Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
2.,V nakladatelství Akropolis 1. vyd.
Praha : Akropolis, 2004
255 s.,front.

ISBN 80-7304-045-X (brož.)
Obsahuje předmluvu, úvod, závěr, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 222-231
Dobrovský, Josef, 1753-1829 - život a dílo - studie
000045752
Obsah // Předmluva 10 // Úvodem 12 // I. Osvícenství v českých zemích před Dobrovským // 1. Vnitřní rozpory pobělohorského katolicismu 18 // 2. Jansenistická opozice proti jezuitismu 25 // 3. Tzv. „katolické osvícenství“ - eklekticismus 39 doby tereziánské // 4. Josefinismus 52 // II. Dobrovského život a dílo // 1. Vstup do života a společenských zápasů 68 // 2. Základy Dobrovského osvícenství 79 // 3. Poměr k náboženství a světonázorovým problémům 92 // 4. K základům národní a slovanské védy 113 // III. Nad Dobrovského dílem // 1. V období rozvoje českého národního probuzení 136 // 2. V zápasech generací 156 // 3. My a dějiny 166 // Závěrem — Dobrovský a jeho doba v naší literatuře 173 // Z díla Josefa Dobrovského // K současnému stavu české literatury (1779) 177 // První potíže mladého redaktora (1780) 180 // O původu jména Čech, Čechové (1782) 181 // K současné liberální teologii (1783) 183 // Mezi ateismem a deismem (1785) 184 // Evangeličtí mučedníci? (1786) 185 // Korberovská inkvizice (1786) 189 // Existoval svatýjan Nepomucký? (1787) 196 // Čtyři omyly v pojetí náboženství (1787-1790) 204 // Upalování vdov u starých Slovanů? (1787) 206 // Slavná budoucnost Slovanů (1795) 210 // Literární podvod (1824) 213 // Proti obráncům Rukopisu zelenohorského (1824-1827) 215 Z posledního roku života (1828) 220 // Seznam publikací Josefa Dobrovského 222 // v chronologickém
přehledu // Odkazy k citacím pramenů, uváděných v textu knihy 232 Ediční poznámka 236 // Jmenný rejstřík 250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC