Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2006
328 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-247-1716-6 (brož.)
Sestra
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, předmluvu, rejstřík, seznam autorů
Bibliografie na s. 322
Onkologie klinická - texty učební
Ošetřovatelství - onkologie klinická - texty učební
000047797
Obsah // Předmluva... // OBECNÁ ČÁST... // 1 Epidemiologie, etiologie a patologie nádorů // ŕZ Adam. J. Vo ri íček, H. Vorlíčková)...15 // 1.1 Epidemiologie nádorů...15 // 111 Proč je důležité mít informace o četnosti výskytu maligních // chorob...15 // 1.1.2 Co je to epidemiologie...15 // 1.1.3 Jak časté jsou maligní choroby...16 // 1.2 Etiologie (příčiny vzniku) nádorů...21 // 1.2.1 Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před // jejich vznikem...21 // 1.2.2 Shrnutí vlivu životního stylu...27 // 1.2.3 Genetické vlivy podmiňující vznik nádorů...31 // 1.3 Patologie nádorů... ’ 35 // 1.3.1 Benigní nádory...35 // 1.3.2 Maligní nádory ...35 // 1.3.3 Šíření nádoru v organismu ...36 // 1.3.4 Typy nádorů...36 // 1.3.5 Klinická klasifikace zhoubných nádorů...37 // 2 Diagnostika nádorových chorob (J. Vorlíček, H. Vorlíčková)...40 // 2.1 Anamnéza... 40 // 2.2 Celkové vyšetření...\. A\ // 2.3 Laboratorní vyšetření...41 // 2.3.1 Hematologické vyšetření...41 // 2.3.2 Biochemické vyšetření...41 // 2.4 Mikroskopické vyšetření biologického materiálu...43 // 2.4.1 Cytologické vyšetření...43 // 2.4.2 Odběr materiálu na histologické vyšetření...43 // 2.5 Endoskopické vyšetření...43 // 2.6 Zobrazovací technika vyšetření__ // 2.6.1 Klasický rentgenový snímek // 2.6.2 Počítačová tomografe (CT). // 2.6.3 Magnetická rezonance (MR) // 2.6.4 Ultrazvuk (sonografie)...45
// 2.6.5 Radionuklidová diagnostika...45 // 2.6.6 Pozitronová emisní tomografie ( PET)...45 // 3 Obecné principy léčby a její plánování (Z. Adam)...47 // 3.1 Význam stanovení přesné diagnózy... 47 // 3.2 Predikce léčebné odpovědi...!.. 48 // 3.3 Interdisciplinární léčebné koncepty... 49 // 3.4 Dělení léčby dle jejího cíle...49 . // // 3.4.1 Protinádorová léčba...49 // 3.4.2 Podpůrná léčba...51 // 3.4.3 Paliativní léčba...51 // 3.5 Hodnocení výsledku léčby...51 // 3.6 Sledování po léčbč...52 // 3.7 Další faktory ovlivňující účinnost protinádorové léčby...53 // 4 Chirurgická léčba zhoubných nádorů (O. Coufal, H. Vorlíčková)...56 // 4.1 Úloha sestry v chirurgické onkologii...58 // 4.2 Ošetřování střevního vývodu (stomie)...66 // 5 Léčba zářením (J. Abrahamova, H. Vorlíčková)...68 // 5.1 Základní radiobiologické pojmy...68 // 5.2 Radiosenzivita a radiorezistence...69 // 5.3 Druhy ionizujícího záření...71 // 5.4 Zdroje záření a metody radioterapie...71 // 5.5 Plánování ozařování, frakcionace...74 // 5.6 Kurabilita v radioterapii...75 // 5.7 Radioterapie - součást komplexního léčebného programu...76 // 5.8 Časné poradiační změny (nežádoucí vedlejší účinky radioterapie)...76 // 5.9 Akutní poškození orgánů radioterapií...80 // 5.10 Pozdní nežádoucí účinky radioterapie...80 // 6 Protinádorová farmakologická léčba (Z. Adam, H. Vorlíčková)...82
6.1 Úvod...82 // 6.2 Hlavní skupiny léků s proti nádorovým účinkem...83 // 6.2.1 Cytostatika...83 // 6.2.2 Alkylační cytostatika...84 // 6.2.3 Antimetabolity ...86 // 6.2.4 Protinádorová antibiotika...89 // 6.2.5 Rostlinné alkaloidy...90 // 6.2.6 Cytostatika nezařazená do uvedených skupin...92 // 6.3 Antidota a protektiva...93 // 6.4 Shrnutí nežádoucích účinků cytostatik u dospělých...93 // 6.4.1 Utlum krvetvorby (myelosuprese) a další hematologické // nežádoucí účinky...93 // 6.4.2 Infekční komplikace...94 // 6.4.3 Nevolnost a zvracení...94 // 6.4.4 Poškození sliznic zažívacího traktu s průjmy a zácpou...95 // 6.4.5 Kardiotoxicita...96 // 6.4.6 Nefrotoxicita...96 // 6.4.7 Neurotoxické projevy...96 // 6.4.8 Plieni toxicita...96 // 6.4.9 Gonadální toxicita...97 // 6.4.10 Kožní a adnexální toxicita cytostatik...97 // 6.4.11 Mutagenní a kancerogenní vliv cytostatik a sekundární // nádory...•...97 // 6.4.12 Standardní postupy pro přípravu infuzních roztoků cytostatik...98 // 6.5 Protinádorové léky ze skupiny malých molekul (small drugs)...98 // 6.5.1 Deriváty vitaminu A (retinoidy)...98 // 6.6 // 6.7 // 6.8 // 6.9 // 6.5.2 Imalinib mesylát...98 // 6.5.3 Látky blokující řídící úlohu receptoru pro epidermální // růstový faktor...99 // 6.5.4 Thalidomid...99 // 6.5.5 Bortezomib...99 // Hormonální protinádorová l«5čba...100 // 6.6.1 Léky blokující účinek ženských pohlavních hormonů...100 // 6.6.2 Antiandrogcny...?1
// 6.6.3 Kortikosteroidy...101 // Bioterapie...?2 // 6.7.1 Hematopoctické růstové faktory...103 // 6.7.2 Imunomodulační cytokiny...103 // 6.7.3 Léčebně používané monoklonální protilátky...104 // Role sestry při chemoterapii ...?6 // Úloha sestry při aplikaci a sledování nežádoucích účinků chemoterapie ... 108 // 6.9.1 Komunikace...108 // 6.9.2 Péče o žilní vstupy...109 // 6.9.3 Aplikace chemoterapie...110 // 6.9.4 Vedení dokumentace...111 // 7 Zilní přístupy a paravenózní únik cytostatik // (M. Navrátil. Z. Adam, H. Vorlíčková)...112 // 7.1 Centrální žilní kanylace...112 // 7.1.1 Zavádění centrální kanyly...112 // 7.2 Komplikace centrálních žilních kanyl...113 // 7.2.1 Akutní komplikace...113 // 7.2.2 Pozdní komplikace...114 // 7.3 Katétrové infekce...115 // 7.3.1 Tři cesty kontaminace katétru...115 // 7.3.2 Stanovení diagnózy katétrové infekce...116 // 7.3.3 Jak léčit katétrovou infekci...117 // 7.4 Problémy a ošetřování paravenózního úniku cytostatik // z pohledu praxe...118 // 7.4.1 Definice problému a základní informace...118 // 7.4.2 Problémy se studiem léčby paravazace a nejednotnost // doporučených postupů...118 // 7.4.3 Typy poškození při paravazaci...119 // 7.4.4 Mechanismus poškození tkáně při paravazaci cytostatiky...122 // 7.4.5 Příznaky paravazace...122 // 7.4.6 Doporučený standardní postup aplikace cytostatika // do periferní žíly minimalizující riziko paravazace...122
// 7.4.7 Nespecifická opatření...123 // 7.4.8 Specifická opatření při úniku antracyklinových cytostatik...124 // 7.5 Právní předpisy ...129 // 8 Nádorová bolest (O. Sláma. J. Vorlíček. H. Vorlíčková)...130 // 8.1 Dělení nádorové bolesti...130 // 8.2 Hodnocení nádorové bolesti...131 // 8.2.1 Vyšetření onkologického pacienta s bolestí...131 // 8.2.2 Hodnocení intenzity bolesti...132 // 8.2.3 Jednoduché (unidimenzionální) nástroje k měřeni intenzity // bolesti... 132 // 8.2.4 Vícerozměrné (multidimenzionální) nástroje měření bolesti // Dotazníky bolesti...134 // 8.2.5 Stupně intenzity bolesti...135 // 8.2.6 Zhodnocení dosavadní analgetické léěby a jejího účinku...136 // 8.2.7 Hodnocení vlivu bolesti na denní aktivity a celkovou // kvalitu života...136 // 8.2.8 Bolest jako jeden ze symptomů pokročilého onemocnění...136 // 8.2.9 Hodnocení symptomů u pacientů s deliriem a demencí...137 // 8.3 Léčba nádorové bolesti...137 // 8.3.1 Protinádorová (kauzálnO léčba...137 // 8.3.2 Symptomatická léčba bolesti...137 // 8.3.3 Farmakoterapie nádorové bolesti...137 // 8.3.4 Základní principy léčby nádorové bolesti dle WHO...139 // 8.3.5 Průlomová (epizodická) bolest...142 // 8.3.6 Rotace opioidů...143 // 8.3.7 Nežádoucí účinky opioidů...143 // 8.3.8 Adjuvantní analgetika, koanalgetika...145 // 8.3.9 Anesteziologické (invazivní) postupy v léčbě nádorové bolesti__145 // 8.3.10 Centrální (neuroaxiální)
blokády...145 // 8.4 Proč není nádorová bolest často dostatečně mírněna...147 // 8.5 Role sestry při monitorování bolesti...148 // 9 Paliativní péče (O. Sláma, J. Vorlíček. H. Vorlíčková)...151 // 9.1 Vztah podpůrné a paliativní péče...151 // 9.2 Dějiny pojmů hospic a paliativní péče...151 // 9.3 Komunikace v paliativní péči...153 // 9.4 Základní principy paliativní medicíny...154 // 9.4.1 Kvalita života v paliativní péči...154 // 9.4.2 Interdisciplinární charakter paliativní péče...154 // 9.4.3 Klinické situace spojené s pokročilým onkologickým // onemoenčním a možnosti jejich léčby...154 // 9.4.4 Obecné zásady léčby symptomů pokročilého onkologického // onemocnění...156 // 9.5 Nejčastější tělesné symptomy a možnosti jejich léčby...156 // 9.5.1 Dušnost...156 // 9.5.2 Kašel...157 // 9.5.3 Terminálni chrčivé dýchání...158 // 9.5.4 Nauzea a zvracení...158 // 9.5.5 Zácpa...159 // 9.5.6 Syndrom střevní obstrukce...159 // 9.5.7 Nechutenství (anorexie)...159 // 9.5.8 Nádorová kachexie...160 // 9.5.9 Škytavka (singultus)...160 // 9.5.10 Svědění (pruritus)...160 // 9.5.11 Delirium...161 // 9.5.12 Úzkost a deprese...161 // 9.5.13 Psychosociální aspekty pokročilého onemocnění...161 // 9.6 Existenciálni a spirituální potřeby pokročile nemocných...162 // 9.7 Organizační formy poskytování paliativní péče...163 // 9.7.1 Lůžkový hospic...163 // 9.7.2 Domácí hospicová péče
- „mobilní hospic“...163 // 9.7.3 Denní hospicový stacionář ...164 // 9.7.4 Oddělení paliativní péče v nemocnici...164 // 9.7.5 Konziliárni zdravotnické týmy paliativní péče...164 // 9.8 Role sestry...164 // 9.9 Péče o rodinu pacienta...165 // 10 Psychologický přístup sester ? onkologickým nemocným (L Kalvodová)...168 // 10.1 Profesionální psychologický přístup sestry ? onkologickým pacientům__169 // 10.1.1 Sestra v týmu, který pečuje o onkologického pacienta...170 // 10.2 Negativní psychosociální jevy v povolání sestry...170 // 10.2.1 Syndrom vyhoření - burn out efekt...170 // 10.2.2 Mobbing...171 // 11 Infekční komplikace u onkologických nemocných (Z Ráčil, 1. Kocmanová)... 172 // 11.1 Příčiny zvýšené náchylnosti ? infekcím...172 // 11.1.1 Základní nádorové onemocnění...172 // 11.1.2 Protinádorová léčba (chemoterapie, radioterapie, protinádorové // protilátky)...172 // 11.1.3 Narušení fyziologických bariér člověka...173 // 11.1.4 Další faktory...I74 // 11.2 Neutropenie ... I74 // 11.3 Původci infekcí...i"!!!.!’!.!’ 174 // 11.4 Klinické projevy při neutropenii...174 // 11.5 Vyšetření u afebrilního nemocného s neutropenii...177 // 11.5.1 Vyšetření u nemocného s neutropenii a horečkou...177 // 11.5.2 Odběry hemokultur...178 // 11.6 Principy léčby infekce u neutropcnického nemocného...179 // 11.7 Prevence infekce u neutropenických nemocných...179 // 11.8 Úloha sestry v péči
o ncutropenické nemocné - souhrn...183 // SPECIÁLNÍ ČÁST...187 // 12 Zhoubné nádory mozku (7. Vorlíček)...189 // 12.1 Příznaky nádorů mozku...189 // 12.2 Diagnostický postup...190 // 12.3 Obecné zásady léčby...190 // 13 Zhoubné nádory hlavy a krku (J. Vorlíček)...191 // 13.1 Příznaky nemoci a stanovení diagnózy...191 // 13.2 Obecná léčebná strategie zhoubných nádorů hlavy a krku...192 // 14 Bronchogenní karcinom (J. Sk řič ková)...194 // 15 Zhoubné nádory trávicího ústrojí (J. Abrahámová)...198 // 15.1 Karcinom jícnu...198 // ř // 15.2 Zhoubné nádory žaludku...200 // 15.3 Zhoubné nádory tenkého střeva...202 // 15.4 Karcinom tlustého střeva a konečníku...203 // 15.5 Karcinom análního (řitního) kanálu...209 // 16 Zhoubné nádory jater (J. Abrahámova)...211 // 17 Karcinom žlučníku a žlučových cest (J. Abrahámová)...213 // 18 Zhoubné nádory pankreatu (J. Abrahámová)...215 // 19 Zhoubné nádory kůže (J. Abrahámová)...218 // 19.1 Karcinomy kůže...218 // 19.2 Maligní melanom...220 // 20 Zhoubné nádory močového ústrojí (J. Abrahámová)...224 // 20.1 Zhoubné nádory ledvin...224 // 20.2 Nádory močového mčehýře...227 // 20.3 Sarkomy močového měchýře...230 // 20.4 Nádory ledvinné pánvičky a ureteru...230 // 20.5 Nádory močové trubice...232 // 20.6 Uretrální karcinom mužů...233 // 21 Zhoubné nádory mužských reprodukčních orgánů (J. Abrahámová)...234 // 21.1 Nádory
varlat...234 // 21.2 Zhoubné nádory prostaty...240 // 21.3 Karcinom penisu...246 // 22 Karcinom prsu (J. Abrahámová)...248 // 22.1 Epidemiologie...249 // 22.2 Etiopatogcneze a rizikové faktory...250 // 22.3 Prevence...253 // 22.4 Patologie...255 // 22.5 Stanovení rozsahu onemoenční, prognostické faktory...255 // 22.6 Prognostické a prediktivní faktory...257 // 22.7 Současné možnosti léčby karcinomu prsu...258 // 22.8 Vedlejší léčebné účinky...262 // 22.9 Dispenzarizace...267 // 23 Zhoubné nádory ženských pohlavních orgánů (J. Abrahámová)...268 // 23.1 Zhoubné nádory vulvy...268 // 23.2 Karcinom pochvy...269 // 23.3 Karcinom hrdla děložního...270 // 23.4 Zhoubné nádory těla děložního...272 // 23.5 Zhoubné nádory vaječníků a vejcovodů...274 // 23.6 Nádory trofoblastu...275 // 23.6.1 Trofoblastická nemoc...275 // 23.6.2 Choriokarcinom...276 // 24 Sarkomy měkkých tkání a kostí (J. Vorlíček)...278 // L // 25 Zhoubné krevní choroby - přehled (Z Adam, L Pour)...280 // 25.1 Leukcmie...280 // 25.1.1 Akutní leukemic...280 // 25.1.2 Chronické leukemic...282 // 25.2 Maligní lymfomy...286 // 25.2.1 Nízce agresivní lymfomy (folikulární lymfom, lymfocytámí // lymfom, chronická lymfatická leukemie a další)...287 // 25.2.2 Agresivní lymfomy (difúzni velkobuněčný B-lymfom a dalšQ___288 // 25.2.3 Vysoce agresivní lymfomy...290 // 25.2.4 Hodgkinova choroba...290 // 25.3 Mnohočetný myelom...290 // 25.4 Závčr...292
// 26 Transplantace krvetvorných buněk (M. Doubek)...294 // 26.1 Úvod...294 // 26.2 Historie...294 // 26.3 Typy transplantací...295 // 26.3.1 Autologní transplantace...295 // 26.3.2 Alogenní transplantace...296 // 26.3.3 Syngcnní transplantace...296 // 26.4 Dárci krvetvorných buněk...297 // 26.5 Indikace ? transplantacím...297 // 26.6 Odběr krvetvorných buněk...298 // 26.7 Postup při transplantaci...298 // 26.8 Komplikace transplantací a její pozdní následky...300 // 26.9 Závěr...300 // 27 Ošetřovatelské přístupy u nemocných se zhoubnými nádory // (?. Vorlíčková)...301 // 27.1 Dutina ústní...301 // 27.2 Bolest...303 // 27.3 .Strach/úzkost...304 // 27.4 Zármutek (anticipační)...306 // 27.5 Porucha sebedůvěry...308 // 27.6 Únava...309 // 27.7 Výživa...311 // 27.8 Nedostatek tekutin - dehydratace...313 // 27.9 Infekce...314 // 27.10 Integrita kůže a tkání...315 // 27.11 Zácpa/průjem...317 // 27.12 Deficit znalostí - informací...318 // 27.13 Sexualita...319 // 27.14 Rodinné vztahy...320 // Literatura...322 // Rejstřík...323
(OCoLC)85544809
cnb001640578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC