Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.7) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1997
271 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7169-256-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 265-266 a rejstřík
Kinantropologie - příručky
000047048
Předmluva ...9 // 1 POHYB JAKO ZÁKLADNÍ PROJEV ŽIVOTA ...11 // 1.1 Pohyb obecně ...11 // 1.2 Pohybové chování ...II // 1.3 Vliv pohybu na životní pochody ...Ј2 // 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS ...12 // 1.5 Vliv pohybu na zevní prostředí a společnost ...13 // 1.6 Psychosomatomotorické vztahy ...13 // 1.7 Sport a pohybová kompenzace ...15 // 1.8 Kinantropologie ...16 // 2 FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY POHYBU ...17 // 2.1 Organizace pohybového systému ...17 // 2.2 Struktura a funkce výkonového orgánu motoriky ...17 // 2.2.1 Základní prvek pohybu - motorická jednotka ...17 // 2.2.2 Dvojí charakter funkce MJ (funkce a trofika) ...21 // 2.2.3 Způsob práce motorické jednotky ...24 // 2.2.4 Vazivové elementy svalu ...28 // 2.2.5 Cévní zásobení svalu ...30 // 2.2.6 Proprioceptivní elementy svalu ...31 // 2.3 Sval jako součást hybného systému ...35 // 2.4 Sval za abnormálních stavů ...39 // 2.5 Poznámky pro praxi ...40 // 3 KINEZIOLOGICKÉ ASPEKTY POHYBOVÉ SOUSTAVY ...43 // 3.1 Celkový přístup k problému pohybu ...43 // 3.2 Funkční rozdělení pohybové soustavy ...43 // 3.3 Názory na vznik a průběh pohybu ...45 // 3.4 Funkce CNS při řízení pohybu (vývoj poznatků a procesu řízení) ...46 // 3.5 Funkční generátory základních pohybů ...50 // 3.6 Pohybový vzor (pohybový pattern, pohybový program) ...53 // 3.7 Vliv nocicepce na průběh pohybu ...54 // 3.8 Sdělovací význam pohybu ...56 // 3.9 Poznámky pro praxi ...58 //
4 ŘÍZENÍ MOTORIKY (PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ) ...61 // 4.1 Proces řízení obecně ...61 // 4.2 Řízení na míšní úrovni ...62 // 4.2.1 Monosynaptické reflexy ...63 // 4.2.2 Polysynaptické reflexy ...66 // 4.2.3 Vliv krátkodobé stimulace tlakem nebo dotykem ...66 // 4.2.4 Vliv sumované zonální stimulace ...66 // 4.2.5 Vliv nociceptivní stimulace ...68 // 4.2.6 Poznámky pro praxi ...69 // 4.3 Řízení na úrovni subkortikální ...70 // 4.3.1 Stabilita volního pohybu ...71 // 4.3.2 Stabilita vzpřímeného stoje ...72 // 4.3.3 Stabilita lokomoce ...74 // 4.3.4 Automatismy držení ...75 // 4.3.5 Poznámky pro praxi ...75 // 4.4 Řízení na úrovni kortikální ...76 // 4.4.1 Tvorba motorických programů ...76 // 4.4.2 Motorické chování ...78 // 4.4.3 Komunikace a intelekt ...78 // 4.4.4 Kortikální působení bolesti ...79 // 4.4.5 Vědomí a průběh ideokinetického pohybu ...79 // 4.4.6 Poznámky pro praxi ...80 // 5 HRUBÁ MOTORIKA ...81 // 5.1 Dvě zdánlivě protichůdné stránky motoriky: udržování // polohy - pohyb (hold - move) ...81 // 5.2 Interakce posturálně-lokomoční ...82 // 5.3 Programování a předvídání polohy a pohybu ...83 // 5.4 Senzorické složky posturálně-lokomoční motoriky ...84 // 5.5 Poznámky pro praxi ...85 // 6 OBRATNÉ POHYBY - JEMNÁ MOTORIKA (TELEOKINETICKÁ A IDEOMOTORICKÁ MOTORIKA) ...87 // 6.1 Pohyb obratný (ideokinetický) - manipulace ...87 // 6.2 Pohybová asymetrie obratné motoriky ...88 // 6.3 Sdělovací motorika ...90 // 6.4 Poznámky pro praxi ...91 // 7 POPIS, VYŠETŘOVÁNÍ A HODNOCENÍ MOTORIKY ...93 // 7.1 Vyšetřovací postup ...93 // 7.2 Hodnocení celkového pohybového chování a osobnosti ...93 // 7.3 Regionální a lokální hodnocení pohybu ...96 //
7.4 Hodnocení klidového stavu aspekcí a palpací ...97 // 7.4.1 Konfigurace ...97 // 7.4.2 Trofika, prokrvení, teplota ...97 // 7.4.3 Konzistence ...98 // 7.4.4 Svalový tonus ...101 // 7.4.5 Spontánní fenomény ...103 // 7.4.6 Fenomény vyvolané palpací nebo perkusí ...106 // 7.5 Hodnocení pohybu ...106 // 7.5.1 Mobilita pasivní ...107 // 7.5.2 Kloubní vůle (joint-play) ...108 // 7.5.3 Rozsah pasivního pohybu (goniometricky) ...109 // 7.5.4 Diagnostický význam rozsahu pasivní hybnosti ...111 // 7.5.5 Aktivní pohyb ...116 // 7.5.6 Kvantitativní hodnocení pohybu ...117 // 7.5.7 Kvalitativní hodnocení pohybu (jakost) ...119 // 7.5.8 Dodatek: klinický kód svalu // 7.6 Poznámky pro praxi // 8 VSTUPNÍ POHOVOR - ANAMNÉZA // 8.1 Faktory ovlivňující vývoj motoriky // 8.2 Průběh pohovoru // 8.3 Hodnocení osobnosti pacienta // 8.4 Interpretace získaných anamnestických dat // 8.5 Poznámky pro praxi // 9 ANALÝZA ÚDAJŮ Z POHOVORU A ASPEKCE // 9.1 Subjektivní vnímání a líčení motorických příznaků // 9.2 Subjektivní hodnocení vlivu nocicepce na pohyb // 9.3 Vliv prodělaných onemocnění na motoriku // 9.4 Vliv samotného pohybu na funkci systému // 9.5 Poznámky pro praxi // 10 FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ MOTORIKY // 10.1 Fyzikální vyšetření přehledné // 10.2 Vyšetření senzorických funkcí // 10.3 Přehledné vyšetření posturálně-lokomoční motoriky // 10.3.1 Postura vleže // 10.3.2 Vzpřimování z lehu nebo ze sedu // 10.3.3 Postura vsedě // 10.3.4 Postura ve vzpřímeném stoji // 10.3.5 Vyšetřování stability stoje a lokomoce // 10.4 Přehledné vyšetření obratné funkce // 10.5 Přehledné vyšetření sdělovací funkce // 10.6 Poznámky pro praxi //
11 MOTORIKA OSOVÉHO ORGÁNU // 11.1 Struktury osového orgánu // 11.2 Pohyb v kraniocervikální oblasti // 11.2.1 Svaly činné v oblasti kraniocervikálního přechodu // 11.2.2 Vyšetření pohybů v sektoru horní krční páteře // 11.3 Pohyby v oblasti dolní krční páteře // 11.3.1 Svaly ovlivňující pohyb v dolní krční páteři // 11.3.2 Postup při fyzikálním vyšetření dolní krční páteře // 11.4 Pohyb trupu // 11.4.1 Svaly zádové // 11.4.2 Svaly břišní // 11.4.3 Svaly pánevního dna // 11.4.4 Funkce svalů trupu jako celku // 11.4.5 Vyšetření pohybů v oblasti hrudní a bederní páteře // 11.5 Pohyby v oblasti pánve // 11.5.1 Funkce pánve // 11.5.2 Mobilita pánve // 11.5.3 Vyšetření v oblasti pánve // 12 MOTORIKA DÝCHÁNÍ ...193 // 12.1 Respirační pohybový cyklus ...193 // 12.2 Dýchací svaly a jejich činnost ...193 // 12.3 Analýza dýchacích pohybů ...199 // 12.4 Vyšetření dýchacích pohybů ...201 // 12.5 Použití vyšetření dýchání v praxi ...201 // 13 FUNKCE DOLNÍCH KONČETIN ...203 // 13.1 Oblast kořene končetiny (pánev a kyčel) ...203 // 13.1.1 Svaly kolem kyčelního kloubu ...203 // 13.1.2 Pohyby v kyčelním kloubu ...209 // 13.1.3 Vyšetřování rozsahu pohybu v oblasti kyčle ...212 // 13.1.4 Poznámky pro praxi ...215 // 13.2 Střední oblast dolní končetiny (koleno) ...215 // 13.2.1 Svaly v oblasti kolenního kloubu ...216 // 13.2.2 Pohyby v kolenním kloubu ...217 // 13.2.3 Poznámky pro praxi ...s ...218 // 13.3 Akrální oblast dolní končetiny (noha) ...219 // 13.3.1 Svaly pro funkci nohy ...220 // 13.3.2 Pohyby nohy ...222 // 13.3.3 Hlavní deformity nohy ...224 // 13.3.4 Poznámky pro praxi ...225 //
14 FUNKCE HORNÍCH KONČETIN ...229 // 14.1 Oblast kořene končetiny (rameno) ...229 // 14.1.1 Svaly ramenního pletence ...229 // 14.1.2 Oblast ramene - svaly kolem ramenního kloubu ...232 // 14.1.3 Pohyby v ramenním kloubu ...234 // 14.1.4 Poznámky pro praxi ...235 // 14.2 Střední oblast horní končetiny (loket) ...237 // 14.2.1 Svaly kolem lokte ...237 // 14.2.2 Pohyby v lokti ...240 // 14.2.3 Poznámky pro praxi ...242 // 14.3 Akrální oblast horní končetiny (zápěstí - ruka) ...242 // 14.3.1 Svaly pro zápěstí a ruku ...242 // 14.3.2 Pohyby zápěstí a ruky ...247 // 14.3.3 Poznámky pro praxi ...253 // 15 SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ ...255 // 15.1 Zraková funkce a optomotorika (pohyb očních bulbů) ...255 // 15.2 Funkce mastikační (žvýkací) ...259 // 15.3 Funkce fonační (hlasová) ...260 // 15.4 Funkce mimická ...261 // 15.5 Poznámky pro praxi ...262 // Literatura ...265 // Rejstřík ...267
(OCoLC)38296994
cnb000212768

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC