Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2007
118 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7254-923-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 104-108 a rejstřík
000048056
Obsah // Seznam zkratek...13 // 1. kapitola: // Předmluva...15 // 2. kapitola: // Kýla - hernia...16 // 2.1 Krycí vrstvy...16 // 2.2 Kýlnívak...16 // 2.3 Kýlní obsah...17 // 2.4 Kýlní branka...17 // 2.5 Příčiny kýl...18 // 2.6 Příznaky kýl...18 // 2.7 Typy kýl...18 // 2.8 Kdy už nehovoříme o herniích?...20 // 2.9 Výskyt jednotlivých druhů kýl...24 // 2.10 Uskřinutí kýly - incarceratio herniae...25 // 2.11 Chirurgická terapie kýl...26 // 2.12 Konzervativní terapie kýl ...28 // Literatura...28 // 3. kapitola: // Vrozené kýly - herniae congenitae...31 // 3.1 Teorie vzniku vrozených defektů břišní stěny...31 // 3.2 Vrozené brániční kýly - herniae diaphragmaticae congenitae...32 // 3.2.1 Stavba bránice...32 // 3.2.2 Vývoj bránice...34 // 3.2.3 Bochdalekova kýla - Hernia posterolateralis Bochdaleki...36 // 3.2.4 Hernie v místě přechodu pars costalis et centrum tendineum...37 // 3.2.5 Morganiho kýla - Hernia ventralis Morgani...37 // 3.2.6 Vrozená hiátová kýla - hernia hiati oesophagei congenita...38 // 3.3 Vrozená tříselná kýla - hernia inguinalis congenita...39 // 3.3.1 Sestup varlete a processus vaginalis peritonei...39 // 3.3.2 Poruchy sestupu varlat...41 // 3.3.3 Sestup ovarií...42 // 3.3.4 Obaly varlete...42 // 3.3.5 Kýlní vak vrozené tříselné kýly...43 // 3.4 Vrozená bederní kýla - hernia lumbalis congenita...45 // 3.5 Fyziologická pupeční kýla - hernia umbilicalis physiologica...45 // 3.6 Pupečníková
kýla - hernia umbilicalis...45 // 3.6.1 Vývoj pupečníku a pupeční jizvy...46 // 3.6.2 Vývojový podklad vzniku pupeční kýly...46 // 3.7 Kýla pupečního provazce - hernia funiculi umbilicalis...47 // 3.8 Omphalokéla - omphalocele...47 // 3.8.1 Vývojový podklad vzniku omphalokély...47 // 3.8.2 Embryonální omphalokéla...48 // 3.8.3 Fetální omphalokéla...48 // 3.9 Paraduodenální kýla - hernia paraduodenalis...48 // 3.10 Vrozená kýla okruží - hernia mesenterica congenita...49 // Literatura...50 // 4. kapitola: // Získané kýly - herniae acquisitae...54 // 4.1 Získané tříselné kýly - herniae inguinales acquisitae...54 // 4.1.1 Regio inguinalis...54 // 4.1.2 Kůže tříselné oblasti...55 // 4.1.3 Podkoží tříselné oblasti...55 // 4.1.4 Břišní stěna...56 // 4.1.5 Tříselný vaz - ligamentum inguinale...58 // 4.1.6 Tříselný kanál - canalis inguinalis...58 // 4.1.7 Semenný provazec - funiculus spermaticus...61 // 4.1.8 Oblý vaz dělohy - ligamentum teres uteri...62 // 4.1.9 Nervy tříselného kanálu ...63 // 4.1.10 Orificium myopectineale...65 // 4.1.11 Kýlní branky tříselné kýly...65 // 4.1.12 Obsah kýlního vaku tříselné kýly...66 // 4.1 ? 3 Hmatné útvary regio inguinalis...66 // 4.1.14 Přímá tříselná kýla-hernia inguinalis directa...66 // 4.1.15 Získaná nepřímá tříselná kýla - hernia inguinalis // indirecta acquisita ...67 // 4.1.16 Neúplná tříselná kýla - hernia incipiens...67 // 4.1.17 Sedlová
tříselná kýla...67 // 4.1.18 Tříselná kýla typu pantaloon ...68 // 4.1.19 Skluzná tříselná kýla - hernia inguinalis par glissement...68 // 4.1.20 Komplikace tříselné kýly...68 // 4.1.21 Stavy připomínající tříselnou kýlu...69 // 4.2 Stehenní kýla - hernia femoralis...69 // 4.2.1 Tříselný vaz - ligamentum inguinale...69 // 4.2.2 Lacuna vasorum et musculorum...70 // 4.2.3 Septum femorale...71 // 4.2.4 Corona mortis...71 // 4.2.5 Trigonum femorale...71 // 4.2.6 Fossa iliopectinea ...72 // 4.2.7 Kýlní branky stehenní kýly...72 // 4.2.8 Stehenní kanál - canalis femoralis...73 // 4.2.9 Obsah kýlního vaku stehenní kýly...73 // 4.2.10 Typická stehenní kýla-hernia femoralis typica...73 // 4.2.11 Zevní stehenní kýla - hernia femoralis lateralis...74 // 4.2.12 Stehenní kýla uložená před cévami - hernia femoralis // praevascularis...74 // 4.2.13 Stehenní kýla uložená za cévami - hernia femoralis // retrovascularis...74 // 4.2.14 Štěrbinovitá stehenní kýla - hernia femoralis lacunaris...74 // 4.3 Littréova kýla - hernia Littrei...74 // 4.4 Imbertova kýla - hernia Imberti...75 // 4.5 Amyandova kýla - hernia Amyandi...75 // 4.6 Kýla z úsilí - hernia per effort...76 // 4.7 Spigelova kýla - hernia lineae semilunaris...76 // 4.7.1 Linea semilunaris vaginae musculi recti...76 // 4.7.2 Aponeurosis Spigeli...77 // 4.7.3 Kýlní vakSpigelovy kýly...77 // 4.8 Interparietální kýla - hernia interparietalis...78 // 4.9 Intravaginální
kýla - hernia intravaginalis...78 // 4.10 Dvojmístná kýla - hernia bilocularis...79 // 4.11 Epigastrická kýla - hernia epigastrica...79 // 4.11.1 Pochva přímého břišního svalu - vagina musculi recti...79 // 4.11.2 Kýlní vak epigastrické kýly...80 // 4.12 Hypogastrická kýla - hernia hypogastrica...80 // 4.13 Paraumbilikální kýla - hernia paraumbilicalis...80 // 4.14 Supravesikální kýla - hernia supravesicalis...81 // 4.14.1 Fossa supravesicalis...81 // 4.14.2 Spatium praeperitoneale medianum Retziusi ...81 // 4.14.3 Spatium praeperitoneale laterale Bogrosi...82 // 4.14.4 Spatium retrovesicale...82 // 4.14.5 Kýlnívak supravesikální kýly...83 // 4.14.6 Zevní supravesikální kýla - hernia supravesicalis externa...83 // 4.14.7 Vnitřní supravesikální kýla - hernia supravesicalis interna...83 // 4.15 Richterova kýla - hernia Richteři...84 // 4.16 Získaná bederní kýla-hernia lumbalis acquisita...84 // 4.16.1 Trigonum lumbale Petiti...85 // 4.16.2 Trigonum Grynfeltti ...85 // 4.16.3 Tetragonum Krausei...85 // 4.16.4 Kýlní branky bederních kýl...86 // 4.16.5 Horní typ bederní kýly - hernia lumbalis superior...86 // 4.16.6 Dolní typ bederní kýly - hernia lumbalis inferior...86 // 4.16.7 Difúzni typ bederní kýly - hernia lumbalis diffusa...86 // 4.16.8 Tuková lumbosakroiliacká kýla - hernia lumbosacroiliaca // adiposa...87 // 4.17 Získané brániční kýly - herniae diaphragmaticae acquisitae...87 // 4.17.1 Phreno-oesophageální
spojení...87 // 4.17.2 Hiatus communis...88 // 4.17.3 Intraabdominální a intrathorakální tlak...88 // 4.17.4 Příznaky získaných bráničních kýl...89 // 4.17.5 Skluzná brániční kýla (typ I.)...89 // 4.17.6 Paraoesophageální kýla (typ II.)...90 // 4.17.7 Smíšená brániční kýla (typ III.)...90 // 4.17.8 Terapie bráničních kýl...91 // 4.18 Kýly hráze - herniae perineales...91 // 4.18.1 Diaphragma pelvis...91 // 4.18.2 Hiatus urogenitalis...92 // 4.18.3 Fossa ischiorectalis...92 // 4.18.4 Anterolaterální typ perineální kýly - hernia perinealis // anterolateralis...92 // 4.18.5 Posterolaterální typ perineální kýly - hernia perinealis // posterolateralis...93 // 4.19 Ischiadické kýly - herniae ischiadicae...93 // 4.19.1 Foramen ischiadicum majus...93 // 4.19.2 Hernia ischiadica foraminis suprapiriformis...94 // 4.19.3 Hernia ischiadica foraminis infrapiriformis...94 // 4.19.4 Hernia ischiadica foraminis ischiadici minoris...94 // 4.19.5 Kýlní vak ischiadických kýl...94 // 4.20 Obturatorní kýla - hernia obturatoria...95 // 4.20.1 Obturatorní prostor - spatium obturatorium...95 // 4.20.2 Obturatorní kanál - canalis obturatorius...95 // 4.20.3 Kýlní vak obturatorní kýly...96 // 4.21 Kýla v jizvě - hernia in cicatrice...96 // 4.21.1 Parapubická kýla - hernia parapubica...97 // 4.21.2 Parastomální kýla...97 // 4.21.3 Pooperační bederní kýla - hernia lumbalis postoperativa...97 // 4.21.4 Sekundární perineální kýla - hernia
perinealis secundaria...98 // 4.22 Retroanastomotická kýla - hernia retroanastomotica...98 // 4.23 Traumatické kýly-herniae traumaticae...98 // 4.23.1 Traumatická brániční kýla - hernia diaphragmatica traumatica...99 // 4.23.2 Traumatická bederní kýla - hernia lumbalis traumatica ...99 // 4.23.3 Handlebar hernia...99 // 4.24 Získané vnitřní kýly-herniae internae acquisitae...100 // 4.24.1 Získaná kýla okruží - hernia mesenterica acquisita...100 // 4.24.2 Kýla velké předstěry - hernia omentalis...101 // 4.24.3 Hernia foraminis epiploici...101 // 4.24.4 Hernia recessus intersigmoidei...101 // 4.24.5 Hernia ligamenti lati uteri...102 // 4.24.6 Hernia recessus ileocaecalis superioris...102 // 4.24.7 Hernia recessus ileocaecalis inferioris...102 // 4.24.8 Hernia recessus retroduodenalis...102 // 4.24.9 Hernia recessus duodenalis superioris... ?? // 4.24.10 Hernia recessus duodenalis inferioris...103 // 4.24.11 Hernia recessus paraduodenalis...103 // 4.24.12 Hernia recessus paracolici...?? // 4.24.13 Hernia ligamenti falciformis hepatis...103 // 4.24.14 Hernia ligamenti hepatogastrici...104 // 4.24.15 Kýla Douglasova prostoru - hernia spatii Douglasi...104 // Literatura...104

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC