Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:27x 
MP
Mapa, atlas
Vyd. 2.
Měřítka různá
Praha : Kartografie Praha, 2007
1 atlas (175 s.), ca 140 barev. map ; 33 cm

ISBN 978-80-7011-925-9 (váz.)
Popsano podle dotisku, vydaného v roce 2010
Obsahuje rejstřík
000045971
OBSAH // Klad listů map přední predsádka // Vysvětlivky 7 // // Sluneční soustava 8-9 // Planeta Země - roční období, den a noc 10 // Měsíc, jeho fáze a působení 11 // SVĚT // Příroda // Fyzická mapa 1 80 000 000 12-13 // Geologická mapa 1 Vývoj a pohyb kontinentů 1 90 000 000 14-15 250 000 000 // Oceány a moře 1 80 000 000 16-17 // Podnebné pásy, tlakové a větrné poměry 1 Lednové teploty 1 Červencové teploty 1 100 000 000 18-19 175 000 000 175 000 000 // Šířková vegetační pásma 1 Lesnatost, rozmanitost života 1 Půdní typy 1 100 000 000 20-21 175 000 000 175 000 000 // Ochrana přírody 1 80 000 000 22-23 // Obyvatelstvo Politická mapa 1 Státní zřízení 1 Časová pásma 1 100 000 000 24-25 150 000 000 165 000 000 // Hustota zalidnění a městské aglomerace 1 Přirozený přírůstek obyvatel 1 Míra urbanizace 1 100 000 000 26-27 150 000 000 150 000 000 // Jazyky 1 Náboženství 1 Gramotnost 1 80 000 000 28-29 150 000 000 150 000 000 // Kronika přelomu tisíciletí 1 85 000 000 30-31 // Hospodářství Hospodářství 1 Průmysl 1 Služby 1 80 000 000 32-33 150 000 000 150 000 000 // Surovinové zdroje 1 Těžba, spotřeba a doprava ropy 1 Výroba a spotřeba elektřiny 1 80 000 000 34-35 150 000 000 150 000 000 // Zemědělství 1 Výživa obyvatelstva 1 Zaměstnanost v zemědělství 1 80 000 000 36-37 150 000 000 150 000 000 // Doprava 1 Rozchody železnic 1 Silnice se zpevněným povrchem 1 Mobilní telefony 1 90 000 000
38-39 250 000 000 250 000 000 250 000 000 // Mezinárodní vztahy Zahraniční obchod 1 Světové ekonomické organizace 1 Zahraniční pomoc 1 80 000 000 40-41 150 000 000 150 000 000 // Cestovní ruch a ochrana památek 1 80 000 000 42-43 // // Úvodní dvoustrana 44-45 // Příroda // Fyzická mapa 1 15 000 000 46-47 // Lednové teploty 1 Červencové teploty 1 Průměrné roční srážky 1 Šířková vegetační pásma 1 30 000 000 48-49 30 000 000 30 000 000 30 000 000 // Obyvatelstvo Politická mapa 1 Jazyky 1 Náboženství 1 15 000 000 50-51 30 000 000 30 000 000 // Evropa v roce 1914 1 Evropa v roce 1937 1 Evropa v roce 1968 1 Státy Evropské unie a NATO 1 30 000 000 52-53 30 000 000 30 000 000 30 000 000 // Hustota zalidnění 1 Přirozený přírůstek obyvatel 1 Střední délka života 1 15 000 000 54-55 30 000 000 30 000 000 // Hospodářství Hospodářství 1 Průmysl 1 Zahraniční obchod 1 15 000 000 56-57 30 000 000 30 000 000 // Zemědělství 1 Podíl zemědělství na tvorbě HDP 1 Výživa obyvatelstva 1 15 000 000 58-59 30 000 000 30 000 000 // Doprava silniční 1 Doprava železniční 1 Doprava vodní a letecká 1 Doprava potrubní 1 30 000 000 60-61 30 000 000 30 000 000 30 000 000 // Památky a cestovní ruch 1 15 000 000 62-63 // Obecně zeměpisné mapy Česko, Slovensko a sousedé 1 2 000 000 64-65 // Střední Evropa 1 4 000 000 66-67 // Střední Evropa, Benelux (administrativní mapa) 1 4 000 000 68-69 // Severní Evropa, Baltské státy 1
a) Těžba v Severním moři 1 Britské ostrovy 1 a) Island 1 7 500 000 70 10 000 000 5 000 000 71 7 500 000 // Francie, Benelux 1 Velká Británie, Francie (administrativní mapa) 1 5 000 000 72 7 500 000 73 // Španělsko, Portugalsko 1 Itálie, Slovinsko, Chorvatsko 1 5 500 000 74 5 000 000 75 // Itálie, Španělsko, Portugalsko (admin. mapa) 1 a), b) Azory 1 c) Madeira 1 d) Kanárské ostrovy 1 e) Ceuta a Melilla 1 Balkán 1 a) Kréta 1 8 000 000 76 8 000 000 8 000 000 12 000 000 8 000 000 5 000 000 77 5 000 000 // Východní Evropa 1 10 000 000 78-79 // OBSAH // // Úvodní dvoustrana 80-81 // Príroda // Fyzická mapa 1 : 40 000 000 82-83 // Průměrné roční srážky I : 80 000 000 // Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000 // Obyvatelstvo // Politická mapa 1 : 40 000 000 84-85 // Asie v roce 1914 1 : 80 000 000 // Asie v letech 1945-65 1 : 80 000 000 // Hustota zalidnění 1 : 40 000 000 86-87 // Strední délka života 1 : 80 000 000 // Náboženství 1 : 80 000 000 // Hospodářství // Hospodářství 1 : 40 000 000 88-89 // Průmysl 1 : 80 000 000 // Zahraniční obchod 1 : 80 000 000 // Zemědělství 1 : 40 000 000 90-91 // Podíl zemědělství na tvorbě HDP 1 : 80 000 000 // Výživa obyvatelstva 1 : 80 000 000 // Obecně zeměpisné mapy // Jihozápadní a jižní Asie 1 : 20 000 000 92-93 // a) Blízký východ 1 : 10 000 000 // Čína a Mongolsko 1 : 20 000 000 94 // Jihovýchodní Asie 1 : 20 000 000 95 // Východní Čína, Korea, Japonsko 1 : 10
000 000 96-97 // // Úvodní dvoustrana 98-99 // Příroda // Fyzická mapa 1 : 40 000 000 100-101 // Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000 // Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000 // Obyvatelstvo // Afrika v roce 1923 1 : 80 000 000 // Afrika v roce 1965 1 : 80 000 000 // Politická mapa 1 : 40 000 000 102-103 // Hustota zalidnění 1 : 80 000 000 // Střední délka života 1 : 80 000 000 // Jazyky 1 : 80 000 000 // Náboženství 1: 80 000 000 // Hospodářství // Hospodářství 1 : 40 000 000 104-105 // Zemědělství 1 : 40 000 000 // Obecně zeměpisné mapy // Severní Afrika 1 : 20 000 000 106-107 // Jižní Afrika 1 : 20 000 000 108-109 // // Úvodní dvoustrana 110-111 // Příroda // Fyzická mapa (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 112 // Fyzická mapa (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 113 // Průměrné roční srážky (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 114 // Průměrné ročni srážky (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000 // Šiřková vegetační pásma (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 // Šířková vegetační pásma (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000 // Obyvatelstvo Severní Amerika v polovině 16. století Jižní Amerika v polovině 16. století Severní Amerika v roce 1777 Jižní Amerika v roce 1777 1 : 80 000 000 1 : 80 000 000 1 : 80 000 000 1 : 80 000 000 115 // Politická mapa (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 116 // Politická mapa (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 117 // Hustota zalidnění (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 118 // Hustota zalidnění
(Jižní Amerika) 1 : 80 000 000 // Střední délka života (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 // Střední délka života (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000 // Jazyky (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 119 // Jazyky (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000 // Náboženství (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 // Náboženství (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000 // Hospodářství // Hospodářství (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 120 // Hospodářství (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 121 // Zemědělství (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 122 // Zemědělství (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 123 // Obecně zeměpisné mapy // Severní Amerika 1 : 20 000 000 124-125 // a) Havajské ostrovy 1 : 20 000 000 // Severní Amerika (politická mapa) 1 : 20 000 000 126-127 // a) Havajské ostrovy (politická mapa) 1 : 20 000 000 // Jižní Amerika 1 : 20 000 000 128-129 // // Úvodní dvoustrana 130-131 // Příroda // Obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 132-133 // Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000 // Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000 // Obyvatelstvo // Střední délka života 1 : 80 000 000 // Obecně zeměpisné mapy // Austrálie - východní pobřeží, Nový Zéland 1 : 20 000 000 134 // a) Samoa, Fidži I : 20 000 000 // Hospodářství // Hospodářství 1 : 60 000 000 135 // Zemědělství 1 :60 000 000 // // Obecně zeměpisné mapy // Antarktida 1 : 40 000 000 136 // Arktida 1 : 40 000 000 137 // Atlantský a Indický oceán 1 : 50 000 000 138-139 // Tichý oceán
1 : 50 000 000 140-141 // // Tabulka států a závislých území světa 142-143 // Geografické tabulky - rekordy přírody 144-145 // Astronomická tabulka - planety sluneční soustavy v číslech // Ukázky map a měřítek 146-147 // Mapová zobrazení 148 // Rejstřík 149-174 // Použitá literatura, zdroje dat, užitečné odkazy 175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC