Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Institut řízení, 1991

objednat
ISBN 80-7014-033-X
000044510
Rekat.
Obsah // ÚVOD // 7 // I. část Základní přístupy a východiska japonského řízení // ’AKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY A VÝVOJ APONSKÉHO ŘÍZENÍ // 11 // 13 // 1.1 Obecné politické a přírodní faktory 13 // 1.2 Kultumé sociální faktory 15 // 1.3 Ekonomické faktory 22 // * * // 2. STRUČNÝ VÝVOJ JAPONSKÉ TEORIE ŘÍZENÍ // A SYSTEMATICKÝCH PŘÍSTUPŮ ? ŘÍZENÍ 31 // II. část Analýza japonských systémů řízení 37 // 3. VOLBA ZÁKLADNÍHO PŘÍSTUPU ZKOUMÁNÍ 39 // 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JAPONSKÝCH // SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 44 // 4.1 Základní přístupy a teoretická východiska 44 // 4.2 Organizační struktury mikrosystémů řízení 47 // 4.2.1 Organizační struktura mikrosféry 47 // 4.2.2 Vnitřní organizační uspořádání firem / 51 // 4.2.2.1 Pevné organizační struktury 51 // 4.2.2.2 Japonské přístupy ? hodnocení pevných organizačních // struktur 58 // 4.2.2.3 Pružné organizační útvary 61 // 4.2.2.4 Neformální struktury 64 // 4.2.3 Decentralizace řízení velkých firem 66 // 4.3 Organizační struktury makrosystému 71 // 5. ŘÍDÍCÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 77 // 5.1 Základní určení a charakteristiky japonských řídících informačních // systémů 77 // 5.2 Řídící informační systémy a počítače 81 // 5.2.1 Celková charakteristika rozvoje počítaču pro budování // informačních systému 35 // 5.3 Využití počítaču v systémech řízení gg // 5.4 Projektování informačních
systému 94 // 5.4.1 Projektování využití makroekonomických informačních // systémů 10o // [X ROZHODOVACÍ SYSTÉMY // 6.1 Základní určení pojmu a výchozí charakteristiky 103 // 6.2 Rozhodovací systém „tingi“ 104 // 6.2.1 Podstata IO4 // 6.2.2 Charakteristické rysy rozhodovacího systému tingi 108 // 6.3 Parcitipativní rozhodovací systém „shora dolů“ 113 // 6.4 Individuální systém přijímání rozhodnutí 114 // 6.5 Daläí vývoj systému tingi 115 // 6.6 Vliv rozhodovacích systémů národohospodářské sféry 117 // 7. PLÄNOVACÍ SYSTÉMY // 118 // 7.1 Základní přístupy a určení pojmu 7-2J Mikroekonomické plánovací systémy // 7.2.1 Dlouhodobé strategické plánování (DSP) // 7.2.1.1 Proces tvorby výrobkové tržní strategie // 7.2.1.2 Institucionální stránka dlouhodobého strategického plánování // 7J Makroekonomický systém plánování // 7.3.1 Institucionální stránka a způsoby vypracovávání plánů // 7.3.2 Japonské plány a nékteré modelové techniky jejich tvorby // 7.3.3 Základní charakteristiky japonského centrálního plánování // r: JAPONSKÉ MOTIVAČNÍ SYSTÉMY // 118 // 119 // 120 121 // 133 // 134 // 135 138 141 // 143 // 8.1 Výchozí charakteristiky I43 // 8.2 Deskripce základních charakteristik japonských motivačních // systémů 144 // 8.2.1 Motivační strategie I44 // 8.2.2 Motivační techniky 150 // 8.2.3 Dlouhodobá zaměstnanost a problém nezaměstnanosti 164 // 9. ZVLÁŠTNOSTI
JAPONSKÝCH KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ 168 // 9.1 úkladní přístup ke kontrolním systémům 168 // 9.2 Charakteristiky vybraných prvků kontrolních systémů 170 // NÉKTERÉ CHARAKTERISTIKY JAPONSKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ VÝROBY 177 // 10.1 Základní přístup I77 // 10.2 Vybrané techniky řízení výroby 17g // 10.3 Komplexní interakční systém řízení kvality 182 // 10.3.1 Kroužky řízení jakosti lg5 // 10.4 Průmysloví roboti a jejich vliv na řízení 189 // ftť SYSTÉMY MARKETINGU 192 // 11.1 Základní přístup a pojetí marketingových systémů 192 // 11.2 Nové trendy marketingových systémů 195 // JAPONSKÁ PRŮMYSLOVÁ VLÁDNÍ POLITIKA 198 // 12.1 Základní východiska 19g // 12.2 Základní rysy japonské průmyslové politiky 200 // 12.3 Funkce MITI jako nejvýznamnějšího subjektu průmyslové státní // politiky 201 // III. část Aplikace a vývojové možnosti japonských systémů řízení 211 // ? MOŽNOSTI APLIKACÍ A OČEKÁVANÉ MODIFIKACE 213 // 13.1 Obecná úvaha 213 // 13.2 Některé výsledky aplikace typických prvků japonského řízení v USA 218 // 13.3 Modifikace japonského konvenčního stylu řízení 224 // 13.3.1 Změna řídící strategie 225 // 13.3.2 Směry modifikace japonského řídícího stylu 228 // 13.3.3 Trend ? internacionalizaci řízení firem 234 // ZÁVĚR 240 // PŘÍLOHY 247 // SEZNAM LITERATURY 263 // OBSAH // 275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC