Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2002
240 s.

objednat
ISBN 80-210-3007-0 (brož.)
Monografie [Masarykova univerzita] ; [vol.] 5
Anglické resumé
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 221-232
Izrael - politika vnitřní - judaismus - vztahy - pojednání
Judaismus - politika vnitřní - vztahy - Izrael - pojednání
000045373
PŘEDMLUVA II // ÚVOD 13 // I. DEMOKRACIE // Judaismus a demokracie v Izraeli 19 // 1.1. Charakter izraelské demokracie 19 // I. 2. Status quo 22 // 1.3. Zápas o izraelskou ústavu a role základních zákonů 26 // 1. 4. Židovské náboženské právo a lidská práva 28 // 1. 5. Role izraelského Nejvyššího soudu v otázkách // týkajících se státu a náboženství 36 // 1, 6. Zákon o návratu a otázka „Kdo je Žid?“ 39 // 1. 7. Státní náboženské instituce v Izraeli 44 // 1.7. 1. Ministerstvo pro náboženské záležitosti 44 // 1. 7. 2. Vrchní rabinát 45 // 1.7.3. Rabínské soudy 47 // 1. 7. 4. Lokální náboženské rady 48 // 1. 8. Izraelská armáda a náboženství 49 // II. SPOLEČNOST // Izraelští Židé a religiozita 53 // 2. 1. Izraelské obyvatelstvo a konfliktní linie ve společnosti 53 // 2. 2. Náboženské členěni izraelských Židů 56 // 2. 3. Neortodoxní proudy judaismu 61 // 2. 4. Sefardé a Aškenázové 62 // 2. 5. Religiózní Židé a jejich vztah k sionismu 66 // 2. 6. Izraelská ultraortodoxní komunita a její elita 69 // 8 // Judaismus, politiku a Stál Izrael // 2.6. 1. Chasidé a mitnagdim // 2. 6. 2. Charakteristické obleky // a atributy religiózních Židů // 2. 6. 3. Ultraortodoxní separatisté // 2. 6. 4. Vztah charedim k sekulárním // a jejich politické postoje // 2. 6. 5. Finanční prostředky charedim // 2. 6. 6. Religiózní školství //
III. POLITICKÉ STRANY // Náboženské strany v izraelském slranickopolitickém systému // 3.1. Typologie náboženských stran a jejich role v izraelském stranickopolitickém systému // 3. 1. 1. Konflikt sionistu a nesionistů // v prostředí náboženských stran // 3. 1.2, Sefardské a aškenázské náboženské strany // 3.2. Náboženské strany ve světle konfliktu levice pravice.. // 3. 3. Náboženské strany a pravicový radikalismus // 3. 4. Ncsionislické religiózní strany // 3.4. 1. Aškenázské religiózní strany // a strana Agudat Jisrael // 3.4. 1. 1. Rada velkých učenců Tóry - ústřední orgán // strany Agudat Jisrael // 3. 4. 2. Strana Dcgel Ha-Tora (Prapor Tóry) // 3. 4. 3. Významné osobnosti aškenázských religiózních // stran rabbi Šach a Lubavičský rabbi Schneersohn // 3. 4. 4. Aškenázské ultraortodoxní strany v současnosti // 3. 4. 5. Sefardské religiózní strany a strana Šás // 3. 4. 5. I. Vůdčí elita strany Šás // 3. 4. 5. 2. Strana Šás v současnosti // 3. 5. Strany náboženského sionismu // 3. 5. 1. Náboženský sionismus propojení ortodoxního // judaismu s nacionalismem // 3. 5. 2. Ha-Miflaga Ha-Datit Leumit Mafdal (Národní náboženská strana) // 3. 5. 2. 1. Současný vývoj strany // 3. 5. 3. Strana Meimad (Rozměr) //
IV. NÁBOŽENSKÝ RADIKALISMUS // Judaismus a radikální pravice 145 // 4. 1. Úvod 145 // 4. 2. Kořeny izraelského pravicového radikalismu 146 // 4. 3. Židovští osadnici na okupovaných územích 151 // 4. 3. 1. Židovské osady v současnosti 159 // 4. 4. Osadnické hnutí Guš Emunim (Blok včmých) 171 // 4. 5. Strana Techija (Obroda) 175 // 4. 6. Strana Comel (Křižovatka) 176 // 4. 7. Koalice stran Haichud Haleumi (Národní jednota) 176 // 4. 8. Strana Kach (Tak!) 179 // 4. 8. 1. Nástupci strany Kach 181 // 4. 9. Některé dalši radikálně pravicové formace a židovský // terorismus 183 // 4. 10. Hebronský masakr a atentát na Jicchaka Rabina 190 // ZÁVĚR 195 // Poznámky 203 // Seznam literatury 221 // Seznam fotografií 233 // Summary 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC