Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. tohoto souboru 1.
Brno : Atlantis, 2000
788 s.,front.

ISBN 80-7108-162-0 (váz.)
Obsahuje: "Jaroslav Durych 2.12.1886-7.4.1962 (stručný životopis)" - Václav Durych -- "Knižní tvorba Jaroslava Durycha" - Jiří Kudrnáč a Karel Komárek -- "O Jaroslavu Durychovi a jeho díle" - uspořádali Jan Šulc, Jiří Kudrnáč a Karel Komárek -- "Soupis díla Jaroslava Durycha a literatury o něm" - zpracovala Věra Vladyková
Durych, Jaroslav (spisovatel čes., 1886-1962) - život - dílo - bibliografie
000044519
OBSAH // Jaroslav Durych 2. 12. 1886-7. 4. 1962] Václav Durych...5 // Knižní tvorba Jaroslava Durycha ] Jiří Kudmáč a Karel Komárek ...41 // O JAROSLAVU DURYCHOVI A JEHO DÍLE // uspořádali Jan Šulc, Jiří Kudmáč a Karel Komárek // Karel Čapek Zapomenutý článek...57 // A. M. Pisa Jaroslav Durych: Nejvyšší naděje ...59 // Ame Novák Jaroslav Durych: Obrazy...61 // Miloš Vacík Jaroslav Durych - Obrazy...63 // Bohumil Polán Jaroslav Durych: Panenky...65 // Lev Blatný Durychův sv. Václav...66 // Pavel Fraenkl Jaroslav Durych: Žebrácké písně...68 // František Götz Básník slepoty duše a mystické chudoby ...69 // Oleg Sus Návrat básníka...72 // Ame Novák Jaroslav Durych: Balady...75 // Edmond Konrád Medúza na písku...77 // Ame Novák Jaroslav Durych: Plížení Německem...79 // Silvestr Braito Durych Jaroslav: Eva...81 // Miroslav Rutte Poutník slávu dogmatiky naposledy spatřuje...82 // Mojmír Trávníček Doslov ...87 // Bedřich Fučík Pohled do díla Jaroslava Durycha...90 // Bedřich Václavek Poutník absolutna...94 // Karel Sezima Mystický senzualista...105 // Ame Novák Jaroslav Durych: Pouť do Španělska...118 // Silvestr Braito Durych: Té Nejkrásnější...120 // Vilém Závada Durychovo „Kdybych...“ ...121 // F. X. Šalda In margine Durychova „Bloudění“...124 // Ame Novák Bloudění českého románu historického ...129 // Paul Eisner Jaroslav Durych ...135 // František Kautman Několik dojmů čtenáře
„Bloudění“...151 // 787 // Pavel .Švanda Znovu Durychovo Bloudění... // Pavel Fraenkl Jaroslav Durych a český román historický ... // Jiřina Popelová Příroda a žena v díle Jaroslava Durycha... // F. X. Šalda Poezie, próza, verš ... // Albert Vyskočil Jaroslav Durych anebo Umění verše ... // Pavel Fraenkl Jaroslav Durych: Básně... // Jan Blahoslav Čapek Jaroslav Durych: Paní Anežka Berková... // Josef Škvorecký Špatná služebnice ďáblova ... // František Götz Úsilí o překonání baroka v české poezii ... // Oldřich Králík Jaroslav Durych ... // Josef Hora Několik poznámek ? dílu Jaroslava Durycha... // Miroslav Rutte Perspektiva času... // Ame Novák Cestopisné fejetony Jaroslava Durycha ... // Václav Černý Jaroslav Durych: Masopust... // Bedřich Fučík Glosy ? Durychovým Služebníkům neužitečným // Oldřich Králík Durychovi Služebníci neužiteční... // Vojtěch Jirát Jaroslav Durych: „Služebníci neužiteční“ ... // Jaroslav Med Přepych české kultury... // Timotheus Vodička ? šedesátinám Jaroslava Durycha... // Jan Patočka Doslov... // Jan Vladislav Z Pařížského deníku ... // Martin C. Putna Položil jsem svou duhu... // Josef Vašica Durychův laický apoštolát ... // Karel Vrána Návrat Jaroslava Durycha... // Eva Strohsová Jaroslav Durych ... // Ivan Slavík Fragmenty ? portrétu Jaroslava Durycha... // Ivan Slavík Magický realismus? ... // Jaroslav Med Prolegomena ? četbě Jaroslava
Durycha... // Jaroslav Med Jaroslav Durych - fašista? ... // Eva Kantůrková Vznešenost v Čechách ... // Vladimír Justl Tam a tady... // SOUPIS DÍLA JAROSLAVA DURYCHA A LITERATURY O NEM zpracovala Věra Vladyková // Úvodní poznámka... // A] PRIMÁRNÍ BIBLIOGRAFIE // I Práce otištěné za života 1908-1961 ... // II Původní práce otištěné posmrtně a přetisky starších prací 1962-30. 6. 1997 // III Strojopisné výbory Václava Durycha ... // IV Činnost ediční ... // V Činnost redakční... // 156 // 158 // 170 // 177 // 181 // 204 // 206 // 208 // 211 // 216 // 220 // 227 // 237 // 239 // 242 // 252 // 262 // 264 // 268 // 272 // 280 // 283 // 286 // 290 // 308 // 322 // 325 // 327 // 331 // 336 // 346 // 353 // 355 // 474 // 491 // 494 // 495 // B] SEKUNDÁRNÍ BIBLIOGRAFIE I Knižní práce ... // 788 // 497 // II Předmluvy — doslovy ... // III Studie - eseje... // IV Články — vzpomínky — rozhovory ... // V Medailony - jubilejní články - nekrology ... // VI O korespondenci... // VII Bibliografie... // VIII O jednotlivých dílech... // IX Recenze knih o Jaroslavu Durychovi - referáty o konferenci // X Polemiky - kritiky - útoky - epigramy... // XI Menší příspévky ? životu a dílu... // XII O přednáškách a proslovech Jaroslava Durycha... // XIII O přednáškách o Jaroslavu Durychovi... // XIV O cenách a podporách ... // XV Dedikace... // 501 // 504 // 512 // 524 // 530 // 532 // 533 648 651 681 703 706 // 708 // 709 // C] DODATKY
// I Primární bibliografie...711 // II Sekundární bibliografie...713 // D] REJSTŘÍKY...721 // EDIČNÍ POZNÁMKA...783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC