Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
3. vyd.
Praha : Kalich, 2008
415 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7017-064-9 (brož.)
Studijní texty ; sv. 3
Obsahuje rejstřík
000044574
První díl -- PRVNÍCH PĚT STOLETÍ CÍRKVE -- Úvodem -- 1. Jak se kdy psaly církevní dějiny -- 2. Církev jako předmět církevních dějin -- 3. Dělení církevních dějin -- A. ŽIDOVSTVÍ • JEŽÍŠ • POČÁTKY CÍRKVE -- 4. Palestinské židovství -- 5. Ježíš -- 6. Palestinské křesťanství -- 7. Židovská diaspora -- 8. Pavel a pavlovské sbory • Vznik novozákonních spisů -- 9. Kulturní a náboženský život v impériu -- B. POAPOŠTOLSKÁ CÍRKEV -- 10. Apoštolští otcové -- 11. Svět a církev -- 12. Církev a svět -- 13. Gnóze v církvi • Markion -- 14. Přechod k rané církvi katolické -- C. RANÁ CÍRKEV KATOLICKÁ -- 15. Prostředí -- 16. Šíření křesťanství a jeho význam • Stát a církev -- 17. Křesťané ve společnosti -- 18. Bohoslužby • Zřízení církve -- 19. Teologie rané katolické církve -- D. POČÁTKY KONSTANTINSKÉ ÉRY -- 20. Katolická církev se stává státní církví ---
21. Odpor proti zesvětštění církve -- 22. Vznik říšské církve -- 23. Teologické zápasy 4. století -- 24. Zřízení církve • Kněží -- 25. Zbožnost a bohoslužby v církvi 4. a 5. stol. • Církev a veřejný život -- 26. Poustevnictví a mnišství -- 27. Křesťanství na východ od římské říše -- 28. Církev za rozpadu říše a za stěhování Germánů -- 29. Východ a Západ • Vznik papežství -- 30. Západní a východní teologie z konce 4. a v 5. století -- 31. Monofyzitské a nestoriánské křesťanství v oblasti syrské, perské a v Zakavkazí -- 32. Církevní umění -- Druhý díl -- CESTA CÍRKVE OSMI STOLETÍMI -- Úvodem -- 1. Východní církev v době Iustiniana I -- 2. Duchovní život ve východní církvi 6. století -- 3. Ariánské národní církve a jejich přechod ke katolictví -- 4. Monoteletické spory • Paulikiáni -- 5. Islám -- 6. Papežství po rozpadu římské říše za monofyzitských ---
a monoteletických bojů -- 7. Duchovní život v západní církvi 6. a 7. století -- 8. Církev ve franské říši v merovejské době -- 9. Křesťanství v Británii a Irsku do poloviny 8. století -- 10. Franská církev za majordomů • Bonifác -- 11. Boj o obrazy -- 12. Papežství se spojuje s říší franskou -- 13. Církev v říši Karla Velikého -- 14. Západní církev po Karlu Velikém -- 15. Papež Mikuláš I. a patriarcha Fotios -- 16. Počátky křesťanství u Jihoslovanů -- 17. Křesťanství na Velké Moravě -- 18. Počátky křesťanství mezi Bulhary -- 19. Církev v Británii v 9. a 10. století -- 20. Úpadek západní církve v době pokarlovské -- 21. Mnišské reformy v 10. století a jejich ohlas -- před bojem o investituru -- 22. Šíření křesťanství v 10. a 11. století -- 23. Církev v Bulharsku v 10. a 11. století • Bogomilství • Církev u Srbů a Chorvatů -- 24. Počátky křesťanství na Rusi ---
25. Řecká církev v 10. a 11. stol. • Rozkol církve východní a západní -- 26. Papežství se zdvihá k zápasu s císařstvím -- 27. První křížová výprava -- 28. Řecká církev v době Komnenovců (1087-1185) -- 29. Církev na Rusi v předmongolské době -- 30. Mnišství a poustevnictví ve 12. století na Západě -- 31. Raná scholastika -- 32. Zbožnost západní církve ve 12. století -- 33. Doba Bernardova a doba druhé křížové výpravy -- 34. Fridrich I. a Alexander III -- 35. Vrchol papežské moci za Innocence III -- 36. Sekty 11. a 12. století • Kataři -- 37. Valdenští -- 38. Žebravé řády -- 39. Inkvizice -- 40. Křesťanství a islám ve 12. a 13. století -- 41. Christianizace východního Pobaltí ve 13. století -- 42. Soutěž pravoslaví s římským katolictvím a s bogomilstvím mezi balkánskými Slovany ve 12. a 13. století -- 43. Vpád Mongolů • Církev na Rusi pod mongolským jhem ---
44. Církev křesťanská v mongolské říši -- 45. Zápas nástupců Innocence III. se Štaufy a jeho dozvuky -- 46. Život v západní církvi ve 13. století -- 47. Zralá scholastika -- 48. Papežská vláda nad církví ve 13. století -- 49. Opozice proti papežské církvi -- 50. Románské a gotické výtvarné umění

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC