Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Knižní klub, 2009
157 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-242-2419-0 (váz.)
Universum
Obsahuje bibliografii na s. 156 a rejstřík
000046862
VYBRANÉ OTÁZKY KORESPONDENCE -- Význam písma v každodenním životě -- Jazyková kultura -- Úspěšný dopis -- Psychologická stránka obchodního dopisu -- ÚPRAVA PÍSEMNOSTI -- Úprava písemností podle ČSN 01 6910 -- Členící (interpunkční) znaménka -- Kalendářní data -- Časové údaje -- Peněžní částky -- Odvolací údaje -- Sloupcové odvolací údaje -- Řádkové odvolací údaje -- Datum -- Heslovité vyjádření obsahu dopisu -- Poštovní adresy na obálkách -- Poštovní adresa odesílatele -- Poštovní adresa adresáta -- Ukázky adres příjemců dopisů -- Dopisy psané na papír bez předtisku odvolacích údajů -- Ukázka dopisu psaného na papír bez předtisku -- Schéma obchodního dopisu -- Blokový způsob psaní dopisu -- Ukázka dopisu psaného v blokové úpravě -- Oslovení -- Vlastní text dopisu -- GRAFICKÉ PRVKY A JAZYK -- Zvýrazňování textu -- Výčty -- Označovaní částí textu -- Nadpisy -- Textový sloupec ---
Poznámky pod čarou -- Číslovaní stránek -- Procento, promile -- Rozměry a tolerance -- Skóre -- Měřítko, poměr -- Průměr -- Exponenty, indexy -- Úhlový stupeň, minuta, vteřina -- Paragraf -- Značka & (et) -- Značka # (dvojitý kříž) -- Stejnítka -- Sestavy čísel -- Telefonní a faxová čísla -- Ostatní čísla -- Spojení čísel se slovy, písmeny nebo značkami -- Římské číslice -- Způsoby dělení slov -- Automatické dělení -- Psaní zkratek -- Zkratky častých slov -- Zkracování jmen -- Zkratky akademických titulů, vojenských a vědeckých hodností -- Právní forma podniku -- Slova zkratková -- Nejčastější zkratky akademických titulů nebo vědecko-pedagogických -- hodností -- Nejčastější zkratky právních označení firem -- Značky -- Značky měn -- Matematické značky -- Zlomky a desetinná čísla -- STYLIZACE TEXTU -- Proces stylizace textu -- Česká interpunkce -- OSOBNÍ DOPISY ---
Úprava a stylizace osobního dopisu -- Ukázka osobního dopisu -- Ukázka blahopřejného dopisu k životnímu jubileu -- VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI -- Rozdělení vnitropodnikových písemností -- Forma vnitropodnikových písemností -- Editování textů -- Jazyková stránka vnitropodnikových písemností -- Vnitropodnikové písemnosti komunikačního charakteru -- Příkaz ředitele -- Směrnice -- Oběžník -- Pokyny -- Zprávy a hlášení -- Pozvánky -- Formuláře -- Dotazníky -- Faxové zprávy -- Psaní e-mailů -- Elektronický podpis -- Jak efektivně telefonovat -- Tabulka pro hláskování v češtině -- ADMINISTRATIVNÍ STYL A JEHO CHARAKTERISTICKÉ -- ZNAKY -- Nadměrné hromadění jmenných prostředků -- Vyjadřování slovesné -- Pořadí slov v textu -- Jazyk administrativních textů -- Výrazy jednoslovné -- Provádíme, provozujeme -- Neživotaschopný, nebo životaneschopný? -- Co znamená výraz vesměs? -- Případně pozvěte ředitele ---
Navýšit, zasmlouvat -- Odborná terminologie -- Adaptace cizích zeměpisných jmen v češtině. Skloňování cizích zeměpisných jmen v češtině Přehled skloňování cizích zeměpisných jmen -- Tvoření ženských jmen -- Cizí slova v češtině -- Vzorové ukázky -- KOREKTURNÍ ZNAMÉNKA -- ŽIVOTOPIS -- Jak psát životopis -- Výrazy vhodné do životopisu psaného vypravovací formou -- Údaje vhodné do životopisu psaného vypravovací formou -- Vzorové ukázky životopisu -- Vysvětlující (motivační) dopis -- Zásady při psaní vysvětlujícího (motivačního) dopisu -- PSANÍ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE -- Kompoziční výstavba textu -- Plagiát a kompilát -- PSANÍ ESEMESEK -- LITERATURA -- REJSTŘÍK VZOROVÝCH PÍSEMNOSTI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC