Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
182 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-2658-8 (brož.)
Právo pro praxi
Obsahuje bibliografie na s. 175-182 a bibliografické odkazy
000047334
1. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků obecně k jejímu pojmu, významu a metodě právní úpravy -- 2. Prameny právní úpravy povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků -- 3. Subjekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků -- 4. Předmět povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků -- 5. Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků -- 5.1 Obecná pravidla přístupu ke zdravotnické dokumentaci-souhlas pacienta a určení osoby s právem na informace -- o zdravotním stavu -- 5.2 Prolomení povinné mlčenlivosti umožňuje zákon o péči -- o zdraví lidu nebo jiný právní předpis -- 5.2.1 Výjimky stanovené zákonem č. 20/1966 Sb., o péči -- o zdraví lidu -- 5.2.2 Výjimky z povinné mlčenlivosti v souvislosti -- s trestním řízením a řízením o přestupcích -- 5.2.3 Výjimky v souvislosti se sociálněprávní ochranou dětí a utajenými porody ---
5.2.4 Výjimky v souvislosti s poskytováním péče bez souhlasu pacienta a v souvislosti s řízením o zbavení způsobilosti k právním úkonům -- 5.2.5 Výjimky z povinné mlčenlivosti v souvislosti -- s úmrtím pacienta a prováděním pitvy -- 5.2.6 Výjimky v souvislosti s prováděním transplantací tkání a orgánů -- 5.2.7 Výjimky dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění -- 5.2.8 Výjimky v souvislosti s ochranou veřejného zdraví -- 5.2.9 Výjimky v souvislosti s poskytováním dávek sociálního zabezpečení -- 5.2.10 Výjimky v souvislosti se shromažďováním informací o zdravotním stavu obyvatelstva a evidencí obyvatel -- 5.2.11 Výjimky v souvislosti s klinickým hodnocením léčiv a zdravotnických prostředků -- 5.2.12 Výjimky v souvislosti s exekučním řízením a řízením o výkonu rozhodnutí -- 5.2.13 Výjimky stanovené v dalších právních předpisech ---
5.3 Výjimky v případě řízení proti zdravotnickému zařízení nebo zdravotnickému pracovníku, které je vedené v souvislosti s poskytováním zdravotní péče -- 6. Právní odpovědnost při porušení povinné mlčenlivosti -- 6.1 Občanskoprávní odpovědnost -- 6.2 Správněprávní odpovědnost -- 6.3 Trestněprávní odpovědnost -- 6.4 Pracovněprávní odpovědnost -- 6.5 Disciplinární odpovědnost -- 6.6 Smluvní odpovědnost -- 7. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků v některých problematických případech -- 7.1 Povinná mlčenlivost v případě poskytování informací ze zdravotnické dokumentace zemřelých pacientů -- 7.2 Povinná mlčenlivost v případě vymáhání pohledávky zdravotnického zařízení, která představuje neuhrazené náklady za poskytnutou zdravotní péči -- 7.3 Oznamovací povinnost lékaře při ztrátě způsobilosti pacienta k řízení motorových vozidel ---
7.4 Právo pacienta na informace o vlastním zdravotním stavu a přístup pacienta k vlastní zdravotnické dokumentaci -- 8. Základní zásady právní úpravy povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků návrhy de lege ferenda -- 9. Vybraná zahraniční právní úprava povinné mlčenlivosti -- 9.1 Spojené státy americké -- 9.2 Francie -- 9.3 Spojené království -- 9.4 Kanada -- 9.5 Slovensko -- 9.6 Právní úprava povinné mlčenlivosti na úrovni mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, OECD, Evropská unie) -- 9.7 Závěrem k zahraniční právní úpravě povinné mlčenlivosti -- 10. Příloha vzory formulářů -- Vzor č. 1 určení osoby, která má být informována o zdravotním stavu -- Vzor č. 2 souhlas pacienta se sdělením údajů o svém zdravotním stavu jiné dožadující se osobě [souhlas dle § 55 odst. 2 písm. d) zákon o péči o zdraví lidu] ---
Vzor č. 3 souhlas pacienta se sdělením údajů o svém zdravotním stavu osobám získávajícím způsobilost k výkonu zdravotnického povolání -- Vzor č. 4 zákaz podávání informací o zdravotním stavu -- pacienta -- Vzor č. 5 poučení pacienta o právech týkajících se -- zdravotnické dokumentace zastupovaného obecná informace -- Vzor č. 6 poučení zákonného zástupce pacienta o právech týkajících se zdravotnické dokumentace zastupovaného pacienta obecná informace -- Vzor č. 7 oznámení podle § 168 trestního zákona -- Seznam použitých tuzemských právních předpisů, stavovských předpisů a dalších norem -- Seznam použité literatury a dalších zdrojů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC