Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:25x 
BK
Příručka
Praha : Neocortex, c2001
240 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-902230-9-5 (brož.)
Bestseller for all ; [vol.] 5
Pro zelenáče
Další názvový údaj z obálky: nenásilný úvod do objektově orientovaného programování, moderní programovací jazyk, základní programátorské techniky, úvod do programování grafického uživatelského rozhraní
Obsahuje úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 235
Java (jazyk) - příručky
000044619
Úvod // 1 Nad šálkem kávy // 1.1 Počítač // Operační paměť // 1.2 Datové typy a proměnné // 1.3 Programy a programovací jazyky. // Operační systém // 1.4 Program a algoritmus // 1.5 Objekty a třídy // Zapouzdření // Dědičnost // Polymorfizmus // Dědičnost versus skládání // 1.6 Java neboli kafe // Kde ji získat // Třídy v Javě // Java a C++ // 2 První program // 2.1 Ahoj, lidi // Zdrojový text // Překlad // Běh programu // 2.2 Co jsme naprogramovali // Komentář // Deklarace třídy // Metoda main() // Doplňující poznámky // 2.3 Vlastní dokumentace // 3 Jednoduché příklady // 3.1 Měníme svůj první program // Hry s texty // 3.2 Trocha počítání // 3.3 Vstup dat // 3.4 Faktoriál // Metoda faktorial() // Magická čísla // 3.5 Pozdrav z Marsu // Jak je to s texty // 4 Složitější příklad ...59 // 4.1 Počítání slov poprvé ...59 // Třída Analyzer ...59 // Běh programu: výjimky ...59 // Kontejner ...61 // Analýza řádku ...62 // 4.2 Počítání slov podruhé ...67 // 4.3 Počítání slov potřetí ...70 // Jednosměrně zřetězený seznam ...70 // Prvek seznamu ...71 // Implementace seznamu ...71 // 5 Začínáme naostro ...74 // 5.1 Základní pojmy ...75 // Komentář ...75 // Identifikátor ...75 // Klíčová slova ...77 // Zápis programu ...77 // 5.2 Organizace zdrojového kódu: balíky ...77 // Jména balíků ...78 // Deklarace a používání balíku ...79 // 6 Datové typy, proměnné ...82 // 6.1 Primitivní datové typy ...82 // Celá čísla ...82 // Znaky ...88 // Reálná čísla ...90 // Logické hodnoty ...93 // „Prázdný" typ void ...94 // 6.2 Skupina proměnných: pole ...94 // Deklarace a vytvoření pole ...95 // Inicializace ...96 // Kopírování polí ...97 // Vícerozměrná pole ...98 // Inicializace vícerozměrných polí ...99 // Kopírování vícerozměrných polí ...99 // 6.3 Objekty ...100 //
6.4 Automatická správa paměti ...100 // 6.5 Proměnné ...101 // Deklarace ...102 // Neinicializované proměnné ...102 // 7 Výrazy a operátory ...103 // 7.1 Vlastnosti operátorů ...103 // 7.2 Aritmetické výrazy ...104 // Smíšené výrazy ...104 // 7.3 Relační výrazy ...106 // 7.4 Logické výrazy ...106 // 7.5 Přehled operátorů ...106 // Podmíněný výraz ...106 // Konverze a přetypování ...108 // Operátor čárka ...109 // Přiřazovací operátor ...109 // 8 Příkazy ...111 // 8.1 Blok (složený příkaz) ...111 // Vnořené bloky ...112 // 8.2 Výrazový příkaz ...112 // Prázdný příkaz ...112 // 8.3 Rozhodování ...! ...113 // Příkaz if ...113 // Příkaz switch (přepínač) ...114 // Příkaz break ...116 // 8.4 Cykly ...117 // Příkaz while ...118 // Příkaz do-while ...118 // Cyklus for ...120 // Příkaz break ...121 // Příkaz continue ...122 // 8.5 Přenos řízení ...123 // Příkaz retům ...123 // 9 Třídy a objekty ...125 // 9.1 Deklarace třídy ...125 // Modifikátory v deklaraci třídy ...126 // 9.2 Tělo třídy ...127 // Přístupová práva ...127 // 9.3 Datové složky ...129 // Nestatické datové zložky ...129 // Statické datové složky ...130 // 9.4 Metody ...131 // Deklarace metody ...132 // Parametry metod ...133 // Nestatické metody ...135 // Statické metody ...136 // Lokální proměnné ...137 // Třída Bod ...137 // Rekurze ...139 // Metoda main() ...140 // this ...141 // Konstruktory ...142 // 9.5 Dědění ...143 // Předefinované metody ...143 // super ...143 // Konstruktor potomka ...144 // Příklad: grafické objekty ...144 // Abstraktní metody, abstraktní třídy ...150 // Finální třídy, finální metody ...151 // 10 Výjimky ...152 // 10.1 Výjimka v Jávě ...153 // Třídy pro přenos informací o výjimkách ...153 // Vznik výjimky ...154 // 10.2 Ošetřování výjimek ...156 // Handler ...156 // Koncovka ...161 //
10.3 Výjimky a metody ...163 // 11 Rozhraní ...164 // 11.1 Deklarace a implementace rozhraní ...165 // Deklarace rozhraní ...165 // Implementace rozhraní ...166 // 11.2 Použití rozhraní ...166 // Příklad: Kontrola konzistence objektů ...166 // Klonování objektů ...170 // Anonymní třída implementující rozhraní ...173 // 12 Soubory, vstupy a výstupy ...174 // 12.1 Soubor a jeho vlastnosti ...176 // 12.2 Čtení a zápis binárních dat ...177 // Čtení a zápis primitivních typů ...178 // Přenositelnost a nepřenositelnost binárních souborů ...179 // Ukládání objektů (serializace) ...180 // 12.3 Čtení a zápis znakových dat ...183 // Zápis do textového souboru ...183 // Čtení z textového souboru ...184 // Čeština v Jávě pod Windows ...186 // 13 Grafické uživatelské rozhraní ...189 // 13.1 První okno ...189 // Správné ukončení programu ...189 // Vlastnosti komponent ...192 // Velikost a umístění okna ...193 // 13.2 Používání komponent ...197 // Vkládáme komponenty do okna ...197 // Učíme tlačítko fungovat ...201 // Události trochu podrobněji ...203 // 13.3 Piškorky, verze 1.0 ...205 // Požadavky ...205 // Komponenty ...206 // Program ...207 // 13.4 Piškorky, verze 2.0 ...212 // Přidáváme nabídku ...213 // Ukončení programu ...215 // Zpět ...216 // Nová hra ...217 // Okno O programu ...217 // Volby ...218 // 13.5 Piškorky, verze 2.1 ...223 // A co dál ...225 // 14 Aplety ...227 // 14.1 Struktura apletu ...227 // Metody apletu ...227 // Přiklad ...229 // Aplet spuštěný jako aplikace ...232 // 14.2 Spuštění apletu ...233 // Literatura ...235 // Rejstřík ...236
(OCoLC)48708035
cnb001005023

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC