Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Olomouc : Anag, 2003
445 s.

ISBN 80-7263-189-6 (váz.)
Práce, mzdy, pojištění
Obsahuje úvod
Správa veřejná - třídy platové - příručky
000047104
Úvod...14 // ODDÍL A // Zařazování zaměstnanců do platových tříd - obecná východiska a právní předpisy // 1. Diferenciace platu podle složitosti, odpovědnosti // a namáhavosti práce...18 // 2. Platové třídy...22 // 3. Katalog prací...24 // 4. Zařazování do platových tříd podle zákona o platu // a odměně za pracovní pohotovost...25 // • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu...26 // 5. Zařazování do platových tříd v nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců // ve veřejných službách a správě...47 // • Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech...48 // 6. Zařazování prací do platových tříd...75 // • Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací.75 // 7. Zařazování do platových tříd zaměstnavatelem...78 // ODDÍL K // Katalog prací -• O rtf 3 2 ?r »- // 1. Část. 84 // 1.1 Práce ve správě organizace 84 // 1.1.1 administrativní a spisový pracovník 1-11 84 // 1.1.2 sekretář 4-6 85 // 1.1.3 asistent ... 7,8,12,13 86 // 1.1.4 referent majetkové správy 4-12 87 // 1.1.5 referent zahraničních vztahů 6-8,10 89 // 1.1.6 pracovník vztahů k veřejnosti 3-13 89 // 1.1.7 organizační pracovník 6-12 92 // 1.1.8 kontrolor 7-14 93 // 1.1.9 bezpečnostní referent 6-11 95 // 1.1.10 pracovník technickoekonomického rozvoje... 8-13 97 // 1.1.11 statistik 4-12 98 // OBSAH // > // Sä // E *K // 1.2 Personalistické, ekonomické a obchodní práce...101
// ▼ 1.2.1 personalista...7-13...101 // 1.2.2 mzdový účetní...7-9... 103 // 1.2.3 účetní...5-11... 104 // 1.2.4 rozpočtář...7-12... 106 // 1.2.5 finanční referent...8-12...107 // 1.2.6 pokladník...4-7... 108 // 1.2.7 obchodní referent...7-12... 108 // 1.2.8 zásobovač...7-9... 109 // 1.2.9 propagační referent...7-9... 109 // 1.3 Informační a komunikační technologie...110 // ▼ 1.3.1 programátor...8-12...110 // 1.3.2 správce informačních a komunikačních technologií (databáze, sítě, // programového vybavení, aplikace)...7-13...111 // 1.3.3 systémový inženýr...11-13...113 // 1.3.4 projektant informačních // a komunikačních technologií...11-14...113 // 1.3.5 správce operačního systému... 11-13...114 // 1.3.6 analytik informačních // a komunikačních technologií... 10-13...115 // 1.3.7 vývojový pracovník systému // výpočetní techniky...13,14...115 // 1.3.8 operátor informačních // a komunikačních technologií...5-9...116 // 1.4 Provozně technické práce... 117 // 1.4.1 technolog...7-12...117 // 1.4.2 investiční referent...9-13...118 // 1.4.3 mistr...8-11... 120 // 1.4.4 dispečer...8-10...121 // 1.4.5 zkušební technik...8-10...121 // 1.4.6 metrolog...8-11...122 // 1.4.7 revizní technik...8,9... 123 // 1.4.8 technický pracovník...7-12...123 // 1.4.9 pracovník kryptografické ochrany...8-13...126 // 1.4.10 balistik...8-10... 127 // 1.4.11 dopravní referent...6-10...128 // 1.4.12 projektant, konstruktér...7-13...129
// 1.4.13 architekt (urbanista)... 10-14... 130 // 1.4.14 zahradní architekt...7-12...132 // 1.5 Společné specializované práce 133 // 1.5.1 psycholog 10-13 133 // 1.5.2 laborant 2-9 134 // 1.5.3 přírodovědní analytik-diagnostik 10-13 135 // 1.6 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce ... 138 // 16 1 domovník ...2-4... .. 138 // 1.6.2 posel 1,2 138 // 1.6.3 rozmnožovač 1-4 139 // 1.6.4 skladník 2-6 139 // 1.6.5 strojník-topič 2-7 140 // 1.6.6 uklízeč 142 // 1.6.7 vážný 1,2 143 // 1.6.8 vrátný 1 143 // 1.6.9 řidič silničních motorových vozidel 4-6 143 // 1.6.10 manipulační dělník 1-3 144 // 1.6.11 bezpečnostní pracovník 4-7 144 // 1.6.12 telefonista 2,3,5-7 145 // 2. Část ... 146 // 2.1 Doprava ... 146 // 2.1.1 dělník v dopravě 1-3 146 // 2.1.2 silničář 2-7 146 // 2.1.3 letecký mechanik 4-9 147 // 2.1.4 mechanik letadlových přístrojů 4-8 148 // 2.1.5 řidič motorových vozíků 2,3 149 // 2.1.6 strojvedoucí... ... 5-7... 150 // 2.1.7 traťový dělník 2-4 150 // 2.1.8 traťový strojník 3-7 151 // 2.1.9 posunovač 4-6 152 // 2.1.10 řídící letového provozu ...7,8,10-12 152 // 2.1.11 letecký technik 9-12 153 // 2.1.12 pracovník letištního zabezpečení 7-11 154 // 2.1.13 palubní průvodčí 7,8 156 // 2.1.14 velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, // palubní inženýr, palubní operátor, // palubní technik...8-13... 156 // 2.2 Justice... 158 // w 2.2.1 justiční
pracovník...7-12... 158 // 2.3 Knihovnictví, archivnictví... 160 // 2.3.1 knihovník...6-14... 160 // 2.3.2 archivář...5-14... 162 // 2.4 Kultura... // 2.4.1 archeolog...9-14 // 2.4.2 památkář...9-14 // 2.4.3 správce památkových objektů (kastelán)...8-12 // 2.4.4 správce depozitáře...8-10 // 2.4.5 kurátor sbírkových a mobiliárních fondů...9-13 // 2.4.6 preparátor...7-12 // 2.4.7 dokumentátor...6-12 // 2.4.8 restaurátor...8-14 // 2.4.9 průvodce...4-8 // 2.4.10 konzervátor...7-12 // 2.4.11 výstavář...7-12 // 2.4.12 promítač...3-5,7 // 2.4.13 archeologický dělník...3 // 2.4.14 zřízenec v kulturních zařízeních...2-4 // 2.4.15 maskér-umělecký maskér...7-9 // 2.4.16 vlásenkář...5-7 // 2.4.17 šperkař (desinatér) ...6,7 // 2.4.18 modistka-čepičářka...4-6 // 2.4.19 aranžér-výtvarník...7,8 // 2.4.20 mechanik jevištní technologie...8 // 2.4.21 garderobiér...4,5 // 2.4.22 krejčí scénických kostýmů a krojů...6-8 // 2.4.23 obuvník scénické a krojové obuvi...6-8 // 2.4.24 rekvizitář...3-5 // 2.4.25 modelář výstavních modelů...4-8 // 2.4.26 umělecký čalouník a dekoratér...6-8 // 2.4.27 umělecký kovář a zámečník...5-9 // 2.4.28 umělecký malíř...6-8 // 2.4.29 umělecký štukatér a kašér...5-9 // 2.4.30 umělecký truhlář...6-9 // 2.4.31 výrobce v lidové umělecké výrobě...4-7 // 2.5 Obchodní provoz... // K 2.5.1 cukrář-moučníkář...4-6 // 2.5.2 kuchař...3-7
2.5.3 číšník...2-6 // 2.5.4 prodavač...2-5 // 2.5.5 pracovník obchodního provozu...1-6 // 2.5.6 provozář...5-9 // 2.6 Polygrafie... // 2.6.1 dělník v tiskárně...2-4 // 2.6.2 knihař...S-8 // 2.6.3 sazeč...4-9 // 2.6.4 tiskař...4-9 // 2.6.5 montážnik v polygrafii...5-7 // 2.6.6 reprodukční fotograf...6-8 // 2.7 Publicistika... // 2.7.1 technický redaktor...9,10 // 2.7.2 redaktor, novinář...9-12 // 2.7.3 tlumočník-překladatel...10-12 // 2.8 Sociální péče... // 2.8.1 pracovník sociální péče...3-9 // 2.8.2 sociální pracovník...7-12 // 2.8.3 pracovník pro vzdělávání a certifikaci v oblasti // bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...11-13 // 2.9 Sport ... // 2.9.1 instruktor sportu ...11-14 // 2.9.2 trenér... 10-13 // 2.9.3 servisní pracovník sportu, specialista...9 // 2.10 Státní správa a samospráva... // * 2.10.1 referent státní správy a samosprávy... // Společné práce ve státní správě a samosprávě...4-16 // Báňská správa... 10-14 // Bezpečnost státu...6-15 // Celní správa...6-14 // Cenová správa...8-14 // Daňová a finanční správa...4,6-14 // Doprava...6-15 // Dozor nad kapitálovým trhem...6,8-15 // Finanční a fiskální
politika...13-15 // Finanční kontrola... 10-14 // Finanční trh s výjimkou dozoru // nad kapitálovým trhem...6,9-15 // Kontrola, inspekce, dozor...4,6-15 // Koordinace zahraniční pomoci... 12-14 // Kultura...6,8-15 // Loterie a jiné podobné hry...8-10,12-13 // Majetková správa...8-15 // Odborné zabezpečení činnosti vlády... 10-14...242 // Pozemková správa... 6-11,14...243 // Práce a sociální věci...5-15...244 // Rozpočet a financování...6-14...251 // Rozvoj územních samosprávných celků...9-14...256 // Správa informatiky...12-15...258 // Správa justice...13,14...259 // Správa průmyslu a obchodu...4,6,11-15...259 // Správa telekomunikací a poštovních služeb...8-14...261 // Správa ve věcech devizových...14...264 // Správa ve věcech místního rozvoje... 10-15...264 // Správa ve věcech ochrany hospodářské soutěže // a dohledu nad poskytováním veřejné podpory...12-15...266 // Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů... 10-14...266 // Správa ve věcech průmyslového vlastnictví...10,12-14...266 // Správa ve věcech účetnictví... 10-14...267 // Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů // z trestné činnosti... 12-14...268
// Správa ve věcech zemědělství... 10-15...268 // Správa veřejného investování... 12-14...270 // Správa výzkumu a vývoje... 11-15...270 // Statistika...7-15...271 // Státní pokladna...11-14...273 // Školství, mládež a tělovýchova...8-15...274 // Územní plánování a stavební řád...6,8-15...276 // Vnitřní věci státu...6-15...278 // Zahraniční služba a zahraniční vztahy...6-15...282 // Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví...5-15...287 // Zeměměřictví a katastr nemovitostí...7-14...292 // Živnostenské podnikání...7-11...293 // Životní prostředí...6-15...294 // 2.11 Stavebnictví... 298 // 2.11.1 stavební dělník 7 112 stavební stroiník 2-4 4-6 298 298 // 2.11.3 tesař 2 114 zedník 4-8 299 301 // 2 11 5 instalatér tODenář ... 3-7 302 // 2.11.6 podlahář 2.11.7 pokrývač 2 118 klempíř 3,4 4-7 303 303 303 // 2.11.9 dlaždič-asfaltér 304 // - O ní * 2 S S3 // 2.12 Strojírenství ... 305 // K 2.12.1 automechanik 4-7 305 // 2.12.2 brusič kovů 3-7 306 // 2.12.3 dělník ve výrobě akumulátorů 3,4 307 // 2.12.4 elektromechanik 3-8 307 // 2.12.5 provozní elektrikář 5-7 308 // 2.12.6 frézař 3-8 309 // 2.12.7 galvanizér 3-6 310 // 2.12.8 zámečník... ...4-8 311 // 2.12.9 lakýrník 3-6 312 // 2.12.10 mechanik 4-8 312 // 2.12.11 mechanik elektronických zařízení 4-8 313 // 2.12.12 mechanik měřicích a regulačních zařízení ... ...4-7... 315 // 2.12.13 mechanik optických přístrojů ... 3-5,7,8 315
// 2.12.14 modelář 5-7 316 // 2.12.15 montér potrubář 4-6 316 // 2.12.16 nástrojař 4-8 317 // 2.12.17 puškař 5-8 318 // 2.12.18 děimistr 4-7 319 // 2.12.19 zbrojíř 4-7 320 // 2.12.20rytec kovů... ...4-8 321 // 2.12.21 strojní zámečník 3-6 322 // 2.12.22soustružník kovů 3-8 323 // 2.12.23svářeč kovů 3-7 325 // 2.12.24karosář ... 5-7 326 // 2.13 Telekomunikace-spoje ... 327 // 2.13.1 mechanik radiotelekomunikačních zařízení... 4-8 327 // 2.13.2 mechanik spojovacích zařízení 5-8 327 // 2.13.3 montér anténních zařízení 5-8 328 // 2.13.4 montér kabelových telekomunikačních sítí 5-8 329 // 2.14 Umění a umělecká realizace ... 331 // K 2.14.1 dramaturg... 11-13 331 // 2.14.2 režisér, asistent režie 8-14 331 // 2.14.3 choreograf, asistent choreografa 9-14 332 // 2.14.4 baletní mistr ... 10,11 333 // 2.14.5 sbormistr 11-13 333 // 2.14.6 dirigent, asistent dirigenta 8-14 333 // 2.14.7 scénograf 13 334 // 2.14.8 herec, herec s loutkou... 10-13 335 // 2.14.9 člen orchestru, člen souboru 8-12 335 // 2.14.10 sólista 10-13 336 // 2.14.11 korepetítor 1 O 03 K s E 9,10 336 // 2.14.12 lektor dramaturgie 9 336 // 2.14.13 taneční, hlasový pedagog 10 336 // 2.14.14 koncertní mistr 12,13 337 // 2.14.15 nápověda 4-6 337 // 2.14.16 specialista titulkovacího zařízení 8 337 // 2.14.17 inspicient 5-7 337 // 2.14.18 zvukař, mistr zvuku 6-9 338 // 2.14.19 osvětlovač, mistr osvětlení 6-9 339 // 2.14.20 specialista videozáznamu 6,7,10
339 // 2.14.21 produkční, programový // a kulturně výchovný pracovník...5-12...339 // 2.14.22 tajemník uměleckého provozu...9-12...341 // 2.14.23 pracovník techniky scény a orchestru...3-7...341 // piav-u vnii\\ Itálii a wtuiconu 2.15 Výzkum K vývoj ... 343 // 2.15.1 výzkumný K vývojový pracovník 12-16 343 // 2.16 Výchova a vzdělávání ... 345 // K 2.16.1 učitel, mistr odborné výchovy 8-12 345 // 2.16.2 pedagog-metodolog 11-14 347 // 2.16.3 asistent pedagoga 4,6-8 348 // 2.16.4 vysokoškolský učitel... 12-15 349 // 2.16.5 vychovatel 8-12 350 // 2.16.6 speciální pedagog ... 11-13 353 // 2.16.7 lektor-instruktor... ... 6-11... ... 354 // 2.16.8 pedagog volného času 8-13 356 // 2.17 Zeměměřictví ... 358 // 2.17.1 figurant 1-3 358 // 2.17.2 kartograf... 6-10 358 // 2.17.3 geograf 8-10 358 // 2.17.4 geodet... ... 7-10... 359 // 2.18 Zemědělství ... 360 // ▼ 2.18.1 chovatel, instruktor a metodik výcviku // služebních zvířat 5-11 360 // 2.18.2 chovatel zvířat 3-7 361 // 2.18.3 kočí 4,5 362 // 2.18.4 opravář zemědělských strojů 3-7 362 // 2.18.5 traktorista-mechanizátor 4-7 363 // 2.18.6 kovář-podkovář 6,7 364 // 2.18.7 zahradník ... ...4-7... ... 364 // 2.18.8 pěstitel plodin 2-7 365 // 2.18.9 lesník 2-7 365 // ’S // o m тK 2 E 5K // 2.18.10 lesní...7-9...367 // 2.18.11 polesný...10,11...367 // 2.18.12 revírník...10... 367 // 2.18.13 lesní správce...11,12...368 // 2.18.14 veterinární technik...8,9...368
2.18.15 veterinární lékař...11-14...368 // 2.18.16 zoolog...9-13...369 // 2.18.17 rezník...5,6...370 // 2.19 Zdravotnictví... 371 // 2.19.1 sanitář...2-4...371 // 2.19.2 dezinfektor...5...371 // 2.19.3 pitevní laborant-preparátor...5...372 // 2.19.4 zubní instrumentářka...5...372 // 2.19.5 masér...5...372 // 2.19.6 ošetřovatel-pěstoun...5,6...372 // 2.19.7 zdravotnický záchranář...5-10...372 // 2.19.8 sestra, porodní asistentka...7-11...373 // 2.19.9 dietní sestra...7-10... 375 // 2.19.10 ergoterapeut...7-9...375 // 2.19.11 fyzioterapeut...7-11... 376 // 2.19.12 dentálni hygienista...8...377 // 2.19.13 asistent ochrany veřejného zdraví...7-10...377 // 2.19.14 radiologický asistent...7-10...378 // 2.19.15 farmaceutický laborant...7-9...378 // 2.19.16 zdravotní laborant...7-10...379 // 2.19.17 zubní technik...7-9...379 // 2.19.18 ortopedicko-protetický technik...7-9...380 // 2.19.19 oční optik, optometrista...8,9...380 // 2.19.20radiologický fyzik... 11-13...381 // 2.19.21 klinický inženýr-technik... 11-13...381 // 2.19.22 farmaceut...11-14...382 // 2.19.23 lékař... 11-15...382 // 2.19.24 klinický logopéd...13...383 // 2.19.25klinický psycholog...13...383 // 2.19.26pracovník ochrany veřejného zdraví...11-14...383 // 2.20 Životní prostředí... 385 // K 2.20.1 meteorolog...5-13...385 // 2.20.2 hydrolog...8-13...386 // 2.20.3 pracovník ochrany čistoty ovzduší...8-13...387 // 2.20.4 pracovník ochrany přírody a krajiny...3-5,7-14...387
// 2.21 // Platová třída // Ostatní práce 391 // 2.21.1 čistič kanalizačních zařízení 3-6 . 391 // 2 21 2 chemik 3-8 391 // 2.21.3 krejčí 3-7 392, // 2.21.4 mechanik akordeonů a foukacích harmonik 3-7 . 393 // 2.21.5 mechanik klávesových hudebních nástrojů 3-8 393 // 2.21.6 mechanik strunných hudebních nástrojů 3-7 394 // 2.21.7 mechanik dechových // a bicích hudebních nástrojů 3-7 394 // 2 21 8 obuvník ... ... 2-7 395 // 2 21 9 sedlář-manžetář 4-6 396 // 2 2110 čalouník a dekoratér 3-7 396 // 2.21.11 strojník vodohospodářských zařízení 3-6 .. 397 // 2 2112 malíř a natěrač 4-6 398 // 2 2113 DOtáDěč 7,8 399 // 2 21 14 truhlář 3-7 399 // 2.21.15 dělník lázeňských a rekreačních zařízení 1,2 400 // 2 2116 dělník nrádelen a čistíren 1-3 400 // 2.21.17 chemik prádelen a čistíren 5,6 .. 401 // 2 21 18 onravář stroiů a zařízení 6,7 407 // 2 2119 fotograf 4-7 40? // 2.21.20 holič 403 // 2 21 21 kondiční masér 3,4 403 // 2.21 22 plavčík 3,4 403 // 2 21 23 razítkář 3-6 404 // 2.21.24dělník čištění města 1-3 404 // 2.21,25 hrobník 2-4 405 // 3. Část... 406 // 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány...407 // 3.1.1 rotmistr, práporčík, důstojník, generál... 6-15...407 // 3.1.2 výbušninářský dělník... 1-4...412 // 3.1.3 vybušninář... 5,6...413 // 3.2 Policie... 414 // ▼ 3.2.1 policejní inspektor... 6-9...414 // 3.2.2 policejní komisař... 10-12...416 // 3.2.3 policejní
rada... 13-15...418 // 3.2.4 pyrotechnik... 6-12...418 // 3.3 Vězeňská služba... 420 // 3.3.1 strážný, dozorce a inspektor vězeňské služby... 5-9...420 // 3.3.2 rada vězeňské služby... 10-13...421 // 3.4 Požární ochrana, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva // a civilní nouzové plánování... 422 // 3.4.1 inspektor požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva // a civilního nouzového plánování...5-9...422 // 3.4.2 komisař požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování... 10-12...423 // 3.4.3 rada požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování...13-15...424 // 3.5 Obecní policie... 426 // - 3.5.1 strážník...5-12...426 // ODDÍL K Zařazování do platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy // Základní škola - varianta A...429 // Základní škola - varianta K...430 // Střední odborné učiliště // (příprava na povolání v učebních oborech)...431 // Domov mládeže...432 // Mateřská škola...433 // Zařízení sociální péče...434 // Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu...438 // Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu, // s matričním a stavebním úřadem...439 // Obec (část obce) s pověřeným obecním úřadem...440 // Městské technické služby...442 // Zdravotnické zařízení...444
(OCoLC)85166957
cnb001643085

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC