis nabídky nekonvenčních postupů 212 // Jak se s převisem vyrovnat 218 // U koho lobbovat? 221 // OBSAH // Kde lobbovat? 223 // Na co se při lobbyingu zaměřit? 225 // Jakým stylem lobbovat? 227 // Jemná práce s „hlasem“ 234 // Načasování práce v terénu 239 // Dodatek: Ideální profil odborníka na veřejné záležitosti EU 243 // Od možností k mezím Managementu veřejných
záležitostí EU 247 // 7. Hranice Managementu veřejných záležitostí EU // Od Tantala ke SCARE 249 // Duševní limity odesílatele 251 // Organizační limity odesílatele 256 // Hranice působení na komunikační kanály 261 // Meze arénového managementu 267 // Limity na straně příjemce 271 // Omezující prostředí 276 // Dodatek: Limitované národní vlády 281 // Hranice Managementu veřejných záležitostí EU: // Problém, nebo požehnání? 287 // 8. Lobbying a demokracie v EU // Demokracie jako kritérium 289 // Pojmy demokracie 290 // Dopady Managementu veřejných záležitostí na demokracii v EU 301 Lobbying jako nástroj posilování evropské demokracie 313 // Dodatek: Posilování evropské demokracie prostřednictvím studia Managementu veřejných záležitostí EU 320 // Rozvaha jako předpoklad jednání 324 // Seznam schémat Seznam zkratek Použitá literatura // 329 // 330 333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC