Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31.3) Půjčeno:94x 
BK
Příručka
5. vyd.
Praha : Portál, 2006
147 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 80-7367-181-6 (brož.)
Bibliografie na s. 145-147
000044777
Obsah // Předmluva ... 7 // Úvod ...11 // I. VZTAH MEZI PRACOVNÍKEM A KLIENTEM // Pomáhající povolání mají zvláštní nároky...14 // Neangažovaný pracovník...16 // Angažovaný pracovník...17 // První paradox profesionálního pomáhání: pochopení pro každého...21 // Druhý paradox: láska ? bližnímu ve službách potřeby úspěchu...24 // Třetí paradox: láska ? bližnímu jako zboží ...26 // Shrnutí ... 28 // II. VNITŘNÍ SVĚT DRUHÉHO ČLOVĚKA // Povaha vnitřního světa...30 // Vnitřní světy lidí, s nimiž pracujeme ...30 // Za obraz odpovídá autor ... 31 // Nic nepředpokládat, brát druhého vážně, zajímat se...33 // Porozumění nenahrazovat hodnocením...35 // Diagnostické nálepky...37 // Shrnutí ...38 // III. MOC A POMOC: ŘÍDIT, ČI PODPOROVAT? // Moc ovlivňuje pomáhání ...40 // Moc institucionálně přidělená ...41 // Moc vzniklá v rámci vztahu pomáhání ... 42 // Kontrola a pomoc podle systemického přístupu...46 // Typy intervence...49 // Shrnutí ...51 // IV. STOPY CITOVÝCH ÚRAZŮ: // MÍSTA ZABLOKOVANÉHO VÝVOJE // Konflikt skutečnosti a ideálu...55 // Citové úrazy v dětství ...55 // Charakterové rysy jako nouzová řešení...56 // Případ napadeného sociálního pracovníka ...62 // Unik od nepříjemných pocitů...63 // Změna způsobená uvědoměním ...66 // Shrnutí ...71 // 5 // V. HRANICE MEZI PRACOVNÍKEM A KLIENTEM // Hranice je nezbytná ... 74 // Vznik a udržování hranice v
průběhu života ... 75 // Hranice při pomáhání ... 78 // Zdravý egoismus a zdravý altruismus... 84 // Hodnoty a cítění ... 88 // Shrnutí ... 92 // VI. TĚLO JAKO ZDROJ POZNÁNÍ A ENERGIE // Vztah ? tělu a profesionální pomáhání ... 94 // Potlačení těla ve prospěch mysli... 94 // Tělo jako zdroj poznání... 95 // Tělo jako zdroj energie ... 97 // Stres a syndrom vyhoření ...100 // Shrnutí ...104 // VII. KONTAKT S KLIENTEM // Dva druhy kontaktu ...106 // Rozhovor s klientem ...109 // Shrnutí ...118 // Vlil.LIDSKÝ VZTAH JAKO SYSTÉM // Spoluzávislost...120 // Systémové myšlení...120 // Pomoc při mezilidských konfliktech...125 // Shrnutí ...130 // IX. VÝCVIK A SUPERVIZE // Výcvik v sebereflexi: sebezkušenostní skupina ... 132 // Výcvik ve specifických dovednostech ...133 // Supervize ...136 // Shrnutí ...141 // Závěr...143 // Seznam literatury citované a doporučené ...145 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC