Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

poradenství-stručný přehled (@@20121010-19:37:55@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:44x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
199 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2283-2 (brož.)
Psyché
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 194-198
000044613
1. VÝZNAM RÉTORIKY -- 2. ŘEČ TĚLA -- 2.1 Funkce nonverbální komunikace -- 2.2 Zrakové signály vizuální kanál -- 2.2.1 Držení těla a vystupování -- 2.2.2 Gestika -- 2.2.3 Mimika -- 2.2.4 Zrakový kontakt -- 2.2.5 Prostorové chování (proxemika) -- 2.3 Hmatové signály taktilní kanál -- 2.4 Sluchové signály auditivní kanál -- 2.4.1 Hlas -- 2.4.2 Výslovnost (artikulace) -- 2.4.3 Přízvuk (akcent, zdůraznění) -- 2.5 Dýchání a řeč -- 2.6 Angažovanost -- 3. PREZENTACE PŘEDNÁŠKA MLUVENÝ PROJEV -- 3.1 Srozumitelnost -- 3.1.1 Struktura a uspořádání -- 3.1.2 Jednoduchost výrazu -- 3.1.3 Výběr informací -- 3.1.4 Stimulace a zájem -- 3.1.5 Pomocné vizuální prostředky -- 3.1.6 Komunikace orientovaná na posluchače -- 3.1.7 Způsob řeči -- 3.2 Členění -- 3.2.1 Nástup a závěr -- 3.2.2 Členění s ohledem na informace -- 3.2.3 Členění s ohledem na argumentaci ---
3.3 Techniky prezentace vizualizace pomocí beameru a overhead-projektoru -- 3.4 Zacházení s kritickými otázkami -- 3.5 Mluvený projev s osnovou a bez osnovy -- 3.5.1 Heslovitá osnova -- 3.5.2 MMM Metoda mentálního mapování (Mind-Map-Method) -- 3.5.3 Pohotovost -- 3.5.4 Řečové myšlení -- 3.6 Tréma a strach mluvit -- 3.7 Psaní projevu -- 3.7.1 Tipy pro ghostwritery -- 3.7.2 Rétorické stylistické figury -- 4. ARGUMENTACE A PŘESVĚDČOVÁNÍ STRATEGIE FORMOVÁNÍ NÁZORU A JEHO ZMĚNY -- 4.1 Argumentační figury -- 4.2 Cíle argumentace -- 5. ROZHOVOR A JEHO MODEROVÁNÍ -- 5.1 Základy vedení rozhovoru jak pochopit a být pochopen -- 5.1.1 Strukturované rozhovory -- 5.1.2 Moderování -- 5.1.3 Techniky kladení otázek -- 5.1.4 Nedirektivní chování při rozhovoru -- 5.1.5 Zpětná vazba (Feedback) -- 5.1.6 Tematicky zaměřená interakce -- 5.2 Typické rozhovory -- 5.2.1 Schůze, konference, meeting -- 5.2.2 Jednání -- 5.2.3 Rozhovor při nákupu ---
5.2.4 Poradenský rozhovor -- 5.2.5 Nedirektivní interview -- 5.2.6 Konfliktní rozhovor -- 5.2.7 Kritický rozhovor -- 5.3 Jak se naučit rozumět rozhovorům -- 5.3.1 Transakční analýza (TA) -- 5.3.2 Neurolingvistické programování (NLP) -- 5.3.3 Komunikační styly -- 5.3.4 Systematické pozorování rozhovoru -- 5.3.5 Sociogram interakce -- 6. GENDEROVÁ KOMPETENCE POHLAVNĚ SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ CHOVÁNÍ -- 6.1 Tisícileté stereotypy rolí -- 6.2 Gender a Gender Mainstreaming -- 6.3 Gender a komunikační chování -- 6.4 Genderově specifické způsoby chování -- 6.4.1 Dominantní formy komunikačního chování -- 6.4.2 Nedominantní formy komunikačního chování -- 7. MEZINÁRODNÍ RÉTORICKÁ KOMPETENCE ASPEKTY INTERKULTURÁLNÍ KOMUNIKACE -- K DĚJINÁM RÉTORIKY -- 8.1 Antika -- 8.2 Středověk -- 8.3 15-19. století -- 8.4 20. století

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC