Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000
129 s.

objednat
ISBN 80-85959-65-8 (brož.)
Současná světová teologie
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, poznámky, údaje o autorovi
Církev římskokatolická - stol. 20. - studie
000045456
126 // Kam kráčí církev ? // Obsah // Předmluva...5 // 1. DÍL // Kulturní kontext // Úvod: Radost z f,církevní apokalyptiky“?... 7 // /. Hermeneutický „klíč“: církev na přechodu ? nové fázi vztahu křesťanské víry a novodobé kultury...11 // 1. Teze...11 // 2. Bezradní, ale ne zoufalí...13 // 3. Vnitrocírkevní konflikty v dobrém smyslu relativizovat... 15 // //. Kulturně-sociologické a nábozensko-sociologické // aspekty teologické diagnózy doby... 17 // 1. Církev v moderně...17 // a) Tzv. „posun v modernizaci“... 17 // b) Základní hodnoty „reflexivní modemy“... 18 // (1) Radikální pluralita... 18 // (2) Proměnlivost všech věcí...20 // c) Proti „démonizaci“ modemy...21 // d) Důsledky...22 // (1) Křesťanská víra ? ? institucím kritická moderna...22 // (2) Křesťanská víra a „ intimizované “ náboženství...24 // 2. Církev ve „společnosti prožitku“...26 // 3. Církev bez konfesijního prostředí...29 // a) Velikost a hranice zanikající společenské podoby církve.29 // b) Nové konstelace...30 // 4. „Náboženská scéna“ mimo církev...32 // a) Fenomén...32 // b) Výzva této religiozity pro církev...35 // (1) Citlivost na nedostatky církevního života...35 // (2) Hledání ozdravných východisek ze slepých uliček // moderní kultury...36 // (3) Vnímání touhy po spáse...37 // (4) Rozlišování křesťanského...38 // (5) Meditace a praxe následování...39 // Obsah // 127
2. DÍL // Vnitrocírkevní konflikty - // příznak nevyjasněného vztahu církve a moderny...41 // L Narušená komunikace v církvi... 41 // 1. Signál: takzvaný „Nárok Božího lidu“...41 // 2. Rozpolcené zacházení s kulturou modemy...43 // //. Teologie communia // a (ne-)komunikativnípraxe v církvi...45 // 1. Tři modely vztahu mezi teologickou // a empirickou dimenzí církve...46 // a) Ztotožňování po tridentském koncilu...46 // b) Dělení empirie a teologie v současném vnímání // církve veřejností...48 // c) Pohled koncilu: svátostná jednota ...49 // 2. Konkretizace konciIního obrazu církve: // communio skrze komunikaci...51 // a) Teologický obsah communia...51 // b) Odpovídající empirická podoba: komunikativní církev.52 // (1) Především: Jednota skrze konsensus // dosažený dialogem...52 // (2) Hlavní problém: Závazný konsensus // v ,,postmoderně“?...52 // (3) Rozpor mezi dialogickým konsensem // a církevním vedením není nutný...54 // III. Nerovnováha mezi univerzální církví // a jednotlivými církvemi... 56 // 1. Koncilní vymezení vztahu...57 // a) Princip stejné původnosti...57 // b) Integrace a rozlišování v praxi...58 // c) Cíkrevněprávní důsledky...59 // (1) Zvýšeni významu biskupské synody, // partikulárních koncilů a biskupských konferencí...59 // (2) Nová cesta ve volbách biskupů...61 // 2. Dokument Kongregace pro nauku víry // „Communionis notio“ (1992)...63 // a) „Ontologická
a časová“ priorita univerzální církve?.65 // b) Rozbor...65 // 3. Vatikánský komentář (1993)...67 // 128 // Kam kráčí církev ? // 3. DÍL // Perspektivy a prognózy...71 // 7. Navrátit církvi spirituální dimenzi... 77 // 1. Modely duchovní zkušenosti s církví...72 // a) Církev jako postava, s níž se lze identifikovat...72 // (1) Určující obraz církve:,,Ecclesia“ jako „žena“, // jako protějšek Krista... 72 // (2) Duchovní leitmotiv: Ztotožňování s církví... 74 // (3) Nebezpečí: Spiritualizace strukturální skutečnosti.. 75 // b) Církev jako útočiště...76 // (1) Určující obraz církve: // církev jako soběstačná prostřednice spásy...77 // (2) Duchovní leitmotiv: integrace bezpečím a poslušností... 77 // (3) Nebezpečí: Neschopnost dialogu s kulturou moderny... 79 // c) Církev jako znamení naděje...80 // (1) Určující obraz církve: // církev jako společenství na cestě do Božího království... 80 // (2) Duchovní leitmotiv: komunikace ven i dovnitř...82 // (3) Zásadní rozhodnutí pro tuto církevní spiritualitu...83 // 2. ? osobnímu jednání v současné situaci ...84 // a) Zcela samozřejmě dělat to, co je přikázané...84 // b) Relativizovat církev pohledem na Boží království...85 // c) Neztrácet ze zřetele větší šíři univerzální církve...85 // d) Meditovat církev...86 // e) Uchovat si upřímnost potřebnou ? odporu v církvi...87 // f) Nepodceňovat sílu trpělivosti...88
// 77. Rysy strukturálně se měnící církve...91 // 1. Divergence „různých prostředí“ v církvi...92 // 2. Stoupající tendence k „profilovaným“ obcím...94 // 3. Rostoucí asymetrie mezi aktivními a neaktivními členy: // bída a možnosti pastorace svátostí ...97 // a) Čestné ano „věrným církevním odrodilcům“...98 // b) Kritická situace pastorace svátostí...100 // c) Protiakcenty...103 // (1) Liturgická diferenciace...103 // (2) Objasňování náboženské situace v rozhovoru...104 // (3) Katecheze „po“...104 // d) Konkretizace pro jednotlivé svátosti... 105 // Obsah // 129 // 4. Rostoucí význam „komunikativního prostředí víry“...108 // a) Prostor společné víry...108 // (1 ) „ Církev vztahů “... 109 // (2) Biografičtější víra... 109 // (3) Nová „prostředí“... 110 // (4) Spřízněnost s chudými... 110 // b) Takzvaná „nová duchovní hnutí“... 110 // (1) Charakteristické znaky...111 // (2) Vnitrocírkevní výzva... 112 // Závěrečné přemítání: // „Je to takové, jaké to je, řekla láska“ (E. Fried)...115 // Poznámky...119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC