Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xii, 185 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7226-295-5 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje bibliografii na s. 186 a rejstřík
C (jazyk) - učebnice středošk.
000044425
Úvod do jazyka С 1 // 1 Začínáme s jazykem С 3 // 1.1 První program v jazyce С 4 // 2 Elementy jazyka 9 // 2.1 Klíčová slova v jazyce С 11 // 2.2 Identifikátory 12 // 2.3 Konstanty 13 // 2.3.1 Celočíselné konstanty 14 // 2.3.2 Reálné konstanty 16 // 2.3.3 Znakové konstanty 17 // 2.3.4 Řetězcové literály 19 // 3 Struktura programu 21 // 3.1 Deklarace a definice 24 // 3.2 Bloky 25 // 3.3 Funkce main 26 // 3.4 Životnost, rozsah, viditelnost a linkování 26 // 3.4.1 Životnost proměnných a funkcí 26 // 3.4.2 Rozsah platnosti a viditelnost 27 // 3.4.3 Linkování 28 // 3.4.4 Jmenný prostor 32 // 4 Deklarace a typy 35 // 4.1 Deklarace 35 // 4.2 Paměťové třídy 35 // 4.3 Specifikátory typu 38 // 4.3.1 Celočíselné typy 39 // 4.3.2 Reálné typy 40 // 4.3.3 Typ void 40 // 4.4 Typové kvalifikátory 40 // 4.5 Deklarace proměnných 41 // 4.5.1 Deklarace jednoduchých proměnných 41 // 4.5.2 Deklarace výčtového typu 42 // 4.5.3 Deklarace struktury 44 // 4.5.4 Deklarace unionu 48 // 4.5.5 Bitová pole 51 // 4.5.6 Deklarace pole 53 // 5 Výrazy a přiřazení 59 // 5.1 Operátory 59 // 5.1.1 Aritmetické operátory 60 // 5.1.2 Relační operátory 62 // 5.1.3 Logické operátory 63 // 5.1.4 Bitové operátory 65 // 5.1.5 Operátory bitového posuvu 67 // 5.1.6 Podmíněný operátor 70 // 5.1.7 Operátory přiřazení 71 // 5.1.8 Operátory inkrementace a dekrementace 72 // 5.1.9 Operátor sekvenčního vyhodnocování (čárka) 74 // 5.1.10 Unární operátory 75 // 5.1.11 Postfixové operátory 77 // 5.1.12 Operátor přetypování 77 // 5.1.13 Operátor sizeof 80 // 5.1.14 Priorita a pořadí vyhodnocování 81 // 5.1.15 L-hodnota, R-hodnota 82 // 5.1.16 Konstantní výrazy 83 // 6 Řízení toku programu 85 // 6.1 Příkazy a bloky 85 // 6.2 Příkaz if 86 // 6.3 Příkaz switch a break 89 // 6.4 Příkaz while 92 // 6.5 Příkaz do-while 92 // 6.6 Příkaz for 92 // 6.7 Příkaz continue 95 //
6.8 Příkaz goto a návěští 96 // 6.9 Nulový příkaz 97 // 7 Funkce 99 // 7.1 Definice fiinkce 99 // 7.2 Deklarace funkce 101 // 7.3 Volání funkcí 104 // 7.4 Funkce s proměnným počtem parametrů 106 // 7.5 Rekurzivní funkce 110 // 8 Ukazatele a pole 111 // 8.1 Ukazatele 111 // 8.2 Ukazatele a funkce 114 // 8.3 Ukazatele a pole 116 // 8.4 Adresová aritmetika Г 121 // 8.5 Vícerozměrná pole 129 // 8.6 Pole ukazatelů 132 // 8.7 Ukazatele na funkce 136 // 8.8 Dynamické datové struktury 142 // 8.8.1 Lineární seznam 142 // 8.8.2 Binární strom 149 // 9 Práce se vstupem a výstupem v jazyce С 155 // 9.1 Standardní vstup a výstup 156 // 9.1.1 Standardní vstup a výstup znaků 157 // 9.1.2 Formátovaný vstup a výstup 158 // 9.2 Práce se soubory 164 // 9.2.1 Datové proudy 165 // 10 Direktivy preprocesoru a pragmy 175 // 10.1 Preprocesor 175 // 10.2 Konstanty a makropříkazy 176 // 10.3 Vkládání souborů 178 // 10.4 Podmíněný překlad 179 // 10.5 Operátory # a
180 // 10.6 Další direktivy preprocesoru 181 // 10.7 Pragma direktivy 182 // Rejstřík 183 // Literatura 186
(OCoLC)45372852
cnb000885570

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC