Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:63x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
175 s.

ISBN 80-7178-337-4 (brož.)
Podnázev z obálky: partnerské a rodinné vztahy a jejich krize
Obsahuje úvod, závěr, adresář rodinných poraden, údaje o autorech
Vztahy partnerské - aspekty psychologické - příručky
000047596
Slovo úvodem 9 -- Současná rodina 10 -- Kde všude lze nalézt psychologickou pomoc? 13 -- Pomoc a kontrola 13 -- Formy pomoci 14 -- Výchovné poradenství, poskytování informací, „výuka" 14 -- Psychologické poradenství 14 -- Psychoterapie 14 -- Doprovázení 15 -- Kde všude mohu pomoc nalézt? 15 -- Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 15 -- Pedagogicko-psychologické poradny 16 -- Psychologická pomoc ve zdravotnictví 16 -- Soukromá psychologická praxe 16 -- Centra mediace 17 -- Občanské poradny 17 -- Třiadvacet rad do nepohody aneb Když vás doma něco trápí 19 -- 1 Pocity osamění 19 -- Máte potíže s hledáním partnera, těžko se seznamujete? 19 -- Opustil vás partner, vztahy se vám opakovaně rozpadají? 23 -- 2 Individuální psychické obtíže 25 -- Je vám těžko a sami nevíte proč? 25 -- Nejste si jisti svou sexuální orientací? 27 -- Máte pocit, že nezvládáte školu, zaměstnání, funkci? 29 -- 3 Výběr partnera pro manželství 31 -- Uvažujete o sňatku, o trvalejším soužití a zajímá vás perspektiva vašeho vzájemného vztahu? 31 -- Uvažujete o sňatku a zneklidňují vás některé partnerovy temperamentové či povahové rysy? 33 -- Uvažujete o sňatku a přitom vás přitahují právě vaše odlišnosti? 35 -- Uvažujete o sňatku a zneklidňuje vás přílišný věkový rozdíl, případně rozdíly ve vzdělání či ve světonázorové orientaci? 38 Uvažujete o sňatku, nemáte vlastní byt -- a řešíte problém společného soužití s rodiči? 41 -- S „papírem", či „na hromádce"? 43 -- Uvažujete o společném soužití a partner má některé charakteristiky -- které vás zneklidňují - popíjí, žárlí, je až příliš emotivní? 45 -- Uvažujete o rozchodu s partnerem a nevíte, jak vztah ukončit? 48 -- 4 Manželské a rodinné problémy 51
Až příliš často se doma hádáte? 51 -- Nemáte si co říci, přestáváte spolu komunikovat? 53 -- Partner vás napadá, chová se hrubě, máte z něj strach? 56 -- Přestáváte si rozumět v intimním soužití? 59 -- Nedokážete se shodnout při výchově dětí? 61 -- Hádáte se o peníze? 64 -- Nemůžete se shodnout na rozdělení domácích povinností? 66 -- Rádi byste změnili způsob trávení volného času? 68 -- Zneklidňuje vás partnerovo nadměrné popíjení -- či některá z jiných forem závislostí? 71 -- Domníváte se (víte), že je vám partner nevěrný? 74 -- Láká vás jiný vztah? Máte milence, milenku? 77 -- Trápí vás žárlivost - partnerova či dokonce vaše vlastní? 79 -- Máte pocit, že vám do manželství až příliš zasahují někteří z rodičů? 82 -- Vadí vám některé partnerovy návyky, zlozvyky? 85 -- Jste v manželství nespokojeni a vlastně ani nevíte proč? 88 -- Má ještě význam o toto manželství bojovat? 90 -- 5 Rozvod 93 -- Zvažujete podání návrhu na rozvod? 93 -- Váš partner se chce s vámi rozvést? 96 -- 6 Situace po rozvodu 98 -- Rozvedli jste se a problémy ještě neskončily? -- -- -- Jste rozvedení a zvažujete soužití s novým partnerem? -- Vybrané kapitoly z občanského, rodinného a trestního práva 105 -- 7 Manželství, rodina a právo 105 -- 8 Zasnoubení, manželství, nesezdané soužití 109 -- 9 „Pravidla hry" v manželství 115 -- Rozhodování o záležitostech rodiny, -- aneb v manželském páru se nedá hlasovat 115 -- Rozhodování rodičů o nezletilých dětech 116 -- Manželé mají právo na stejnou životní úroveň 117 -- Úprava poměrů k nezletilým dětem za trvání manželství 118 -- 10 Určení rodičovství 121 -- 11 Rozvod 127 -- Klasický „sporný rozvod" 128 -- „Smluvený" (nesporný) rozvod 130 -- Podmínky pro „smluvený (nesporný)" rozvod jsou: 131
Kdy může soud návrh na rozvod zamítnout? 133 -- 12 Úprava poměrů k nezletilým dětem 134 -- Co se upravuje a v jakých případech 134 -- Je dobré se dohodnout 135 -- Otec i matka chtějí dítě do výchovy -- - podle jakých kritérií soud rozhodne? 135 -- Výchova příbuznými 137 -- Svěření dítěte do společné výchovy obou rodičů 138 -- Svěření dítěte do střídavé výchovy 138 -- Možnost změny rozhodnutí, změní-li se poměry 139 -- Právo rodiče i dítěte vzájemně se po rozvodu stýkat 140 -- Jak postupovat, je-li v právu na styk s dítětem bráněno 141 -- 13 Výživné 143 -- Vyživovací povinnost rodičů k nezletilému dítěti 143 -- Rodič-podnikatel je „stále v minusu" 144 -- Ostatní druhy vyživovací povinnosti 146 -- Jak postupovat, pokud ten, kdo má platit výživné, -- tuto povinnost neplní 148 -- 14 Společné jmění manželů (SJM) a jeho vypořádání 150 -- Rozsah SJM - co je a co není ve společném jmění manželů 150 -- -- -- Zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů smlouvou 150 -- Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu 151 -- Vypořádání společného jmění manželů po rozvodu 152 -- 15 Právo na byt po rozvodu 155 -- Jde-li o nájemní byt 155 -- Jde-li o družstevní byt 156 -- Nejlepším řešením bývá dohoda bývalých manželů 156 -- Jde-li o byt nebo dům ve společném jmění manželů 157 -- Jde-li o dům nebo byt ve výlučném vlastnictví -- jen jednoho z bývalých manželů nebo jiné osoby 158 -- Problematika zajištění náhradního bytu nebo ubytování 158 -- 16 Násilí, vyhrožování a psychické týrání v rodině 161 -- Přímé fyzické násilí 161 -- Týrání dítěte 164 -- Vyhrožování, omezování osobní svobody, vydírání 165 -- Neoprávněné bránění v užívání bytu 167 -- Křivé obvinění ze znásilnění či pohlavního zneužívání 167
Alkoholismus, narkomanie, gamblerství 167 -- Poznámky 170 -- Slovo závěrem 171 -- Adresář rodinných poraden 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC