Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:166x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2000
191 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-175-4 (brož.)
Spisy Ostravské univerzity ; 133/2000
Obsahuje úvod, přílohy
Bibliografii na s. 130-148
Resumé anglicky
Komunikace pedagogická - studie
000044405
Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny // 1. ÚVOD 4 // 1. 1 Obecnělingvistický pohled na školskou komunikaci 4 // 1. 2 Výchozí zdroje práce 10 // 1.3 Od obecnělingvistických východisek k praktickým cílům 13 // 2. PODOBY KOMUNIKACE 16 // 2.0 Úvodem 16 // 2. 1 Mluvenost a psanost 17 // 2. 2 Monolog a dialog 23 // 2. 3 Komunikáty a jejich doprovodné rysy 32 // 3. ŠKOLNÍ DIALOG 38 // 3.0 Úvodem 38 // 3. 1 Školní dialog a jeho varianty , 39 // 3. 2 Komunikační specifika školního dialogu 42 // 3. 3 Jazyková specifika školního dialogu 52 // 3.4 K některým neverbálním rysům školního dialogu 78 // 3. 5 Iniciátory komunikace 85 // 3. 6 Retardátory a blokátory komunikace 89 // 4. POSTOJE A PŘÍSTUPY K JAZYKU A JEHO VÝUCE 93 // 4. 0 Úvodem 93 // 4. 1 Uvědomování si jazyka a jeho systémovosti v 96 // 4. 2 Motivačně-komunikační přístup k výuce mateřštiny 99 // 4. 3 Přístup od celku k částem a komplexnost jazykové výchovy.103 // 4. 4 Role živé komunikace a komunikačních vzorů při výuce 105 // 5. VÝUKA MATEŘŠTINY JAKO LINGVISTICKÝ ÚKOL 112 // 5.0 Úvodem 112 // 5. 1 Ráz nově koncipovaných učebnic mateřštiny 114 // 5. 1. 1 Kritérium komplexnosti 116 // 5.1.2 Kritérium komunikačního přístupu 117 // 5.1.3 Kritérium orientace na žáka 122 // 5.1.4 Kritérium aktuálnosti lingvistických poznatků 124 // 6. ZÁVĚRY A SHRNUTÍ 127 // 7. BIBLIOGRAFIE 131 // 7. 1 Odborná bibliografie použitých titulů jiných autorů 131 // 7. 2 Vlastní bibliografie autorky 139 // 7. 3 Diplomové práce studentů Ostravské univerzity 147 // 8. PŘÍLOHY 148

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC