Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:46x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2003
258 s.

ISBN 80-200-1034-3 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Masmédia - politika - vztahy - pojednání
Politika - masmédia - vztahy - pojednání
Projev mluvený - politika - rozbory - pojednání
000044404
OBSAH // Úvodem ... 9 // Vyjadřování polemičnosti a významových opozic // v politickém diskurzu ... 13 // (Jiří Kraus) // 1. Obecná charakteristika české jazykové situace let devadesátých. // Komunikační a jazykové předpoklady politického diskurzu ... 13 // 2. Typologie diskurzu. Úvod do terminologie oboru ... 17 // 3. Politický diskurz jako jedno z témat obnoveného zájmu o rétoriku . . 25 // 4. Shrnutí... 36 // Literatura... 37 // Veřejné mluvené projevy v Poslanecké sněmovně: humorný konflikt // a konfliktní humor... ... 40 // (Jana Hofímannová) // 1. Úvod... 40 // 2. Konflikt poslanci vs. jednací řád (ztělesňovaný předsedajícím) ... 44 // 3. Konflikt poslanci vs. vláda, levice vs. pravice, strany proti sobě ... 54 // 4. Humor a komika v poslaneckých projevech ... 64 // 5. Parlamentní metajazyk, metakomunikace, hra s jazykem ... 73 // 6. Závěr ... 77 // Literatura... 79 // Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu ... 80 // (Světla Čmejrková) // 1. Úvod... 80 // 5 // 2. Variabilita televizních debat: interview a jiné duely... 81 // 3. Dialogická konfrontace jako forma veřejného projevu ... 82 // 4. Orientace dialogu k divákovi ... 84 // 5. Metody analýzy mediálního diskurzu v současné lingvistice... 87 // 6. Model interview v metodologii konverzační analýzy ... 89 // 7. Vztah otázky a odpovědi pod lupou konverzační analýzy // a tzv. vyhýbavost odpovědí... 90 // 8. Otázky redaktorů...
92 // 9. Odpovědi hostů ... 94 // 10. Model a skutečnost ... 98 // 11. Nestrannost moderátora ... 102 // 12. Moderátorovy reformulace odpovědí hostů ... 103 // 13. Diskurz moderátora a diskurz hostů ve vzájemné interakci // - souboj o slova... 106 // 14. Interview jako přizpůsobování diskurzu redaktora a diskurzu hosta -zaujímání postojů ... 109 // 15. Závěr... 112 // Literatura... 113 // Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání // (Olga Můllerová) // 1. Úvod... 116 // 2. Interview, nebo přátelské popovídání? ... 118 // 2.1 Otázky... 120 // 2.2 Odpovědi ... 123 // 3. Moderátor jako nestranný průvodce pořadem, nebo zainteresovaný partner rozhovoru? ... 127 // 3.1 Hledání, dobírání se podstaty událostí, jevů ... 127 // 3.2 Rekonstrukce otázek volajících posluchačů ... 130 // 3.3 Informovanost moderátora, informační provázanost pořadu ... 133 // 3.4 Moderátorův individuální styl... 137 // 3.4.1 Vyjadřování zdvořilosti ... 137 // 3.4.2 Řečnické prostředky... 140 // 4. Rutinní stereotyp, nebo „dobrodružství“ odhalování skutečností // a souvislostí? . . ... 150 // f. // 4.1 Zahájení a ukončení pořadu... 151 // 4.2 Životopis a ankety... 151 // 5. Závér ... 153 // Literatura... 155 // K jazykové úrovni současných televizních debat... 157 // (Ivana Bozděchová) // 1. Dodržování spisovné normy, prvky mluvenosti a hovorovosti ...
157 // 2. Morfologická rovina... 158 // 3. Syntaktická rovina... 159 // 4. Lexikální rovina... 161 // 4.1 Oslovování, tituly, pojmenování osob... 162 // 4.2 Vedení dialogu, vyjadřování postojů, hodnocení ... 163 // 4.3 Metajazykové výrazy ... 165 // KKҐTerminologie, profesionalismy ... 166 // 4.5 Nové fráze a klišé... 167 // 41 /ídiomatická a obrazná vyjádření ... 168 // 4.7 Nespisovné a expresívni prostředky... 169 // 4K Cizí slova ... 171 // 4.9 Neologismy, příp. okazionalismy... 171 // 5. Závěr ... 172 // Literatura... 173 // Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach // na konci 90. rokov ... 174 // (Vladimír Pátráš) // 1. Úvod... 174 // 2. Televízny politický diskurz - jeho služby a kultura // v predvolebnom období... 175 // 3. Sociokomunikačné osobitosti politických predvolebných spotov // v Slovenskom rozhlase ... 186 // 4. Prejavy a sociokomunikačné poslanie humoru // v televíznej politickej diskusii... 202 // 5. Záver ... 212 // Literatúra... 214 // Charakteristiky a techniky slovenskej politickej komunikácie ... 217 // (Pavol Odaloš) // 1. Rečovo-komunikačné techniky v politickej komunikácii... 217 // 2. Jazykovo-komunikačná charakteristika dorozumievania v politike . . . 223 // 3. Humor v politickej komunikácii ... 229 // 4. Komunikácia politických lídrov... 237 // 5. Záver ... 242 // Literatúra... 243 // Language, media, politics ... 244 // Rejstřík... 254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC