Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2005
281 s.,front.

ISBN 80-7007-221-0 (brož.)
Obsahuje rejstříky, na frontispisu autorovu fotografii
Foucault, Michel, 1926-1984 - filozofie - přednášky
000044275
OBSAH // Upozornění 11 // Kurs ročníku 1975-1976 // Přednáška 7. ledna 1976 19 // Co je to přednáška? - Podrobená vědění. - Historické vědění o bojích, genealogiích a vědecký diskurs. - Moc, věc, o niž jde v genealogiích. - Právní a ekonomické pojetí moci. - Moc jako útlak a jako válka. - Převrácení Clausewitzova aforismu. // Přednáška 14. ledna 1976 37 // Válka a moc. - Filosofie a meze moci. - Právo a královská moc. -Zákon, nadvláda a podrobení. - Analytika moci: otázky metody. -Teorie suverenity. - Disciplinární moc. - Pravidlo a norma. // Přednáška 21. ledna 1976 53 // Teorie suverenity a operátory ovládání. - Válka jako analyzátor mocenských vztahů. - Binární struktura společnosti. - Historicko--politický diskurs, diskurs věčné války. - Dialektika a její kodifikace. - Diskurs boje ras a jeho transkripce. // Přednáška 28. ledna 1976 71 // Historický diskurs a jeho stoupenci. - Antihistorie boje ras. - Římské dějiny a biblické dějiny. - Revoluční diskurs. - Zrození a proměny rasismu. - Čistota rasy a státní rasismus: nacistická proměna a proměna sovětská. // Přednáška 4. února 1976 87 // Odpověď týkající se antisemitismu. - Válka a suverenita K Hobbese. // - Diskurs anglických royalistů, stoupenců parlamentu a levellerů týkající se dobytí. - Binární schéma a politický historicismus. -Co chtěl Hobbes vyloučit. // Přednáška 11. února 1976 // Vyprávění o počátcích.
- Trójský mýtus. - Dědičnost Francie. -Franco-Gallia. - Invaze, dějiny a veřejné právo. - Národní dualismus. - Co zná vládce. - Stav Francie od de Boulainvillierse. -Soudní spisovna, kancelář a co zná šlechta. - Nový předmět dějin. -Dějiny a konstituce. // Přednáška 18. února 1976 // Národ a národy. - Římské dobytí. - Velikost a úpadek Římanů. -O svobodě Germánií podle Boulainvillierse. - Soissonská váza. // - Počátky feudalismu. - Církev, právo, státní jazyk. - Trojí zobecnění války K Boulainvillierse: historický zákon a přírodní zákon; válečné instituce; kalkul sil. - Poznámky o válce. // Přednáška 25. února 1976 // Boulainvilliers a ustanovení historicko-politického kontinua. -Historicismus. - Tragédie a veřejné právo. - Ústřední správa dějin. // - Problematika osvícenství a genealogie vědění. - Čtyři operace oborového vědění a jejich důsledky. - Filosofie a věda. - Ukáznění vědění. // Přednáška 3. března 1976 // Taktické zevšeobecnění historického vědění. - Konstituce, Revoluce a cyklické dějiny. - Divoch a barbar. - Trojí filtrování barbara: taktiky historického diskursu. - Otázky metody: epistemologické pole a antihistoricismus buržoazie. - Reaktivace historického diskursu za Revoluce. - Feudalismus a gotický román. // Přednáška 10. března 1976 // Politické přepracování ideje národa za revoluce: Sieyěs. - Teoretické důsledky a vlivy na historický
diskurs. - Dvě mřížky porozumění nové historii: dominance a totalizace. - Montlosier a Augustin Thierry. - Zrod dialektiky. // Přednáška 17. března 1976 // Od pravomoci suverenity k pravomoci nad životem. - Dát žít a nechat umírat. - Od člověka-těla k člověku-druhu: zrod biomoci. -Aplikační pole pro biomoc. - Populace. - O smrti, zvláště o smrti generála Franca. - Spojení kázně a regulace: dělnické město, sexualita, norma. - Biomoc a rasismus. - Funkce rasismu a oblasti jeho použití. - Nacismus. - Socialismus. // Résumé přednášek 237 // Situace, za níž byl kurs přednesen // (Alessandro Fontana, Mauro Bertani) 245 // Doslov ke knize Michela Foucaulta // Je třeba bránit společnost (Petr Horák) 263 // Rejstřík pojmů a konceptů 271 // Jmenný rejstřík // 279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC