Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Triton, 2009
187 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm

ISBN 978-80-7387-233-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 178-187 a bibliografické odkazy
000044575
Úvod. Počátky Keltů -- Keltové v českých zemích -- Původ Keltů -- První literární zprávy -- Legendy o původu Keltů -- Nástup Skythů na východě a přesun jantarové stezky na západ Vztah raně laténského stylu k dalším oblastem tzv. periferie „orientalizujících" stylů -- Raná doba laténská -- Sociální prostředí doby vzniku raně laténského stylu -- Bohaté hroby pozdního halštatu (až počátku laténu) -- v Čechách; hradiště -- Vznik laténského umění -- Zvláštní postavení Čech za raného laténu -- Raně laténská architektura v Čechách: -- opevnění, sakrální stavby a paláce vládců -- Morava, jihozápadní Slovensko a severní Čechy -- v rané době laténské -- Konec raně laténského stylu -- Střední doba laténská -- Keltské „demokratické" revoluce -- Keltská tažení na Iberský poloostrov -- Keltské invaze na jih -- Bojové a jiní Keltové v Itálii ---
Keltové v Čechách a na Moravě ve střední době laténské -- Duchcovský horizont a období kostrových hrobů -- Domy, svatyně a řemesla střední doby laténské -- Tažení do Řecka a do Malé Asie -- Keltové v Thrákii ve 3. a raném 2. století př. Kr -- Keltští žoldnéři -- Konec balkánských Keltů -- Co převzali středoevropští Keltové z jihovýchodu -- Galatové -- Keltové v českých zemích od poloviny 3. století př. Kr -- do počátku oppid -- Počátky keltského mincovnictví před dobou oppid -- Obchod s jihem a mezi Kelty ve 3 raném 2. století př. Kr -- Italští Keltové ve 3. století př. Kr -- Konec nezávislých Keltů v Itálii -- Jak Keltové vypadali -- Doba oppid -- Keltská oppida -- Náboženství doby oppid -- Hospodářství -- Mincovnictví -- Obchod s Římem -- Zbraně a války -- Naši Keltové a Caesarovy války v Galii -- Konec Keltů v Čechách a na Moravě -- Konec nezávislé středoevropské Keltiké ---
Bojové, Volkové-Tektoságové, Tauriskové a další keltské kmeny -- ve střední Evropě otázka jejich lokalizace -- Přechod od doby laténské do doby římského císařství -- Nástup římské říše na Dunaji -- Příchod Germánů a Marobudova říše -- Odkaz Keltů u nás a v Evropě -- Citovaní antičtí autoři -- Zkratky archeologického datování (stupně) -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC