Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
222 s. ; 23 cm

ISBN 80-247-0295-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Java (jazyk) - příručky
000044633
Předmluva...10 // 1. Úvod...12 // 1.1 Konvence použité v této knize...12 // 1.1.1 Typografie...12 // 1.1.2 Rozdíly mezi operačními systémy...13 // 1.2 Od appletu po aplikační server...13 // 1.2.1 Java se představuje...13 // 1.2.2 Javová platforma...14 // 1.2.3 Jak se platforma vyvíjí... 15 // 1.2.4 Číslování verzí...15 // 1.3 Stažení a instalace Javy...1 6 // 1.3.1 Kterou distribuci vybrat...1 6 // 1.3.2 Postup instalace...1 K // 2. Můžeme začít programovat...19 // 2.1 Řešíme reálný problém...20 // 2.1.1 Zadáni problému...20 // 2.1.2 Shromážděni informaci o realitě...20 // 2.1.3 Modelování reality na počítači...21 // 2.1.4 Vlastnosti tříd...24 // 2.1.5 Celková architektura programu...25 // 2.2 Ova základní programátorské úkony...26 // 2.2.1 Překlad programu...26 // 2.2.2 Jak spustit přeložený program...2B // 2.3 První vlastni program v Javě...29 // 2.3.1 Začneme pozdravem...29 // 2.3.2 Životni cyklus programu...30 // 2.3.3 Zjednodušení práce s programy z této učebnice... 32 // 3. Základní prvky jazyka...33 // 3.1 Vytváření objektů...34 // 3.2 Proměnné...35 // 3.3 Datové typy...35 // 3.3.1 Primitivní datové typy...35 // 3.3.2 Celočíselné typy (byte, short, int. long) 36 // 3.3.3 Typ char...37 // 3.3.4 Čisla s pohyblivou řádovou čárkou // (float a double)...37 // 3.3.5 Rozsahy hodnot číselných datových typů...3S // 3.3.6 Typ logických hodnot (boolean)...39 // 3.3.7 Typ void ...39
// 3.3.K Proměnné objektu a metody...39 // 3.4 Operátory...42 // 3.4.1 Jako v matematice...42 // 3.4.2 Operátory nad čísly...42 // 3.4.3 Kombinace dvou číselných typů v jedné operaci... 46 // 3.4.4 Operace nad hodnotami boolean...46 // 3.4.5 Složitější výrazy...47 // 3.5 Metody...48 // 3.5.1 Deklarace metody...49 // 3.5.2 Voláni metody...50 // 3.5.3 Voláni metody nad odkazem null...50 // 3.5.4 Přímý přistup k proměnným objektu...51 // 3.5.5 Voláni metody s parametry...51 // 3.5.6 Vracení hodnoty metodou...52 // 3.5.7 Přetěžováni metod...53 // 3.5.8 Překrýváni metod...54 // 3.6 Příkazy...56 // 3.6.1 Přiřazovaci příkaz...57 // 3.6.2 Příkaz return...58 // 3.6.3 Větveni if - else...59 // 3.6.4 Cyklus s podmínkou na začátku while...61 // 3.6.5 Cyklus s podmínkou na konci do - while...62 // 3.6.6 Cyklus for...62 // 3.6.7 Vnořená větvení a cykly...64 // 3.6.8 Vicecestné větveni switch...65 // 3.6.9 Příkazy break a continue...67 // 3.6.10 Použiti návěští...68 // 3.7 Pole...68 // Práce s třídami a objekty...71 // 4.1 Modifikátory přístupu...72 // 4.1.1 Veřejné (public] třídy, metody a proměnné 72 // 4.1.2 Přátelské třídy, metody a proměnné...72 // 4.1.3 Chráněné (protected) třídy, // metody a proměnné...73 // 4.1.4 Soukromé [private] třídy, // metody a proměnné...73 // 4.2 Rozhraní...74 // 4.2.1 Deklarace rozhraní...75 // 4.2.2 Použití rozhraní ve třídě...75 // 4.2.3 Implementace více rozhraní...76
// 4.2.4 Rozšiřování rozhraní...76 // 4.3 Abstraktní třídy...77 // 4.4 Vytvářeni objektů...78 // 4.4.1 Konstruktory...78 // 4.4.2 Dědění konstruktorů...80 // 4.4.3 Více konstruktorů...81 // 4.4.4 Ještě k volání konstruktorů rodiče...82 // 4.5 Modifikátory static a final ...83 // 4.5.1 Modifikátor static...83 // 4.5.2 Modifikátor final...85 // 4.6 Co umí řetězce...86 // 4.6.1 Jak (jinak] vytvořit řetězec...86 // 4.6.2 Porovnáváni řetězců...87 // 4.6.3 Vyhledáváni a výběr z řetězce, převod na čísla 87 // m // m // 4.7 Metoda toString...89 // 4.7.1 Proč má každý objekt tuto metodu...89 // 4.7.2 Překryti metody toString...90 // 4.8 Porovnáváni objektu...91 // 4.B.1 Rovnost primitivních hodnot...92 // 4.8.2 Rovnost objektů nebo odkazů?...92 // 4.8.3 Překrytí metody equals... 92 // 4.8.4 Když překrýváme equals, musíme překrýt // i hashCode ...93 // Dokumentace a distribuce aplikaci...95 // 5.1 Jak aplikaci dokumentovat...96 // 5.1.1 Komentáře ve zdrojovém textu...96 // 5.1.2 Generováni dokumentace API...98 // 5.1.3 Přehled možnosti javadoc...99 // 5.1.4 Přiklad na závěr... 102 // 5.2 Jak aplikaci distribuovat... 103 // 5.2.1 Struktura archivů JAR... 104 // 5.2.2 Obsluha nástroje JAR... 1 04 // 5.2.3 Příprava archívů pro snadné spouštěni... 1 06 // Grafické rozhraní a událostmi řízené aplikace...107 // 8.1 Aplikace s grafickým uživatelským rozhraním... 108 // 6.2 První jednoduchá aplikace
s GUI... 108 // 6.3 Události a reakce na ně... 113 // 6.4 Applety...115 // 6.4.1 Applety se představuji... 115 // 6.4.2 Applet prakticky... 116 // 6.4.3 Překlad a spuštěni appletu... 1 20 // 6.4.4 Problémy s applety v prohlížečích... 1 22 // 6.4.5 Poslední záchrana - appletviewer... 1 23 // 6.4.6 Poznámky na závěr... 1 24 // 6.5 Kam se podívat déle... 1 24 // Kontejnery...125 // 7.1 Základy práce s kontejnery... 1 26 // 7.1.1 Iterátory... 127 // 7.1.2 Rozhráni Collection... 128 // 7.2 Seznamy...130 // 7.2.1 Rozhraní List... 130 // 7.2.2 Seznamy ArrayList... 132 // 7.2.3 Seznamy LinkedList... 132 // 7.3 Množiny... 133 // 7.4 Mapy... 1 34 // 7.5 Uspořádané kontejnery... 135 // 7.5.1 Principy uspořádaných kontejnerů... 1 35 // 7.5.2 Rozhraní SortedSet... 136 // 7.5.3 Třída TreeSet... 136 // 7.5.4 Rozhráni SortedMap... 136 // 7.5.5 Třida т...р ... 137 // 7.6 Efektivita kontejnerů... 137 // 10 // 7.7 „Historické" kontejnery...142 // 7.7.1 Rozhráni Enumeration...143 // 7.7.2 Třída Vector...143 // 7.7.3 Třída Stack...144 // 7.7.4 Třída Hashtable...144 // 7.7.5 Třída Properties...144 // Výjimky...147 // 8.1 Použití výjimek...148 // 8.1.1 Reakce na výjimku...149 // 8.1.2 Kaskáda výjimek...152 // 8.2 Hierarchie výjimek a vlastni typy výjimek...152 // 8.2.1 Hierarchie výjimek...152 // 8.2.2 Tvoříme vlastni výjimky...152 // 8.2.3 Pozor na kaskády výjimek!...154 // 8.3 Speciální typy výjimek...155 // 8.3.1 Vážné
chyby - Error...155 // 8.3.2 Běhové výjimky - RuntimeException...155 // 8.4 Klauzule finally...156 // Vstupy a výstupy...159 // 9.1 Koncepce vstupně-výstupních operací v Javě...1 60 // 9.2 Přístup k systému souborů...1 60 // 9.2.1 Rozdíly mezi souborovými systémy...160 // 9.2.2 Přístup k souborům - třída File...1 61 // 9.3 Zápis a čtení bajtů a znaků...162 // 9.3.1 Vstupní proudy pro binární data -InputStream...1 63 // 9.3.2 Výstupní proudy pro binární data -Outputstream...1 64 // 9.3.3 Vstup znakových dat - Reader...164 // 9.3.4 Výstup znakových dat - Writer...1 65 // 9.3.5 Konverze mezi binárními a znakovými proudy 1 66 // 9.4 Serializace objektů...166 // 9.5 Balik java.nio...168 // Profesionální programováni...169 // 10.1 Používáme třídu System a systémové vlastnosti...170 // 10.1.1 Proměnné třídy System...170 // 10.1.2 Metody třídy System...170 // 10.1.3 Systémové vlastnosti...1 71 // 1 0.2 Používáme národní prostředí...1 73 // 10.2.1 Kódování znaků národních abeced...173 // 10.2.2 Specifický problém Windows...1 74 // 10.2.3 Nástroj native2ascii...176 // 10.2.4 Práce se třídou Locale...177 // 10.2.5 Formátováni čísel...1 80 // 10.2.6 Formátováni data...183 // 10.2.7 Správné lexikografické řazeni...186 // 10.3 Ladíme javové programy...1 88 // 10.3.1 Primitivně: System.err.println...1 B8 // M // 10.3.2 Lépe: debuggerem JDB... 189 // 10.3.3 Ještě lépe: v integrovaném vývojovém
prostředí... 191 // 10.3.4 Moderní ladicí nástroje poprvé: log4j... 191 // 10.3.5 Moderní ladicí nástroje podruhé: // Java Logging API... 1 94 // 10.4 Programujeme extrémně... 195 // 10.4.1 Hlavní zásady... 1 96 // 10.4.2 Funkční testování a testování jednotek... 1 96 // 10.4.3 Nástroj junit... 1 97 // 10.4.4 Testové případy a soubory testů... 1 97 // 10.4.5 Umístění testů... 198 // 10.4.6 Spouštěni testů... 198 // 10.4.7 Jak otestujeme náš svět?... 200 // 10.4.8 Kdy testujeme... 206 // 10.4.9 Co testování přináší... 206 // 11 Bonus na závěr...207 // 11.1 Ukázky internetového programování... 208 // 11.1.1 Posíláme e-mail z Javy... 208 // 11.1.2 Co dalšího zkusit?... 213 // 11.2 Zajímavé místa na webu... 214 // 11.3 Software... 215 // Rejstřík...213
(OCoLC)51189415
cnb001122465

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC