Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:27x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 1994
219 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7042-438-9 (brož.)
Učební texty Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Částečně polský text
Obsahuje bibliografie
Anglické a německé resumé
000046050
Rekat.
František Daneš: Perspektivy češtiny ...5 // Jiří Kraus: K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk ...12 // Oldřich Uličný. K teorii mluveného jazyka ...19 // Marie Krčmová: К pramenům specifika mluveného projevu (mluvenost či spontánnost?) ...26 // Jan Chloupek: Sjednocující a rozrůzňující faktory v mluvené komunikaci ...33 // Rudolf Šrámek: Vývojová proměna tradičního nářečí ...39 // Antonín Vašek: K diferenciaci mluveného jazyka izolovaného ...44 // Robert Mrózek: Socjolektalne elementy dyferencjacji języka ...53 // Mieczysław Basaj: Potoczna odmiana polszczyzny i czeszczyzny, próba porównania ...59 // Dana Davidová: K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska ...66 // Vladimír Šaur: K městské mluvě v Opavě ...72 // Josef Kolařík: Dynamika ve flexi substantiv běžně mluveného jazyka ve Zlíně ...79 // Radoslava Brabcová: Funkce verbálních adjektiv při vytváření mluveného projevu ...84 // Naděžda Bayerová: Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech ...88 // Svatopluk Pastyřík: Hypokoristika a současný mluvený jazyk 93 // Josef Šimandl: Ke kodifikaci českého tvarosloví (nad novým vydáním Slovníku spisovné češtiny) ...97 // Zdena Pálková: Zvuková stránka řeči ve veřejných projevech ...104 // Olga Müllerová: Některé rysy syntaxe odborných mluvených projevů ...110 //
Eva Jandová: Poznámky k hierarchizaci propozice v mluvených projevech ...115 // Adela Grygarová-Rechzieglová: K funkci částic jako nositelů komunikačních strategií ...119 // Jaroslav Hubáček: Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí ...128 // Jana Hoffmannová: Slang v literatuře a uchovávání zašlých světů 132 // Milan Žemlička: Lexika na pomezí profesionál ismů a slangu v publicistice ...140 // Jaroslav Bartošek: Mluvní tempo v rozhlase a v televizi ...145 // Eva Minářová: Rysy mluvené publicistiky ...154 // Galina Něščimenko: Několik postřehů k problému diferenciace národního jazyka ...159 // Iwona Nowakowska-Kempna: Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej ...166 // Naděžda Kvítková: Vyprávěč František Nepil ...179 // Alena Louženská - Jitka Dršatpvá: Závislost oslovování dítěte na sociálních vztazích v rodině ...183 // Ivana Kolářová: Výskyt a funkce vybraných výrazů částicové a citoslovečné povahy v různých druzích mluvených projevů 192 // Marcela Grygerková: Repertoár sloves smyslového vnímání v mluvené komunikaci ...199 // Jana Svobodová: Mluvenost a psanost z hlediska školní výuky ...204 // Emilie Demlová: Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže ve srovnání s písemnými projevy z hlediska syntaxe ...209 // Oldřich Uličný: Závěrečné slovo ...219
(OCoLC)37252486
cnb000149292

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC