Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.9) Půjčeno:159x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
612 s., viii s. obr. příl. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7178-546-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie na příloze, bibliografické odkazy, úvod, přílohy (etická charta, legislativa, historie oboru Klinická logopedie v ČR), slovníček, rejstřík, údaje o autorech
Logopedie - učebnice vysokošk.
000047882
Úvod ...11 // ČÁST I - Obecná koncepce logopedie ...15 // 1 Základní vymezení oboru logopedie ...17 - Viktor Lechta // 1.1 Logopedie v systému věd, postavení klinické logopedie ...19 // 1.2 Základní terminologický aparát ...22 // 2 Dějiny logopedie ...29 - Viktor Lechta // 3 Metody logopedické intervence ...37 - Viktor Lechta // 3.1 Diagnostika ...38 // 3.2 Terapie ...39 // 3.3 Prevence ...42 // 4 Koncepce logopedické péče ...45 - Věra Fukanová // 4.1 Resortní příslušnost logopedické péče v České republice ...46 // 4.2 Současné možnosti pregraduálního studia logopedie ...48 // 5 Profesní příprava klinického logopéda ...51 - Eva Škodová // 5.1 Vzdělávání pracovníků v oboru klinická logopedie ...51 // 5.2 Systém celoživotního vzdělávání ...54 // 6 Profesní a zájmové organizace ...57 - Eva Škodová // 6.1 Profesní organizace ...57 // 6.2 Zájmové organizace (související s oborem klinická logopedie) ...59 // 6.3 Mezinárodní a zahraniční organizace spolupracující s AKL ČR ...62 // ČÁST II - Specifika intervence v klinické logopedii ...67 // 7 Diagnostika v klinické logopedii ...69 - Karel Neubauer // 7.1 Vyšetření ...69 // 7.2 Diferenciální diagnostika ...71 // 8 Logopedická péče o dospělé osoby ...75 - Karel Neubauer // 8.1 Specifika logopedické péče o dospělé klienty ...75 // 8.2 Logopedická terapie poruch řečové komunikace u dospělých osob ...77 // 9 Mezioborová spolupráce ...83 - Eva Škodová // 9.1 Postavení klinické logopedie ve zdravotnictví ...83 // 9.2 Týmová spolupráce ...83 // 9.3 Osobnost klinického logopeda ...84 // 9.4 Organizace mezioborové spolupráce ...84 //
ČÁST III - Řeč ...87 // 10 Vývoj řeči ...89 - Ivan Jedlička // 10.1 Fylogenetický vývoj ...89 // 10.2 Ontogenetický vývoj ...90 // 11 Poruchy vývoje řeči ...91 // 11.1 Opožděný vývoj řeči ...91 - Eva Škodová // 11.2 Vývojová dysfázie ...106 - Eva Škodová, Ivan Jedlička // 12 Získané organické poruchy řečové komunikace ...143 // 12.1 Afázie ...143 - Miloslava Čecháčková // 12.2 Syndrom demence a poruch komunikace ...176 - Karel Neubauer // 13 Získaná psychogenní nemluvnost: mutismus ...203 - Eva Škodová // 13.1 Terminologie ...203 // 13.2 Etiologie ...204 // 13.3 Symptomatologie ...205 // 13.4 Diagnostika ...206 // 13.5 Terapie ...207 13.6 Prognóza ...208 // 13.7 Prevence ...209 // 14 Poruchy při anomáliích orofaciálního systému ...211 - Eva Škodová, Ivan Jedlička // 14.1 Poruchy zvuku řeči (hlasu) v důsledku velofaryngeální insuficience // (huhňavost - rinofonie) ...212 // 14.2 Poruchy řeči při vrozených anomáliích orofaciálního systému ...220 // 15 Narušení plynulosti řeči ...257 - Eva Škodová, Ivan Jedlička // 15.1 Koktavost (balbuties) ...257 // 15.2 Breptavost (tumultus sermonis) ...288 // 16 Narušení článkování řeči ...303 // 16.1 Dysartrie ...303 - Karel Neubauer // 16.2 Dyslalie ...328 // Anna Salomonová // 17 Narušení grafické stránky řeči ...357 - Zdeněk Žlab, Eva Škodová // 17.1 Poruchy čtené a psané řeči ...357 // 18 Symptomatické poruchy řeči ...385 - Eva Škodová // 18.1 Symptomatické poruchy řeči obecně ...385 // 18.2 Poruchy komunikace při mentální retardaci ...392 // 18.3 Poruchy komunikace při smyslových vadách ...401 // 18.4 Poruchy komunikace při tělesných postiženích ...405 // 18.5 Pervazivní vývojové poruchy ...410 // 18.6 Dětská epileptická afázie - Landauův-Kleffnerův syndrom ...416 //
ČÁST IV - Hlas ...425 // 19 Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch hlasu ...427 - Ivan Jedlička // 19.1 Terminologie ...427 // 19.2 Stručná anatomie hlasového orgánu ...428 // 19.3 Fyziologie tvorby hlasu ...430 // 19.4 Diagnostika ...430 // 19.5 Symptomatologie ...431 // 19.6 Jednotlivé poruchy hlasu ...431 // 19.7 Náhradní hlasové mechanismy ...435 // 7 // ČÁST V - Sluch ...437 // 20 Vady sluchu z hlediska otorinolaryngologie a foniatrie - Ivan Jedlička // 20.1 Stručná anatomie sluchového orgánu // 20.2 Základy akustiky // 20.3 Fyziologie sluchu // 20.4 Vady a poruchy sluchu // 20.5 Diagnostika // 20.6 Terapie sluchových vad a poruch z hlediska lékaře . . // 20.7 Korekce sluchových vad // 21 Vady sluchu z hlediska klinické psychologie - Eva Vymlátilová // 21.1 Vady sluchu u dětí // 21.2 Kochleární implantáty u dětí // 22 Vady a poruchy sluchu z hlediska klinické logopedie - Jitka Holmanová // 22.1 Rehabilitace dětí se sluchovými vadami // 22.2 Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s kochleárními implantáty // 22.3 Rehabilitace komunikačních schopností u dospělých s kochleárními implantáty // Další způsoby péče o osoby s postižením sluchu - Eva Stryková // 23.1 Totální komunikace // 23.2 Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) // 23.3 Bilingválni model // 23.4 Logopedická intervence // ČÁST VI - Polykání a příjem potravy // Dysfagie: poruchy polykání a příjmu potravy - Jitka Kaulfussová // 24.1 Terminologie• // 24.2 Anatomie, fyziologie a biomechanika průběhu polykání // 24.3 Etiologie // 24.4 Symptomatologie // 24.5 Diagnostika // 24.6 Terapie // 24.7 Prognóza // 24.8 Prevence //
ČÁST VII - Náhradní komunikační systémy ...559 // 25 Augmentativní a alternativní komunikace ...561 - Lucie Laudová // 25.1 Terminologie ...561 // 25.2 Etiologie ...562 // 25.3 Symptomatologie ...562 // 25.4 Diagnostika ...562 // 25.5 Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace ...563 // 25.6 Prognóza ...575 // 25.7 Prevence ...576 // ČÁST VIII - Přílohy ...579 // Etická charta ...581 // Historie oboru klinická logopedie v České republice ...585 // Anna Salomonová // Legislativa - navazující školské zákony ...589 // Přehled normálního vývoje dítěte ...591 - Jitka Holmanová // Vývoj řeči ...599 - Jitka Holmanová // Slovníček ...603 - Eva Škodová, Ivan Jedlička // Rejstřík ...609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC