Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1998
260 s. ; 21 cm

ISBN 80-7021-228-4 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 251-254, rejstřík
Ježíš Kristus - život a učení - výklady
000045467
OBSAH // RAYMOND E. BROWN A JEHO DÍLO // (Petr Pokorný)... 13 // PŘEDMLUVA... 19 // ZKRATKY ... 21 // ČÁST I. // Christologie a její různá pojetí // Kapitola 1. // CO JE CHRISTOLOGIE?... 25 // Kapitola 2. // RŮZNÉ PŘÍSTUPY K NOVOZÁKONNÍ CHRISTOLOGII ... 28 // (A) Laický konzervatismus... 29 // (B) Laický liberalismus ... 32 // (C) Odborný liberalismus... 33 // (D) Bultmannovský existencialismus ... 36 // (E) Odborný (umírněný) konzervatismus ... 37 // ČÁST II. // Ježíšova christologie // Podrobnější obsah nejdelší Části II je na jejím začátku na str. 41 // 9 // Kapitola 3. // NEBEZPEČÍ SKRYTÁ V OČEKÁVÁNÍCH A PŘEDSUDCÍCH... 44 // (A) Názory popírající nebo podceňující // Ježíšovo božství... 46 // (B) Názory omezující Ježíšovo lidství... 48 // Kapitola 4. // CO LZE ZJISTIT O JEŽÍŠOVI Z JEHO SLOV O JINÝCH ZÁLEŽITOSTECH, NEŽ JE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ A ON SÁM ... 52 // (A) Co lze zjistit z Ježíšových vědomostí // o běžném životě... 52 // (B) Co lze zjistit z Ježíšových obecných vědomostí // v náboženské oblasti... 57 // Kapitola 5. // CO LZE ZJISTIT O JEŽÍŠOVI ZE SKUTKŮ A SLOV, JIMIŽ VYHLAŠOVAL // KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ ... 82 // (A) Co nám o Ježíšově vlastní christologii prozradí skutky, jimiž vyhlašoval Boží království... 83 // (B) Co nám o Ježíšově vlastní christologii prozradí slova, jimiž vyhlašoval Boží království... 89 // Kapitola 6. // CO LZE O JEŽÍŠOVI
ZJISTIT // Z JEHO SLOV O SOBĚ SAMÉM ...94 // (A) Tvrdil Ježíš, že je Mesiáš? ... 96 // (B) Tvrdil Ježíš, že je Syn Boží? ...104 // (C) Tvrdil Ježíš, že je Syn člověka? ...114 // 10 // ČÁST III. // Christologie novozákonních křesťanů // ÚVODEM...131 // Kapitola 7. // CHRISTOLOGIE ZAMĚŘENÉ NA JEŽÍŠŮV DRUHÝ PŘÍCHOD NEBO VZKŘÍŠENÍ ...136 // (A) Christologie druhého příchodu (parúzie)...136 // (B) Christologie vzkříšení...138 // Kapitola 8. // CHRISTOLOGIE ZAMĚŘENÉ NA JEŽÍŠOVO VEŘEJNÉ PŮSOBENÍ ...142 // Kapitola 9. // CHRISTOLOGIE ZAMĚŘENÉ NA JEŽÍŠE // PŘED VEŘEJNÝM PŮSOBENÍM ...152 // (A) Christologie Ježíšova dětství...152 // (B) Christologie početí...155 // (C) Preexistenční christologie...159 // Kapitola 10. // OBECNÉ ZÁVĚRY ...168 // DODATKY Dodatek 1. // STRUČNÉ DĚJINY VÝVOJE MESIÁŠSKÝCH NADĚJÍ V IZRAELI...181 // (A) První etapa: před osmým stoletím př. Kr...182 // (B) Druhá etapa: od 8. století př. Kr. // do babylonského exilu...183 // (C) Třetí etapa: od exilu do novozákonní doby 185 // 11 // Dodatek II. // SKUTEČNOST JEŽÍŠOVA VZKŘÍŠENÍ...189 // (A) Obecné námitky proti skutečnosti vzkříšení ...190 // (B) Nesrovnalosti vyplývající z biblických zpráv // o vzkříšení...194 // Dodatek III. // NAZÝVALI NOVOZÁKONNÍ KŘESŤANÉ // JEŽÍŠE BOHEM? ...199 // (A) Oddíly, z nichž se zdá, že titul „Bůh“ // pro Ježíše nebyl užíván...202 // (B)
Oddíly, v nichž je užití titulu „Bůh“ // o Ježíšovi sporné ...206 // (C) Oddíly, v nichž je Ježíš // zřetelně nazván Bohem...216 // (D) Hodnocení dokladů ...221 // Dodatek IV. // ZÁKLADNÍ RYSY CHRISTOLOGIE EVANGELIA PODLE JANA ...229 // (A) Některá pojetí janovské christologie // u současných autorů...230 // (B) Co mohlo působit na vývoj // janovské christologie ...239 // KOMENTOVANÝ SEZNAM VYBRANÝCH KNIH O NOVOZÁKONNÍ CHRISTOLOGII ...251 // Bibliografický jmenný rejstřík...255 // Věcný rejstřík ...257 // 12 // BIBLIOGRAFICKÝ JMENNÝ REJSTŘÍK // V tomto rejstříku nejsou uvedena všechna místa, kde je daný autor zmiňován nebo kde jsou probírány jeho názory, ale pouze stránky, na nichž lze nalézt bibliografické údaje o jeho knize nebo článku. // Audet, J.-P. 223 // Baillie, D. M. 177 Barr, J. 65, 110 Barrett, C. K. 220 Beasley Murray, G. R. 119 Blackburn, B. 85 Boismard, M. E. 75, 208, // 236 Borg, M. J. 46 Bousset, W. 34, 251 Brown, R. E. 21, 22, 38, 56, 86, 140, 194, 200, 209,22 5, 230, 231,236 Bultmann, R. 200, 230 Butts, J. R. 46 // Campenhausen, H. F. von 191 // Casey, M. 115 Collins, J. J 105, 117. // Craig, W. L. 191, 194 Cross, F. M., Jr. 165 Crossan, J. D. 253 // Cullmann, O. 65, 105, 201, 232, 251 // Dahl, M. E. 193 Dahl, N. A. 102 Denzinger, H. 21 Dodd, C. H. 71 Donahue, J. R. 90, 115 Dreyfus, F. 236 Dunn, J. D. G. 252 Dzielska, M. 85 // Ellis, E. E. 159 Evans, C. A. 252 // Fiorenza, F. S. 194 Fitzmyer,
J. A. 21, 22, 35, 104, 110, 132, 137, 140, 252 // Flusser, D. 105 Fuller, R. H. 252 Funk, R. W. 45, 46 // Galvin, J. P. 194 // 255 // Haenchen, E. 108 Hahn, F. 252 // Hammerton-Kelly, R. 109 Harris, M. J. 200 Hengel, M. 105 Higgins, A. J. B. 68 Hill, B. 253 Howard, G. 160 // Jeremias, J. 109, 114,252 Johnson, E. A. 253 Jonge, M. de 251 // Käsemann, E. 234 Kasper, W. 253 Kingsbury, J. D. 115 Kümmel, W. D. 78 // Latourelle, R. 84 Lindars, B. 154 Luz, U. 124 // Mack, B. 253 McKenzie, J. L. 182 Macquarrie, J. 253 Meir, J. P. 84, 90, 113, 137, 140, 253 Metzger, B. M. 21 Meye, M. 230 Meyer, B. F. 127 Milik, J. T. 104 Moody, D. 207 Morison, F. 190 Murphy, R. E. 22 Murray, J. C. 199 // Nickelsburg, G. W. E. 192 // Pannenberg, W. 193, 194 Pate, C. M. 160 Perkins, P 192, 242 Perrin, N. 83, 155, 253 Puech, E. 104 // Rahner, K. 57 Richard, E. 132 Robinson, J. A. T. 138 Rochais, G. 236 Ross, J. M. 59 // Sanders, E. P. 254 Schillebeeckx, E. 176,254 Schmiedel, P W. 78 Scroggs, R. 229 Seitz, O. J. F. 116 Senior, D. 84 Smith, D. M. 134 Souček,J. B. 197 Spong, J. S. 34 Stone, M. 120 Suter, D. W. 117 // Taylor, V. 97, 197, 201, 254 Thompson, W. M. 253 Tödt, H. E. 68 // Vermes, G. 110 // Wainwright, A. W. 201 Wille«, M. E. 242 // Yabro Collins, A. 241 // Zehnle, R. F. 138 // 256 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // Jsou zde uvedeni též někteří autoři - nikoli pro bibliografické účely (viz autorský rejstřík), nýbrž protože se diskutují jejich názory. // „Abba“ (Otče) 109-110 Akvinský,
Tomáš 50 „Amen“, Ježíšovo užití 92 Apollónios z Tyany 85 Arius 169, 172, 199, 221 Athanasius 169, 199-200 // biblická kritika 30 Bousset W. 34, 251 božství Ježíšovo 25-26, 32, // 46-47, 50, 54, 149, 221, 224 (viz též Bůh, Ježíš jakožto Bůh) // Bůh, Ježíš jakožto Bůh 20, 25, 35, 46-47, 50, 94-95, 133, 149, 176-178, 199-228,243 Bultmann R. 36, 83-84, // 86, 105, 200, 220, 221, 230-231,234-236,243 // Cullmann O. 37, 65,201, 217, 232-234, 251 // Dreyfus F. 236-239 // eschatologie 88, 186-187 existencialismus 36-37, 230 // fundamentalismus 30 // 1. Henoch a Syn člověka 117-119, 187 // chalcedonský koncil 46, 49, 168, 176-177 Choní, kreslič kruhů 85 christologický moment (definice) 134 christologie: definice 25 „dvoustupňová“ 140 explicitní, implicitní 37-38, 127 funkční, ontologická 176, 199, 202, 228, 231,235 odborná, laická 28-35 různých obcí 34, 105, 133 vysoká, nízká 25-26, 33, 35 // 257 // christos („Kristus“) 25, 179 (viz též Mesiáš) inspirace Písma 30, 67, 238 // „JÁ JSEM“ (ego eimi) 44, 163-166 janovská christologie 29, 54, 90, 148-151, 153-155, 163-167, 205, 207-209, 213-214, 229-250 janovské logion 112, 246 Jeruzalém, předpověď zkázy 71-74 // Ježíš (viz božství; křest; podobenství; proměnění na hoře; preexistence; veřejné působení; vzkříšení; zázraky; znalosti; též u jednotlivých titulů [Bůh; Mesiáš; Pán; Prorok; Syn Boží; Syn člověka] // „Ježíšovský seminář“
45-46, 253 // kánon biblických knih 59, 185, 241 Käsemann E. 54, 84, 228, 234-236 „konzervativní“ christologie 29-31, 37-38 království Boží (význam pojmu, četnost jeho výskytu) 82-83, 89, 125 křest Ježíšův 108, 142 Kumrán (svitky od Mrtvého moře) 33, 38,61,66, 96, // 104-105, 110, 117, 121, 123, 185 // „liberální“ christologie 32-36 list Židům, christologie // 47-49, 216-218, 220, 222-223, 226, 227 lukášovská christologie 53-54, 97, 146-147, 153, 155-157, 160, 174, 233 // markovská christologie 53, 97-98, 143-144, // 150-151,157-158, 203 markovské tajemství 97, 143 matoušovská christologie 53, 97-98, 144-146, // 155-156 // Mesiáš: // dějiny očekávání 61, 96, 135,181-188 Ježíš jakožto Mesiáš (christologický moment) 37, 126, // 136-143, 147-151, 169-173,218, 246-247 užití za Ježíšova života? 29, 38, 96-102, 114, 126-127 význam pojmu 25, 34, 82, 96,171 modernismus 30-31 moment (víz christologický moment) // 258 // monofyzitismus 177, 234 Moudrost jakožto pozadí christologie 240-246 // nicejský koncil 46, 166, 168-169, 171, 172, 173, 175, 176-177, 199-201, // 220, 227, 249 // nízká christologie (v/z christologie) // odborná christologie (v/z christologie) // „Pán“ (kyrios), Ježíš jakožto Pán 25, 35, 37, 38, 94, // 137, 140-141, 142, 147, 160, 166, 169-170,215, // 221, 225 panenské početí 35 // jakožto christologický moment 155-159, 172 význam pro Ježíše 107 Paraklétos 232-233 // paralelismus s
Mojžíšem 246-249 parúzie (druhý příchod): jakožto christologický moment 136-138, 172 Ježíšova znalost 74-81 pavlovská christologie 140, 159-162, 203-206, 209-213, 225, 226, 229 Perrin N. 83, 122-123, 253-254 // péšer 66, 123 Petrovo evangelium 190 Petrovo vyznání 27, 29, 44, 56, 97-98, 106, 143, 145, 246 // podobenství Ježíšova 88, 90, 113, 242 posedlost démony 63, 83, 87 postup „proti směru“ Ježíšovy životní dráhy 135 preexistence Ježíšova 26, 29, 159-167, 169, 173, 175, 239-240, 249 proměnění na hoře (Ježíšovo) 108, 143, prorok, Ježíš jakožto prorok 26,66,81,87,125,126, 241 // předpovídám budoucnosti 46, 47, 66-81 // Q (Quelle) 22, 36, 59, 68, // 84, 89, 112, 114, 246 // religionistika 35, 116, 191 římskokatolická církev, její postoje 31-32, 45, 50-51, 60, 66, 79-80, 95, 103, 132, 221, 237 // Schillebeeckx E. 176, 254 Světová rada církví, její christologie 199-200 svitky od Mrtvého moře (v/z Kumrán) // 259 // Syn Boží, Ježíš jakožto Syn Boží 25-27, 29, 34-35, 38, 97-98, 104-113, 114, 126, 150-151, 168-171, 175 Syn člověka: // budoucnostní výroky 74-81, 120-121, // 137-138 tři typy výroků 68 užíváno Ježíšem? 38, 68, 74-79, 114-124 // Tomášovo evangelium o Ježíšově dětství 154-155 // vaticinium ex eventu 67 veřejné působení Ježíšovo: jakožto christologický moment 142-151 jeho postoje během veřejného působení 52-81 // vysoká christologie (víz christologie) vzkříšení Ježíšovo:
jakožto christologický moment 138-141, 172 skutečnost vzkříšení 131, 189-198 // zázraky Ježíšovy 47, 83-88, 154-155, 231 zjevení v Novém zákoně 27, 145, 168, 174, 198 znalosti Ježíšovy 49-50, 52-81, 103 // o náboženských otázkách 62-65 o utrpení, vzkříšení 46, 67-70 Písma 58-62, 81 že je Bůh 95, 237-239 židovští křesťané, křesťané z pohanů 38 //
(OCoLC)40091598
cnb000354555

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC