Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
2., aktualizované a rozšířené vyd.
Praha : Grada, 2001
326 s. : il.

ISBN 80-247-0062-X (váz.)
Psyché
Obsahuje černobílé fotografie, předmluvu, úvod, přílohu (Adresář českých hypnoterapeutů), jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 289-308
Hypnóza lékařská - pojednání
000047055
OBSAH // PŘEDMLUVA KE 2. VYDÁNÍ... 9 // ÚVOD ...11 // A. NAVOZOVÁNÍ HYPNÓZY...13 // 1. PŘÍPRAVA NA HYPNÓZU...15 // 1. Zkoušky sugestibility...15 // 2. Prostředí pro hypnózu...19 // 3. Předběžné informace...20 // 2. VERBÁLNĚ FIXAČNÍ USPÁVACÍ TECHNIKA...22 // 1. Dlouhá standardní forma ...22 // 2. Improvizovaná forma ...24 // 3. Ukončení hypnózy...28 // 3. FANTAZIJNÍ TECHNIKY...30 // 4. DALŠÍ FAKTORY V TECHNIKÁCH...35 // 1. Direktivnost - nedirektivnost...35 // 2. Relaxace - aktivizace...37 // 3. Vědeckost a magičnost...42 // 4. Přerušovaná hypnotizace ...44 // 5. Prohlubování hypnózy...45 // 6. Opakovaná hypnotizace...46 // 7. Kolektivní hypnotizace...48 // 5. INDIVIDUALIZOVANÉ TECHNIKY A PŘEKONÁVÁNÍ ODPORU ... 49 // 6. SUGESCE KE ZKOUŠENÍ HLOUBKY HYPNÓZY...53 // 1. Jednoduché sugesce ...53 // 2. Složitější sugesce pro hypnabilní osoby...57 // 3. Prožitky a reakce při sugescích...66 // 7. HLOUBKA HYPNÓZY ...72 // 1. Stupně hypnózy...72 // 2. Diagnostická škála ...73 // 3. Hloubka hypnózy a léčebný účinek ...75 // 8. NÁCVIK SUGEROVÁNÍ A HYPNOTIZACE...76 // 1. Pokyny pro formulování sugescí...76 // 2. Zvládnutí neúspěšné hypnotizace...78 // 3. Poznatky z nácviku hypnotizace...80 // 9. HYPNOTIZACE DĚTÍ...82 // 1. Zvláštnosti dětské hypnózy...82 // 2. Stanfordská hypnotická škála pro děti...83 // 3. Ukázky dětských fantazijních technik...85 // 4. „Hypnóza" u dětí do čtyř let...87
// 5. Závěrečné poznámky ...88 // B. LÉČEBNÉ UŽITÍ HYPNÓZY...91 // 1. PROSTÁ HYPNÓZA, RELAXACE A SPÁNEK ...93 // 2. OBECNÉ TERAPEUTICKÉ SUGESCE...96 // 1. Přímé sugesce...96 // 2. Obrazné sugesce...99 // 3. SPECIFICKÉ SYMPTOMATICKÉ SUGESCE... 102 // 4. HYPNOTICKÁ ANALGEZIE A ANESTÉZIE ... 106 // 1. Možnosti vyvolání analgezie... 106 // 2. Techniky sugerování analgezie... 107 // 3. Zpětné informace o pociťování bolesti... 109 // 4. Fyziologické reakce při analgezii... 109 // 5. Chronické organicky podmíněné bolesti ...109 // 5. HYPNOTICKÁ ABREAKCE A HYPNOANALÝZA... 111 // 1. Hypnotická abreakce... 111 // 2. Hypnoanalýza ... 113 // 6. NÁCVIK V HYPNÓZE ... 116 // 7. AUTOHYPNÓZA A AUTOSTIMULAČNÍ MANÉVR ... 118 // 1. Auto hypnóza... 118 // 2. Autostimulační manévr... 122 // 8. ZÁSADY PRO PODÁVÁNÍ LÉČEBNÝCH SUGESCÍ... 124 // 9. ERICKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE ... 126 // 10. HYPNÓZA A KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPIE... 132 // 1. Hypnóza a terapeutický vztah...132 // 2. Metoda dvojí koleje... 133 // С. HYPNÓZA U RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍ A PORUCH...135 // 1. NEURÓZY...137 // 1. Nespavost...138 // 2. Bolesti hlavy...139 // 3. Úzkost, strach a tréma...140 // 4. Deprese...143 // 5. Neurastenie...146 // 6. Nutkavá neuróza...147 // 7. Hypochondrie...148 // 8. Hysterie ...149 // 9. Mnohočetná osobnost ...157 // 10. Posttraumatická stresová porucha...160 // 2. ZÁVISLOST NA ALKOHOLU A JINÝCH DROGÁCH...165 // 1. Základní léčebné
postupy...165 // 2. Některé zkušenosti s léčbou...167 // 3. Kouření...169 // 3. PSYCHÓZY...174 // 4. PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY A VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ...177 // 1. Bronchiálni astma...177 // 2. Kardiovaskulární poruchy...182 // 3. Gastrointestinální poruchy ...186 // 4. Poruchy dalších systémů...193 // 5. Obezita a mentální anorexie...194 // 5. HYPNÓZA V NEUROLOGII A ORTOPEDII...201 // 1. Organické a funkční poruchy...201 // 2. Ovlivňování bolestí...203 // 3. Migréna ...205 // 4. Spastická tortikolis...210 // 5. Grafospazmus, blefarospazmus a tik...212 // 6. Motivace při rehabilitaci...215 // 6. KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ...219 // 1. Bradavice...219 // 2. Kondylomy ...222 // 3. Svědění...223 // 4. Ekzémy...224 // 5. Jiné...225 // 7. HYPNÓZA V CHIRURGII A ANESTEZIOLOGII...227 // 1. Důkazy o možnosti operací v hypnóze... 227 // 2. Technika hypnózy pro chirurgickou operaci...229 // 3. Možnosti a meze hypnotické anestézie... 231 // 4. Hypnóza v předoperačním a pooperačním období ...233 // 5. Úrazy a krvácení...235 // 6. Popálení...236 // 7. Sluchové vnímání v průběhu narkózy...241 // 8. HYPNÓZA V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII...243 // 1. Hypnóza a porod...243 // 2. Těhotenské zvracení...247 // 3. Poruchy menstruace...249 // 4. Sterilita a antikoncepce ... 251 // 5. Zvětšení prsů... 253 // 9. HYPNÓZA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ... 254 // 1. Strach před zubním ošetřením... 254 // 2. Hypnóza v průběhu zubního ošetření...
254 // 3. Jiné stomatologické problémy ... 260 // 10. DALŠÍ LÉKAŘSKÉ OBORY... 262 // 1. Onkologie...262 // 2. Oční a ušní lékařství...266 // 3. Jiné... 268 // 11. HYPNOTERAPIE U DĚTÍ... 271 // 1. Nevhodné návyky... 271 // 2. Učení a emoce...275 // 3. Somatické symptomy a bolest ...276 // 4. Poruchy chování... 277 // D. VÝZKUM KLINICKÉ HYPNÓZY...279 // 1. METODOLOGIE...281 // 2. VÝSLEDKY...283 // ZÁVĚR...287 // LITERATURA...289 // ZÁVĚR... 287 // Příloha ADRESÁŘ ČESKÝCH HYPNOTERAPEUTŮ...309 // REJSTŘÍK JMENNÝ...317 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC