Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
230 s. : il., mapy ; 24 cm

ISBN 80-246-1073-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické a francouzské resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000044780
OBSAH // 1. ÚVOD...7 // 1.1 Transkripční systémy 1PA a 1NTSINT...8 // 1.2 Konvence pro uvádění příkladů...14 // 2. TYPOLOGIE A UNIVERZÁLIE VE FONETICE A FONOLOGII...15 // 2.1 Srovnávání...15 // 2.2 Jazyky světa...16 // 2.3 Genealogická klasifikace...20 // 2.4 Areální klasifikace...20 // 2.5 Typologická klasifikace...21 // 2.6 Fonetické a fonologické univerzálie...22 // 2.7 Fonetické a fonologické databáze a zdroje pro srovnávání jazyků...25 // 2.8 Metodologie typologického hodnocení...28 // 2.9 Příklad typologického hodnocení: vokalická kvantita...34 // 3. HLÁSKA A FONÉM...41 // 3.1 Univerzálnost hlásky a fonému...41 // 3.2 Charakteristiky segmentálních systémů...44 // 4. SAMOHLÁSKOVÉ SYSTÉMY...47 // 4.1 Popis samohláskových systémů...47 // 4.2 Typologie a univerzálie samohláskových systémů...54 // 4.3 Predikce samohláskových systémů...60 // 4.4 Příklady samohláskových segmentů...61 // 5. SOUHLÁSKOVÉ SYSTÉMY...65 // 5.1 Popis souhláskových systémů...65 // 5.2 Typologie a univerzálie souhláskových systémů...81 // 5.3 Příklady souhláskových segmentů...88 // 6. KOMBINATORIKA SEGMENTŮ...93 // 6.1 Souhláskové skupiny...93 // 6.2 Stavba morfému a slova...94 // 7. PŘÍKLADY SEGMENTÁLNÍCH FONOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ...101 // 5 // 8. PROZÓDIE...123 // 8.1 Akustické parametry prozódie...124 // 8.2 Makroprozódie a mikroprozódie...124 // 8.3 Základní vlastnosti prozódie...126 // 9. SLABIKA...131
// 9.1 Univerzálnost slabiky...135 // 9.2 Slabičná typologie...138 // 10. PRÍZVUK...14I // 10.1 Univerzálnost přízvuku...142 // 10.2 Poloha přízvuku...144 // 10.3 Realizace přízvuku...153 // 11. TÓN...159 // 12. RYTMUS...165 // 12.1 Univerzálnost rytmu...165 // 12.2 Rytmická typologie...167 // 13. INTONACE...175 // 13.1 Univerzálnost intonace...175 // 13.2 Intonační typologie...178 // 14. DALŠÍ PROZODiCKÉ JEDNOTKY...185 // 14.1 Stopa...185 // 14.2 Přízvuková jednotka...187 // 14.3 Intonační jednotka...190 // 15. ZÁVĚREM...195 // BIBLIOGRAFIE...197 // REJSTŘÍK CITOVANÝCH JAZYKŮ...207 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...213 // ENGLISH SUMMARY...219 // RÉSUMÉ FRANQAIS...225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC