Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991

objednat
ISBN 80-04-25390-3
000045926
Rekat.
Obsah // Předmluva a věnování ... 5 // 1. Uvedení do fundamentální agogiky ... 7 // Filosofie a výchova ... 7 // Filosofie ... 7 // FILIA ... 9 // HARMONIA ... 10 // "Zbožnost" filosofie ... 12 // THEORIA ... 13 // POLIŠ ... 15 // Moje filosofie ... 15 // Aktuálnost výchovy ... 16 // Agogika ... 16 // 2. K ontologickým východiskům ... 18 // Život, čas, povolanost ... 18 // Život ... 18 // Ontologický čas ... 21 // Identita bytujících ... 23 // Čas a věčnost ... 25 // Živý puls bytí ... 27 // Novost ... 28 // KAIROS, CHRONOS ... 28 // Srozumitelnost ... 30 // Nelhostejnost ... 31 // Tajemství ... 34 // Starostlivost ... 35 // Vychovatel ... 36 // 3. К epistemologickým východiskům ... 38 // Dialog ... 38 // Třetí účastník Sokratova rozmlouvání aneb vláda logu ... 38 // Paradox: zapírat sám sebe a být věrný sám sobě ... 43 // Meze dialogu aneb kde se rodí náhled ... 44 // Pokus o rekonstrukci Sokratova životního náhledu 46 // Vnitřní hlas ... 49 // Rozumnost veškerenstva aneb božskost světa ... 50 // Pokorné naslouchání aneb respekt k tajemství ... 53 // Věrnost lidskému údělu a tradice řeckého myšlení 55 // Model rozhovoru ... 57 // 116 // 4. К metodologickým východiskům ... 60 // Rétorika ... 60 // Učitelovo působení ... 60 // Rétorika v platónském pojetí ... 61 // Duch Akademie ... , ... 65 // Aristotelova rétorika ... 67 // Aristoteles v Akademii ... 71 // Rozdíl ve východiscích ... 76 // Vychovatelova přesvědčivost ... 78 // 5. Dějinné proměny SCHOLÉ ... 79 // Výchova jako výkon odpovědnosti za dobrý svět SCHOLÉ ... 79 // Risk vzdčlávání ... 81 // Upadlá sebejistota a moudrý náhled ... 82 // Výchova jako "náprava věcí lidských" ... 83 // Vědní konstrukce ... 85 // Imancntizovaná škola ... 88 // Škola v duchu moderní vědeckosti ... 89 // Kdy školní výchova? ... 90 //
Poslání školy ... 91 // 6. K politickým východiskům ... 93 // Umění porady ... 93 // Politika ... 93 // Obecní dialog ... 94 // Parlament ... 96 // Zakotvení i labilita parlamentarismu ... 97 // Parlamentarismus jako výsledek evropského vývoje ... 98 // Úpadek parlamentarismu ... 99 // Umění porady ... 102 // Res publica ... 104 // Obecná škola ... 105 // 7. Historická příležitost ... 108 // Zralá doba ... 108 // Globalita ... 108 // Šance pro výchovu ... 110 // 8. Psychologický epilog ... 113 // Duše a identita ... 113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC