Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Odeon, 1989

ISBN 80-207-0071-4
000046630
Rekat.
Obsah // I. HISTORKY (přeložili Ludvík Kundera a Rudolf Vápeník) // O mládenci, jenž nepřišel nikdy pozdě (LK) 7 // Pohádka (LK) 9 Supí strom (LK) // Jízda v kupé (LK) 10 // Bargan všeho zanechává (LK) 11 // Barganovo mládí (LK) 20 // Příběh na jedné lodi (LK) 22 // Hloupá žena (LK) 24 // Slepec (LK) 25 // Pomoc (LK) 28 // Lahvová pošta (LK) 30 // Sprostý chlap (LK) 32 // Smrt Césara Malatesty (LK) 35 // Zdvořilí Číňané (LK) 38 // Rozhovor o Jižním moři (LK) 39 // Dopis o doze (LK) 40 // Hák (LK) 44 Miillerův přirozený postoj // (LK) 46 // Barbara (LK) 51 // Bestie (LK) 53 // Odysseus a Sirény (LK) 57 // Pracoviště čili V potu tváře // nemáš požívat svůj chléb // (RV) 57 // Voják z La Ciotatu // (RV) 61 // Příběh Giacoma Uie (LK) // (LK) 62 // V očekávání velkých bouří // (LK) 68 Experiment (RV) 68 // Kacířův plášť (RV) 75 Zraněný Sokrates (RV) 81 // Lucullovy trofeje (LK) 92 // Nedůstojná stařena (RV) 98 // Augšpurský křídový kruh // (RV) 102 Caesar a jeho legionář (RV) 111 Dva synové (RV) 121 // II. HISTORKY // 0 PANU KEUNEROVI (přeložil Rudolf Vápeník) 127 // III. HOVORY NA ÚTĚKU (přeložil Rudolf Vápeník) // 1 O cestovních pasech. O tom, jak si pivo a doutníky odpovídají. O pořádkumilovnosti 159 // 2 O nízkém materialismu. // O volnomyšlenkářích. Ziffel píše paměti. O tom, jak přibývá význačných lidí 165 // 3 O nelidskosti. Mírné požadavky školy. Učitel Herrnreitter
169 // 4 Pomník velkého básníka Kiviho. Chudáky nutno vychovávat ke ctnostem. Pornografie 173 // 5 Ziffelovy paměti II. Potíže velkých mužů. Jestli Jakpaksemuříká má majetek 178 // 6 Smutný osud velkých idejí. Civilní obyvatelstvo jako problém 182 // 7 Ziffelovy paměti III. // O vzdělanosti 184 // 8 O pojmu dobra. Německá zvěrstva. Konfucius o proletářích. O vážnosti 187 // 9 Švýcarsko, proslavené láskou k svobodě a sýrem. Vzorná výchova v Německu. // Američané 192 // 10 Francie čili patriotismus. // O zakořeněnosti 197 // 11 Dánsko čili humor. // O hegelovské dialektice 200 // 12 Švédsko čili láska k bližnímu. Případ záduchy 205 // 13 Laponsko čili sebeovládání a statečnost. Obtížný // hmyz 210 // 14 O demokracii. O podivném slově „lid“. O nesvobodě za komunismu. O strachu z chaosu a přemýšlení 212 // 15 Myšlení požitkem. O požitcích. Kritika slov. Měšťáctvo nemá smysl pro historii 215 // 16 O panských rasách. // O světovládě 219 // 17 Ziffel vysvětluje svůj odpor k ctnostem 213 // 18 Kalleho závěrečné slovo. // Neurčitý pohyb 224 Dodatek (fragmenty) 226 // IV. ME-TI / KNIHA PROMĚN (přeložil Rudolf Vápeník) // Kniha o Velké metodě 239 Kniha zkušeností 262 // Kniha o nepořádku 292 Kniha zvratu 311 Kniha Velkého pořádku 329 // V. TUIOVSKÝ ROMÁN (fragment) (přeložil Ludvík Kundera) // Velké linie, zorné úhly, plány 345 // Čtyři cesty 349 Tuiové a tuiovská
škola 357 Zlatý věk tuiů 363 Další příspěvky k dějinám tuiovské republiky 376 Zánik a konec tuiů 388 Tuiovské traktáty 392 // Tuiovské historky 396 // Dodatek 417 // Doslov (Ludvík Kundera) // 419 // Ediční poznámka 431 // Dovětek překladatelů 433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC