Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1996
270 s. : il.

objednat
ISBN 80-85268-49-3 (brož.)
Práce Historického ústavu ČAV. Řada C - Miscellanea ; sv. 13
Obsahuje fotografie, poznámky pod čarou, německé resume, bibliografické odkazy
Bibliografie: s. [9]-11
Česko - dějiny - sborníky
Historiografie česká - sborníky
000046572
К POCTĚ JAROSLAVA MARKA // PRAHA 1996 // OBSAH // Jaroslav Marek // Bibliografie prací Jaroslava Marka // J. Mezník, Proměny a neměnnost Jaroslava Marka // I. DĚJINY DĚJEPISECTVÍ // J. Kořalka, Spory Františka Palackého v historicko-filo-logické třídě císařské akademie věd ve Vídni E. Maur, Česká historiografie francouzské revoluce (1848-1939) // Z. Šimeček, Seminární cvičení к českým dějinám V. V. Tomka v letech 1852-1854 J. Čechura, Josef Pekař a Karel Lamprecht J. Pánek, Výzkum raného novověku ve stínu zakladatelů Českého časopisu historického J. Hanzal, Kamil Krofta a Slovensko // J. Janák, J. Chylík - hospodářský historik Moravy a Slezska // II. DĚJINY KULTURY // E. Semotanová, Mapy v kulturních dějinách nebo kulturní // dějiny na mapách? // I. Hlaváček, Pracovní den a týden v dvorské kanceláři Václava IV. (Několik poznámek a úvah.) // F. Hoffmann, Pašije šlapanických loupežníků // M. Polívka, Role říšského města Norimberka pro získávání zpráv o husitských Čechách M. Šmerda, Rozhovor Čecha s Uhrem v r. 1671 (Dialogue inter-locutorius: Ladislaus Pannon et Jaroslaus Bohemus) // J. Růžička, Schauerova vize společenské reformy J. Harna, Nad reflexí první republiky v české společnosti po druhé světové válce (1945-1948) // J. Valenta, Valdštejn jako důkaz per analogiam pro XX. století? (Nedobrovolný historický exkurs o tři století zpět.) // s. 7 s. 9 s. 13 // s. 23
// s. 39 // s. 49 s. 73 // s. 87 s. 97 s. 105 // s. 119 // s. 135 s. 149 // s. 169 // s. 183 s. 199 // s. 215 // s. 227 // 270 // К POCTĚ JAROSLA VA MARKA PRAHA 19% // III. TEORIE DĚJIN Z. Vašíček, Historický přístup // D. Třeštík, Konec paradigmatu? Poznámky k postmoderní situaci nejenom v déjepisectví // F. Šmahel, Otázky naruby a meze "zdravého rozumu". (Pohled do historikovy dílny.) // s. 241 s. 247 s. 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC