Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2006
798 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-251-0944-5 (brož.)
angličtina
Obálkový podnázev: vzory a řešení pro vaše aplikace
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Java (jazyk) - příručky
000044452
Předmluva 13 // Předmluva k druhému vydání 13 // Předmluva k prvnímu vydání 14 // Pro koho je tato kniha určena 15 // Co v této knize najdete? 16 // Poznámky k platformě 18 // Jiné knihy 19 // Konvence používané v knize 21 // Komentáře a otázky 22 // Stažení zdrojových kódů 23 // Poděkování 24 // 1. Začínáme: překlad, spuštění a ladění 27 // 1.1 Překlad a spuštění programů v Javě: JDK 27 // 1.2 Upravování a překlad pomocí editoru s podporou barevného zvýrazňování syntaxe 29 // 1.3 Překlad, spouštění a testování pomocí IDE 30 // 1.4 Efektivní používání CLASSPATH 36 // 1.5 Použití tříd API cz.darwinsys z této knihy 38 // 1.6 Překlad zdrojového kódu příkladů z této knihy 39 // 1.7 Automatický překlad pomocí nástroje Ant 40 // 1.8 Spouštění apletů 43 // 1.9 Zpracování varování o zavržení 44 // 1.10 Podmíněné ladění bez #ifdef 46 // 1.11 Ladění výstupů 47 // 1.12 Udržování korektnosti programu pomocí asercí 49 // 1.13 Ladění pomocí JDB ’ 50 // 1.14 Jednotkové testy: vyhněte se potřebě ladících nástrojů 53 // 1.15 Získejte čitelné zpětné sledování 55 // 1.16 Hledání dalších zdrojových kódů v Javě 56 // 1.17 Program: Debug 58 // Obsah 3 // 8. Komunikace s prostředím 59 // 2.1 Získání proměnných prostředí 59 // 2.2 Systémové vlastnosti 61 // 2.3 Psaní kódu závislého na verzi JDK 63 // 2.4 Psaní kódu závislého na operačním systému 64 // 2.5 Použití rozšíření nebo dalších zapouzdřených API 66 // 2.6 Syntaktická analýza argumentů příkazového řádku 67 //
3. Řetězce 75 // 3.1 Rozkládání řetězců do podřetězců 77 // 3.2 Rozkládání řetězců pomocí StringTokenizer 78 // 3.3 Spojování řetězců pomocí operátoru +, StringBuilder (JDK 1.5) a StringBuffer 81 // 3.4 Zpracování řetězce po jednom znaku 83 // 3.5 Zarovnání řetězců 84 // 3.6 Převody mezi znaky Unicode a řetězci 86 // 3.7 Převracení řetězce po slovech nebo znacích 88 // 3.8 Rozšiřování a komprese tabulátorů 89 // 3.9 Ovládání velikosti písmen 94 // 3.10 Odsazení textových dokumentů 95 // 3.11 Vkládání netisknutelných znaků 96 // 3.12 Odstraňování mezer z konce řetězce 97 // 3.13 Syntaktická analýza dat oddělených čárkou 99 // 3.14 Program: Jednoduchý řormátovač textu 104 // 3.15 Program: Fonetický porovnévač názvů (soundex) 106 // 4. Porovnávání vzorů pomocí regulárních výrazů 109 // 4.1 Syntaxe regulárních výrazů m // 4.2 Použití regulární výrazů v Javě: Test na vzor 117 // 4.3 Hledání odpovídajícího textu 121 // 4.4 Nahrazení odpovídajícího textu 123 // 4.5 Tisk všech výskytů vzoru 124 // 4.6 Vypisování řádků obsahující vzory 126 // 4.7 Ovládání velikosti písmen v regulárních výrazech 127 // 4.8 Porovnávání „akcentovaných" nebo složených znaků 129 // 4.9 Porovnávání nových řádků v textu 130 // 4.10 Program: Syntaktická analýza protokolového souboru serveru Apache 132 // 4.11 Program: Dolování dat 133 // 4.12 Program: Úplný Grep 135 //
5. Čísla 141 // 5.1 Kontrola, jestli je řetězec platné číslo 143 // 5.2 Ukládání větších čísel do menších čísel 144 // 5.3 Převádění čísel na objekty a naopak 145 // 5.4 Vytvoření zlomku z celého čísla bez použití čísla s plovoucí desetinnou čárkou 146 // 5.5 Zajištění přenosnosti čísel s plovoucí desetinnou čárkou 147 // 5.6 Porovnávání čísel s plovoucí desetinnou čárkou 149 // 5.7 Zaokrouhlování čísel s plovoucí desetinnou čárkou 151 // 5.8 Formátování čísel 151 // 5.9 Převod mezi dvojkovými, osmičkovými, desítkovými a šestnáctkovými čísly 154 // 5.10 Zpracování skupiny celých čísel 155 // 5.11 Práce s římskými číslicemi 156 // 5.12 Správné formátování množného čísla 159 // 5.13 Generování náhodných čísel 161 // 5.14 Generování lepších náhodných čísel 162 // 5.15 Počítání trisonometrických funkcí 164 // 5.16 Losaritmování 164 // 5.17 Násobení matic 165 // 5.18 Používání komplexních čísel 166 // 5.19 Zpracování velmi velkých čísel 169 // 5.20 Program: Převodník teplot 171 // 5.21 Program: Číselné palindromy 174 // 6. Data a časy 177 // 6.1 Nalezení dnešního datumu 178 // 6.2 Vypsání datumu/času v daném formátu 179 // 6.3 Znázornění dat v jiných epochách 182 // 6.4 Převádění YMDHMS na kalendář nebo sekundy letopočtu 182 // 6.5 Převod řetězců na data 184 // 6.6 Převádění sekund epochy na DMYHMS 185 // 6.7 Sčítání nebo odčítání množství od datumu nebo kalendáře 186 // 6.8 Rozdíly mezi dvěma daty 187 // 6.9 Porovnávání dat 188 // 6.10 Den týdne/měsíce/roku nebo číslo týdne 189 // 6.11 Vytváření stránky kalendáře 190 // 6.12 Měření uplynulého času 192 // 6.13 Dopřejte si chvilku odpočinku 194 // 6.14 Program: Upomínací služba 195 //
7. Strukturování dat pomocí Javy 199 // 7.1 Použití polí pro strukturování dat 200 // 7.2 Změna velikosti pole 201 // 7.3 Dynamičtější pole 202 // 7.4 Použití iterátorů pro datově nezávislý přístup 204 // 7.5 Strukturování dat v spojovém seznamu prvků 205 // 7.6 Mapování pomocí Hashtable a HashMap 207 // 7.7 Ukládání řetězců do vlastností a preferencí 208 // 7.8 Seřazení kolekce 212 // 7.9 Vyhýbejte se nutnosti uspořádávat data 216 // 7.10 Vyvarujte se duplicitních hodnot 217 // 7.11 Hledání objektu v kolekci 218 // 7.12 Převádění kolekce na pole 220 // 7.13 Definice vlastního iterétoru 220 // 7.14 Zásobník 222 // 7.15 Vícerozměrné struktury 223 // 7.16 Konečně kolekce 225 // 7.17 Prosram: Porovnání časové náročnosti 227 // 8. Novinky ve verzi 5.0 229 // 8.1 Použití parametrizovaných kolekcí 230 // 8.2 Použití rozšíření cyklů for 231 // 8.3 Vyhnutí se přetypování pomocí parametrizace typů 232 // 8.4 Dovolte Javě automatické převody mezi primitivními a jejich obalovými typy 234 // 8.5 Výčtové typy 235 // 8.6 Program: Medialnvoicer 239 //
9. Objektové orientované techniky 243 // 9.1 Tisk objektů: Formátování pomocí toString() 245 // 9.2 Překrytí metody equals 246 // 9.3 Překrytí metody hashCode 249 // 9.4 Metoda clone 250 // 9.5 Metoda finalize 252 // 9.6 Použití interních, tj. vnořených, vnitřních a lokálních tříd* 254 // 9.7 Poskytování zpětných volání přes rozhraní 256 // 9.8 Polymorfizmus/abstraktní metody 259 // 9.9 Předávání hodnot 260 // 9.10 Aplikace návrhového vzoru Jedináček (Signleton) 263 // 9.11 Vytváření vlastních výjimek 265 // 9.12 Program: Plotter 265 // 6 Obsah // 10. Vstup a výstup // 269 // 10.1 Načítání ze standardního vstupu 270 // 10.2 Zapisování do standardního výstupu 274 // 10.3 Vypisování pomocí třídy Formatter z JDK 1.5 275 // 10.4 Prohledávání souboru pomocí StreamTokenizeru 279 // 10.5 Prohledávání vstupu pomocí třídy JDK 1.5 Scanner 283 // 10.6 Otevírání souboru podle názvu 287 // 10.7 Kopírování souboru 288 // 10.8 Načítání souboru do řetězce 291 // 10.9 Přesměrování standardních proudů 291 // 10.10 Duplikování proudu tak, jak se zapíše 292 // 10.11 Čtení/zapisování různých znakových sad 294 // 10.12 Otravné znaky konce řádku 295 // 10.13 Dejte si pozor na kód závislý na platformě 295 // 10.14 Čtení „pokračujících" řádků 296 // 10.15 Binární data 301 // 10.16 Hledání 302 // 10.17 Zapisování datových proudů z K 303 // 10.18 Ukládání a obnovování objektů Javy 305 // 10.19 Předcházení výjimkám ClassCastExceptions pomocí SerialVersionUID 308 // 10.20 Čtení a zapisování archívů JAR nebo Zip 309 // 10.21 Čtení a zapisování komprimovaných souborů 312 // 10.22 Prosram: Převod textu na PostScript 313 //
11. Operace nad adresáři a systémem souborů 317 // 11.1 Získání informací o souborech 317 // 11.2 Vytvoření souboru 320 // 11.3 Přejmenování souboru 321 // 11.4 Mazání souboru 322 // 11.5 Vytvoření dočasného souboru 323 // 11.6 Změna atributů souboru 325 // 11.7 Procházení adresářové struktury 326 // 11.8 Získání kořenových adresářů 328 // 11.9 Vytváření nových adresářů 329 // 11.10 Prosram: Find 330 // 12. Programování externích zařízení: sériové a paralelní porty 333 // 12.1 Výběr portu 335 // 12.2 Otevření sériového portu 338 // 12.3 Otevírání paralelního portu 342 // 12.4 Řešení konfliktů mezi porty 345 // Obsah i 7 // 12.5 Čtení a zápis: lock- step 348 // 12.6 Čtení a zápis: řízené událostmi 350 // 12.7 Čtení a zápis: vlákna 354 // 12.8 Program: plotter Penman 356 // 13. Grafika a zvuk 361 // 13.1 Zobrazení grafiky pomocí objektu třídy Graphics 361 // 13.2 Testování grafických komponent 363 // 13.3 Zobrazení textu 364 // 13.4 Zobrazení textu zarovnaného na střed 364 // 13.5 Zobrazení stínu 365 // 13.6 Zobrazení textu pomocí tříd z balíčku 2DGraphics 368 // 13.7 Zobrazení textu s integrovaným typem písma 370 // 13.8 Zobrazení obrázku 373 // 13.9 Přehrávání zvukových souborů 377 // 13.10 Přehrávání videoklipů 378 // 13.11 Tisk v Javé 381 // 13.12 Program: PlotterAWT 384 // 13.13 Program: Grapher 387 //
14. Grafické uživatelské rozhraní 391 // 14.1 Zobrazení komponent GUI 392 // 14.2 Návrh rozvržení okna 394 // 14.3 Zobrazení panelu s kartami 397 // 14.4 Správa událostí: tlačítka 398 // 14.5 Ošetřování událostí pomocí anonymních vnitřních tříd 400 // 14.6 Ukončení programu „zavřením okna" 402 // 14.7 Dialogy: když „později" je příliš pozdé 406 // 14.8 Zachycení a formátování výjimek grafického uživatelského rozhraní 408 // 14.9 Zobrazení programového výstupu v okně 410 // 14.10 Výběr hodnoty pomocí komponenty JSpinner 413 // 14.11 Výběr souboru pomocí komponenty JFileChooser 414 // 14.12 Výběr barvy 417 // 14.13 Formátování komponent JComponents pomocí HTML 419 // 14.14 Vystředění hlavního okna 420 // 14.15 Změna vzhledu a chování programu používajícího pro vytvoření // GUI třídy knihovny Swing 421 // 14.16 Rozšíření grafického uživatelského rozhraní pro Mac OS X 425 // 14.17 Program: upravený dialog pro výběr písma 427 // 14.18 Program: upravený správce rozvržení 431 // 15. Podpora cizích jazyků a lokalizace 439 // 15.1 Tvorba tlačítka pomocí prostředků I18N 439 // 15.2 Výpis dostupných národních prostředí 441 // 15.3 Vytváření nabídky pomocí prostředků I18N 442 // 15.4 Vytváření konvenčních rutin pro internacionalizaci 443 // 15.5 Vytváření dialosového okna pomocí prostředků I18N 445 // 15.6 Vytváření svazku prostředků (resource bundle) 446 // 15.7 Vytahování řetězců ze zdrojového kódu 447 // 15.8 Nastavení odlišného národního prostředí 448 // 15.9 Nastavení výchozího národního prostředí 449 // 15.10 Formátování textu zprávy 450 // 15.11 Prosram: Menulnti 452 // 15.12 Prosram: BusCard 454 //
16. Síťoví klienti 459 // 16.1 Navázání spojení se serverem 461 // 16.2 Hledání a oznamování síťových adres 462 // 16.3 Ošetřování síťových chyb 463 // 16.4 Čtení a zápis textových dat 464 // 16.5 Čtení a zápis binárních dat 466 // 16.6 Čtení a zápis serializovaných dat 468 // 16.7 Datasramy protokolu UDP 470 // 16.8 Prosram: Klient TFTP implementovaný pomocí protokolu UDP 472 // 16.9 Prosram: klient prosramu Telnet 476 // 16.10 Prosram: Klient pro chat 479 // 17. Serverová Java: sokety 485 // 17.1 Uvedení serveru do provozu 485 // 17.2 Odeslání odpovědi (textové i binární) 488 // 17.3 Odeslání informací pomocí objektů 491 // 17.4 Zpracování více klientů 492 // 17.5 Obsluha protokolu HTTP 497 // 17.6 Zabezpečení webového serveru pomocí SSL a JSSE 499 // 17.7 Protokolování síťového provozu 501 // 17.8 Protokolování síťě pomocí los4j 506 // 17.9 Protokolování v síti pomocí JDK 1.4 508 // 17.10 Hledání síťových rozhraní 510 // 17.11 Prosram: Chatový server v Javě 511 // 18. Síťoví klienti II: Aplety a weboví klienti // 517 // 18.1 Vložení Javy do webové stránky 517 // 18.2 Techniky vytváření apletů 519 // 18.3 Kontaktování serveru na hostitelském počítači apletu 521 // 18.4 Zobrazení dokumentu pomocí apletu 524 // 18.5 Spuštění JavaScriptu pomocí apletu 526 // 18.6 Spuštění skriptu CGI pomocí apletu 527 // 18.7 Čtení obsahu z dané adresy URL 528 // 18.8 URI, URL nebo URN? 529 // 18.9 Vytahování značek HTML z URL 530 // 18.10 Vytahování adres URL ze souboru 533 // 18.11 Převod názvu souboru na adresu URL 534 // 18.12 Program: Mklndex 535 // 18.13 Program: LinkChecker 540 //
19. Java a elektronická pošta 547 // 19.1 Zasílání e-mailu: Verze pro prohlížeč 547 // 19.2 Opravdové zasílání e-mailů 552 // 19.3 Serverový program s podporou pro e-maily 554 // 19.4 Zasílání e-mailů v kódování MIME 558 // 19.5 Poskytování nastavení e-mailu 560 // 19.6 Zasílání e-mailů bez použití JavaMail 561 // 19.7 Čtení e-mailů 566 // 19.8 Program: MailReaderBean 570 // 19.9 Program: MailCIient 573 // 20. Databázový přístup 585 // 20.1 Jednoduchý databázový přístup pomocí JDO 586 // 20.2 Textové databáze 589 // 20.3 Databáze DBM 593 // 20.4. Nastavení JDBC a připojení 596 // 20.5 Připojení k databázi JDBC 598 // 20.6 Zasílání dotazu JDBC a získávání výsledků 601 // 20.7 Použití připravených příkazů JDBC 604 // 20.8 Použití uložených procedur pomocí JDBC 608 // 20.9 Modifikace dat pomocí ResultSet 608 // 20.10 Uchovávání výsledků v RowSet 609 // 20.11 Modifikace dat pomocí SQL 611 // 20.12 Hledání metadat JDBC 613 // 20.13 Program: SQLRunner 617 // 21. XML 629 // 21.1 Generování XML z objektů 631 // 21.2 Transformování XML pomocí XSLT 632 // 21.3 Syntaktická analýza XML pomocí SAX 635 // 21.4 Syntaktická analýza XML pomocí DOM 637 // 21.5 Ověřování struktury pomocí DTD 641 // 21.6 Generování vlastního XML pomocí DOM 642 // 21.7 Program: xml2mif 644 // 22. Distribuovaná Java: RMI 647 // 22.1 Definování podmínek RMI 648 // 22.2 Vytváření klienta RMI 650 // 22.3 Vytváření serveru RMI 651 // 22.4 Zavádění RMI přes síť 653 // 22.5 Program: Zpětné volání RMI 654 // 22.6 Program: NetWatch 657 //
23. Balíčky a balení 665 // 23.1 Vytváření balíčku 666 // 23.2 Dokumentace tříd pomocí Javadoc 667 // 23.3 Za hranice JavaDoc: Anotace/Metadata (JDK 1.5) a XDodet 671 // 23.4 Archivace do souborů jar 673 // 23.5 Spouštění apletu z archívu JAR 674 // 23.6 Spuštění apletu pomocí moderního JRE 675 // 23.7 Spouštění aplikace z archívu JAR 678 // 23.8 Příprava třídy jako JavaBean 680 // 23.9 Vkládání komponenty JavaBean do archívu JAR 684 // 23.10 Balení serveletu do souboru WAR 685 // 23.11 „Jedenkrát vytvořte a instalujte kdekoli" 685 // 23.12 „Jednou vytvořte a instalujte na systémy Mac OS X" 686 // 23.13 Java Web Start 688 // 23.14 Podepisování vašeho souboru JAR 693 // 24. Práce s vlákny 695 // 24.1 Spouštění kódu v odlišném vláknu 696 // 24.2 Zobrazení pohyblivého obrázku pomocí animace 700 // 24.3 Zastavení vlákna 704 // 24.4 Rendezvous vláken a časové limity 706 // 24.5 Synchronizace vláken pomocí klíčového slova synchronized 707 // 24.6 Zjednodušování synchronizace pomocí zámků JDK 1.5 712 // Obsah I 11 // 24.7 Synchronizace vláken pomoci wait(?) a notifyAII(?) 716 // 24.8 Zjednodušení modelu producent-konzument pomocí rozhraní // Queue sady JDK 1.5 721 // 24.9 Automatické ukládání v editoru 724 // 24.10 Prosram: Síťový server s vlákny 725 // 24.11 Zjednodušení serverů pomocí Concurrency Utilities (JDK 1.5) 732 // 25. Reflexe 735 // 25.1 Deskriptor tříd 736 // 25.2 Hledání a používání metod a proměnných 737 // 25.3 Dynamické zavádění tříd a vytváření instancí 740 // 25.4 Vytváření třídy úplně od začátku 742 // 25.5 Měření výkonu 743 // 25.6 Vypisování informací o třídě 746 // 25.7 Prosram: CrossRef 748 // 25.8 Prosram: AppletViewer 753 //
26. Použití Javy s jinými programovacími jazyky 761 // 26.0 Úvod 761 // 26.1 Spuštění prosramu 761 // 26.2 Spuštění prosramu a zachytávání jeho výstupu 765 // 26.3 Propojení Javy se skripty pomocí rozhraní BSF 768 // 26.4 Kombinace jazyků Java a Perl 772 // 26.5 Použití nativního kódu (jazyky C/C++) 776 // 26.6 Volání Javy z nativního kódu 781 // 26.7 Prosram: DBM 782 // 27. Doslov 785 // Rejstřík 787
(OCoLC)85548912
cnb001654581

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC