Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Oeconomica, 2005
199 s. : il.

ISBN 80-245-0991-1 (brož.)
Studie z hospodářských dějin ; [vol.] 15
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Obsahuje grafy, německé resumé
Bibliografie na s. 185-199
Dějiny hospodářské - Československo - r. 1945-1960 - studie
Dějiny hospodářské - Německá demokratická republika - r. 1945-1960 - studie
Podnikání soukromé - dějiny - Československo - r. 1945-1960 - studie
Podnikání soukromé - dějiny - Německá demokratická republika - r. 1945-1960 - studie
000045208
Obsah // Předmluva...4 // Úvod...6 // Sovětská okupační zóna od konce války do roku 1947...8 // Vývoj správních struktur těsně po válce a obnova politického života...9 // Sovětská reparačni politika a proměny hospodářství v sovětské okupační zóně... 18 // Potlačováni soukromého podnikání v Československu v počátečním obdobi vlády // komunistické strany...46 // Národní správy a znárodňování zestátněním v roce 1945...47 // Soukromé podnikáni v letech 1945 až 1948...48 // Soumrak soukromého podnikáni v Československu...51 // Iluze o rozkvětu drobného soukromého podnikání...57 // Omezování drobného soukromého podnikání...60 // Potlačováni veškerého soukromého podnikání...74 // Téměř naprosté vymýceni soukromého podnikání...79 // Snahy o Zacelení největší mezery po potlačeném drobném soukromém podnikání...87 // K důsledkům potlačení soukromého podnikáni v socialistickém Českoslov ensku...90 // Hospodářský a politický vývoj sovětské okupační zóny a NDR v letech 1947 až 1960 a jeho // vliv na soukromé podnikání...92 // Vnitropolitický vývoj sovětské okupační zóny a předpoklad) rozdělení Německa v roce // 1947 až 1949 .’...*...93 // Velmocenský spor o budoucnost Německa a jeho vyústění...97 // Sovětská politika v roce 1948 a 1949 a utvářeni politických předpokladů vzniku NDR.. 102 Hospodářsko-správni proměny sovětské okupační zóny a NDR
v letech 1948 až 1950... 106 // Dva „poklidné“ roky soukromého podnikáni... 119 // Vystupňováni omezování soukromého podnikáni...125 // Soukromé podnikání a „nový kurz“ politiky SED...131 // Soukromé podnikání v NDR ve druhé polovině padesátých let...139 // Závěr...147 // Zusammenfassung... 153 // Přílohy...154 // Seznam příloh...154 // Seznam zkratek...184 // Použité prameny a literatura...185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC