Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Prostor, 2002
619 s.,[24] s.obr.příl.

ISBN 80-7260-071-0 (váz.)
Obzor ; [vol.] 40
Obsahuje genealogickou tabulku, rejstřík
Bibliografie na s. 576-604
Karel I. Veliký (císař řím., 747-814) - biografie
000047739
Obsah // Úvod // Historic Karla Velikého je historií Evropy [11] Hlavní průvodce: Karlův životopis z pera Einhartova [20] // Prolog // Od starého královského rodu ? nové dynastii Od počátků do roku 768 // Záhady kolem Karlova narození a původu [29] Vzestup majordo-mů ve stinu králů [32] Pipinova samovláda a zisk královské hodnosti [54] // Dili // Králem (768-800) // Těžký zaCAtek 768-781 // Roztržka mezi bratry a nová politika královny-vdovy Bertrady [67] Karlova samovláda (rok 771) [77] První vojenské srážky se Sasy [82] První pokusy o vnitřní reformy [90] Volání o pomoc z Říma [93] Spolek mezi králem a papežem [98] Konstantinova donace [105] Z boží milosti králem Franků a Langobardů [109] Karel mezi Římem a Byzancí [112] Nový politický zámér: podrobení a christianizace Sasů [114] Hadrián I. naléhá na restituci církevních patrimonii [121] Zajištění nadvlády v říši Langobardů [122] Nová povstání Sasů [126] Říšské shromáždčm v Pa-derbornu roku 777 [128] První krize královy vlády: španělské dobrodružství [132] „Konečná" porážka Sasů [138] Karlova italska politika a požadavky Hadriána I. [145] Pomazání a korunovace mladších Karlových synů papežem [151] Vyjednávání o restitue, církevního vlastnictví [158] Císařovna Irena hledá spojence a Tassilo na vrcholu moci [162] Příklady státnického umu Karla Velikého [165] Počátek karolínské renesance [167] // Expanze a
konsolidace // - 781-794 // Napětí mezi králem Karlem a vévodou Tassilem [170] Vpád do Saska a vyhlášení okupačního práva [172] Styky s Dány [178] Nové vzepčtí Sasů [179] Trestní soud ve Verdenu [181] Smrt královny Hildcgardy a nový sňatek [183] Polní tažení Karla v doprovodu stejnojmenného syna [186] Zakládání biskupství v Sasku [193] Křest vévody Widukinda [195] Hardradovo spiknutí [198] Po- // vstáni v Bretani [201] Karlovo čtvrte tažení do Itálie a další návštěva Řima [202] Vyrovnání s Beneventem [210] Italské kapitulá-řc [214] Boj o moc a Tassilova porážka [216] Budoucí protivník na jihovýchodě: Avaři [235] Počátky budováni Karlovy rezidence v Cáchách [240] „Všeobecné napomenutí“ a dopis „O péči o védy“ [241] Zajištění hranic proti polabským Slovanům [254] Karel Mladší jako pravá ruka svého otce [256] Taženi do říše Avarů [260] Teologické střety o tzv. adopcianismus [266] Spiknuti Pipina Hrbatého [270] Zmčna politické situace ve vévodstvi Benevento [274] Kanál Rýn-Mohan-Dunaj [275] Porážky a zásobovací problémy v akvitánském království [278] // Na cesté ? císařství 794-800 // Frankfurtský koncil z roku 794 [280] Smrt královny Fastrady [293] Karlovo tažení do Bardengau [294] Bohatá kořist: avarský „hrink“ [296] Smrt papeže Hadriána I. [299] Volba a instalace papeže Lva III. [304] Pipinův loupežný vpád do avarské říše [308] Rišské shromáždění
v Cáchách roku 797 a „saský kapitulář“ [314] Zimní ležení v Sasku a signály z Konstantinopolc [318] Povýšeni Salcburku na arcibiskupství [322] Atentát na papeže Lva III. [325] Setkání Lva III. s Karlem v Padcrbornu v létč 799 [332] Zprávy z celého svčta a poselství z Jeruzaléma [336] Porady před čtvrtou cestou do Řima [342] Císařská korunovace v prvni den vánoční roku 800 v Rímé [347] // Díl II // Císařem (800-814) // ČEST A TlŽE NOVÉ HODNOSTI // 800-807 // Soud nad spiklenci proti papeži Lvu III. [361] Císařství a císařský titul [362] Dar z Bagdádu: slon Abú-l-Abbás [369] „Císařská vnitřní politika“ a programový kapitulář z roku 802 [371] Náběhy ? modernímu právnímu státu [386] Západořimský císař jako žádaný ochranný činitel [389] Mírové soužití Franků a Sasů [392] Papež Lev III. na dvoře svého císařského ochránce [396] Zánik avarské říše [397] Péče o vnitřní ústavu říše a vojenská pohotovost [400] Uspořádání pomčrů v Benátkách, Dalmácii a Istrii [407] Politická závčť [409] Kapitulář z Nimwcgcnu [420] Válečná tažení ? Labi a přes Labe [424] Potíže na Jadranu a na jihu Itálie [426] Styky mezi Východem a Západem [428] // Vnitřní reformy a ochranná opatřeni na hranicích // 808-811 // Říšské shromáždéni v Ingclhcimu [435] Intervence v Anglii [439] Reformní kapitulářc z pozdní doby [440] Neklid na severní hranici způsobený dánským
králem Göttrikcm [443] Politika za Alpami, Pyrcncjcmi a Labem [446] „Koncil“ z roku 809 [448] „Strašlivý rok" 810 - úmrtí, válečné nebezpečí, krize [455] Mírová znamení // od Bosporu [463] Karlova „soukromá“ opatrení: závéť [467] „Kritická inventura církve a sveta“ [477] Tažení přes hranice říše [480] Inspekce flotily na atlantském pobřeží a v Scldč [482] // Uspořádaní nástupnictví Uzavřen! míru s Byzanci 811-814 // Smrt nejstarších synů Karla a Pipina Hrbatého [486] Listiny pro St. Denis a špančlští ,jprisionáreu [487] Byzanc uznává západořím-ské císařství [489] Bernhardovo nástupnictví v království jeho otce Pipina [493] Obranné boje ve Středomoří a vnitropolitické aktivity [497] Střety mezi opatem a konventem ve Fuldč [500] Rc-formni koncily a poslední programové výnosy [502] Starost o nástupnictví’ [507] Povýšení Ludvika na spolucisařc [510] Konec [514] Pohřeb a uložení do hrobu [516] // Epilog // Karel Veliký a jeho svět // Karlova osobnost [525] Rámec vlády [530] Dvůr a „akademie” [541] Rezidence, falce a královská cesta [545] Hospodářství a základy „rozpočtu” [549] Královské hospodaření [555] Umění vlády v raném středověku [561] Karel - Veliký? [565] // Genealogická tabulka [570] Časová tabulka [572] Literatura [575] Literatura v době Karla Velikého v českém a slovenském jazyce [603] Poděkování [605] Rejstřík [607]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC