Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 1997
426 s.

ISBN 80-86005-52-6 (váz.)
Sebrané spisy Jana Patočky ; 9
Obsahuje rejstřík.
Komenský, Jan Amos, 1592-1670 - dílo - studie
000048012
Úvodní poznámka ...7 // O nový pohled na Komenského ...11 // Dvojí filosofování mladého Komenského ...22 // Jan Amos Komenský ...41 // Cusanus a Komenský ...59 // Slovo úvodem ? českému překladu knihy Roberta Alta // Pokrokový charakter Komenského pedagogiky ...86 // Josef Brambora: Knižní dílo J. A. Komenského ...89 // Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů ...91 // O pozdních pedagogických spisech Komenského ...117 // Doslov ke knize Gentium salutis reparator - Posel míru a blaha národů ...125 // Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století ...138 // Bacon Verulamský a Komenského Didaktika ...151 // Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského ...161 // filosofické základy Komenského pedagogiky ...164 // O vzniku a stavbě díla Opera didactica omnia ...232 // Komentáře ke spisům z díla Opera didactica omnia // Schola infantiae ...251 // Pansophiae prodromus ...252 // Conatuum pansophicorum dilucidano ...256 // Pro Latinitate Januae lingvarum suae, illiusque praxeos comicae, apologiae ...256 // KZákladní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství ...258 // J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám ...284 // Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském ...300 // Komenského učebnice pro národní školu. Janua lingvarum a Velká didaktika ...313 // Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich ...319 // Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského ...322 //
K textu 2. gradu Pansofie ...327 // Josef Hendrich: Comeniana ...328 // Komenský v Psychological Review ...334 // Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského ...335 // Komenského oslavy v Rumunsku ...353 // Mezinárodní konference ? jubileu 300. výročí vydání amsterodamského souboru Opera didactica omnia, pořádaná Československou akademií věd v Praze v září 1957 ...355 // Jan Amos Komenskij, Izbrannyje pedagogičeskije sočiněnija ...367 // Johann Amos Comenius, Grosse Didaktik [přel. A. Flitner]..371 // Jan Amos Comenius, Grosse Didaktik [přel. H. Ahrbeck] ...373 // Lukasz Kurdybacha, Dzialalnošé // Jana Amosa Komeňskiego w Polsce ...376 // Poznámky ...381 // Jmenný rejstřík ...408 // Ediční komentář ...418 // Seznam zkratek ...425

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC