Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
120 s.

ISBN 80-246-0420-5 (brož.)
Bibliografie na s. 113-120
Terapie pohybová - nemoci duševní - příručky
000047051
OBSAH // 1. Vliv pohybu na psychický stav človeka 9 // 1.1. Uvedení do problému 9 // 1.2. Pohyb a somatopsychický stav člověka 11 // 1.2.1. Pohyb a psychika ... 11 // 1.2.2. Biologické a sociálni zdroje potřeby pohybu 12 // 1.2.3. Pohyb, ukazatel zdraví a nemoci 13 // 1.2.4. Vědomí “Já” 15 // 1.2.5. Kořeny akceptace pohybových programů u mužů a žen ... 16 // 1.2.6. Sebedůvěra a její role ve zvládání nemoci 17 // 1.2.7. Duševní onemocnění a stres 22 // 1.2.8. Stres a pohybová aktivita 24 // 1.3. Psychická onemocnění 25 // 1.3.1. Psychiatrická nemocnost 25 // 1.3.2. Dlouhodobé psychiatrické hospitalizace 27 // 1.4. Terapie pohybem 30 // 1.5. Shrnutí 32 // 1.6. Kontrolní otázky 33 // 2. Kinezioterapie 35 // 2.1. Pojem kinezioterapie 35 // 2.1.1. Podstata kinezioterapie 35 // 2.1.2. Prostředky kinezioterapie 36 // 2.1.3. Působení kinezioterapie 36 // 2.2. Kinezioterapie v léčbě a prevenci psychických poruch 37 // 2.2.1. Kinezioterapie, forma podpůrné léčby psychických // poruch a onemocnění 37 // 2.2.2. Využití kinezioterapie v oblasti prevence 38 // 2.3. Teoretická východiska kinezioterapeutických programů 39 // 2.4. Formy kinezioterapií v léčbě psychiatrických pacientů 44 // 2.4.1. Integrativně zaměřená kinezioterapie 44 // 2.4.2. Koncentrativně zaměřená kinezioterapie 45 // 2.4.3 Kinezioterapeutické aktivně relaxující programy 45 // KINEZIOTERAPIEv léčbě psychiatrických onemocněni 5 // 2.4.4.
Kinezioterapeutické aktivující programy 45 // 2.4.5. Kinezioterapeutické programy zvyšující sebedůvěru // a důvěru v druhé 46 // 2.4.6. Kinezioterapeutické komunikativní programy 46 // 2.4.7. Terapeutické užití sportovních cvičení 46 // 2.5. Navrhované formy kinezioterapií pro léčbu jednotlivých // psychických poruch 47 // 2.5.1. Kinezioterapie v léčbě demence 47 // 2.5.2. Kinezioterapie v léčbě syndromu závislosti 47 // 2.5.3. Kinezioterapie v léčbě schizofrenie 48 // 2.5.4. Kinezioterapie v léčbě manických onemocnění 49 // 2.5.5. Kinezioterapie v léčbě neuróz 49 // 2.5.6. Kinezioterapie v léčbě poruch osobnosti a chování ...49 // 2.6. Zásady vedení terapie psychicky nemocných 50 // 2.7. Výzkum v kinezioterapií 51 // 2.8. Výsledky aplikací kinezioterapeutických programů 51 // 2.9. Shrnutí 54 // 2.10. Kontrolní otázky 54 // 3. Léčba schizofrenie 55 // 3.1. Vymezení pojmu schizofrenie 55 // 3.2. Mezinárodní klasifikace nemocí -10. revize, 1992 56 // 3.3. Etiologie schizofrenie 59 // 3.4. Průběh a prognóza schizofrenie 59 // 3.5. Léčba schizofrenie 62 // 3.6. Role terapeutického vztahu v léčbě schizofrenie 64 // 3.7. Podpůrné terapie v léčbě schizofrenie 64 // 3.8. Shrnutí 66 // 3.9. Kontrolní otázky 66 // 4. Kinezioterapie v léčbě schizofrenie 67 // 4.1. Východiska pro vytváření kinezioterapeutických programů // v léčbě schizofrenie 67 // 4.2. Zásady vytváření kinezioterapeutických
programů 68 // 4.2.1. Integrativní kinezioterapeutický program 68 // 4.2.2. Aktivující kinezioterapeutický program 70 // 4.2.3. Komunikativní kinezioterapeutický program 71 // 4.2.4. Koncentrativní kinezioterapeutický program 72 // 6 // 4.3. Poznatky z provádění kinezioterapie // u dlouhodobě hospitalizovaných schizofreniků 72 // 4.3.1. Hodnocení přijetí a účinnosti jednotlivých kinezioterapeutických programů 76 // 4.3.2. Závěr 78 // 4.4. Shrnutí 79 // 4.5. Kontrolní otázky 80 // 5. Léčba závislostí 81 // 5.1. Podněty vzniku závislosti 81 // 5.2. Závislosti v MKN-10 83 // 5.3. Proces vzniku závislosti 85 // 5.3.1. Dimenze biologická 85 // 5.3.2. Dimenze psychologická 85 // 5.3.3. Dimenze vnímání vlastního těla 86 // 5.3.4. Dimenze prožitku a emočních projevů 87 // 5.3.5. Dimenze sociální 88 // 5.3.6. Dimenze spirituální 89 // 5.4. Problém závislosti 90 // 5.5. Osobnost a závislost 91 // 5.6. Riziková období vzniku závislosti 92 // 5.7. Psychické důsledky závislosti 93 // 5.8. Léčba závislosti 93 // 5.9. Teoretická východiska pro stanovení // kinezioterapeutických programů v léčbě závislostí 94 // 5.10.Shrnutí 98 // 5.11.Kontrolní otázky 98 // 6. Kinezioterapie v léčbě závislostí 99 // 6.1. Užité pohybové programy v léčbě závislostí 99 // 6.2. Vedení kinezioterapie závislostí 100 // 6.3. Zásady pro vedení kinezioterapie // v léčbě závislostí 101 // 6.4. Doporučené formy kinezioterapeutických
programů 102 // 6.5. Poznatky z kinezioterapie u hospitalizovaných // závislých na nealkoholových drogách 105 // 6.5.1. Rozdílnost přístupu k pohybovým aktivitám // u mužů a žen 105 // KINEZIOTERAPIEv léčbě psychiatrických onemocněni // 1 // 6.5.2. Akceptace a účinnost kinezioterapeutických // programů v léčbě hospitalizovaných závislých 105 // 6.6. Shrnutí 109 // 6.7 Kontrolní otázky 109 // 7. Slovo na závěr 111 // 8. Seznam použité literatury 113 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC