Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.5) Půjčeno:43x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c1999
317 s. : il.

ISBN 80-7262-023-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, úvod, stručný anglicko-český slovníček odborných termínů, o autorech, rejstřík
Biochemie klinická - učebnice vysokošk.
000048071
Obsah // UVOD 2.5 Prvotní zpracování a příprava // vzorku k analýze 30 // 1. KLINICKÁ BIOCHEMIE - VZNIK 2.6 Hemolýza 30 // A POSTAVENI MEZI OSTATNÍMI Doporučená literatura 31 // VĚDNÍMI OBORY . 21 // 1.1. Vztah klinické biochemie k ostatním 3. ANALYTICKÉ VLASTNOSTI // biochemickým oborům . 21 LABORATORNÍ METODY . 33 // 1.2. Vznik klinické biochemie a její 3.1 Přesnost metody 33 // postavení mezi laboratorními obory . . 21 // Doporučená literatura . . 22 3.2 Správnost metody 34 // 3.3 Vztah mezi správností a přesností 34 // 2. PREANALYTICKE VLIVY NA VÝSLEDEK // LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ . 23 3.4 Analytická citlivost (senzitivita) // metody 34 // 2.1. Osoba pacienta . 23 // 2.1.1. Faktory neovlivnitelné . 24 3.5. Analytická specifičnost metody 35 // 2.1.1.1. Pohlaví . 24 // 2.1.1.2. Rasa, etnická či sociální 3.6. Srovnání dvou metod pro stanovení // skupina obyvatel . 24 téže látky 35 // 2.1.1.3. Věk . 24 // 2.1.1.4. Cyklické změny . 24 3.7. Vztah analytických vlastností metody // 2.1.1.5. Gravidita . 25 a biologické charakteristiky stanovované // 2.1.1.6. Současně probíhající jiná nemoc . 25 látky a jeho význam v praxi 36 // 2.1.1.7. Biologický poločas stanovované látky . . 25 3.7.1. Požadavky na přesnost a správnost // 2.1.1.8. Způsob stanovení referenčních hodnot. . 25 z hlediska biologických rozptylů // 2.1.2. Faktory ovlivnitelné . 25 měřené látky . 36 // 2.1.2.1. Fyzická aktivita . 25 3.7.2.
Požadavek na přesnost a správnost // 2.1.2.2. Psychický stres . 26 nodle účelu stanovení 36 // 2.1.2.3. Vliv potravy, alkoholu a tekutin . 26 3.7.3. Klinická významnost dvou po sobě // 2.1.2.4. Kouření . 26 následujících měření u jednoho // 2.1.2.5. Léky . 26 pacienta . 36 // 2.1.2.6. Operace . 27 3.7.4. Požadavky na analytickou spolehlivost // z hlediska kontroly kvality 37 // 2.2. Odběr vzorku . 27 Doporučená literatura 37 // 2.2.1. Odběr venózní krve . 27 // 2.2.2. Odběr jiných typů krve než venózní . 27 // 2.2.3. Odběrová nádobka . 27 4. VLASTNOSTI LABORATORNÍ METODY // 2.2.4. Vyšetření z nesrážlivé krve a z plazmy.. . 28 KѴ Z HLEDISKA KLINICKÉHO . 39 // 2.3. Transport vzorku . 29 4.1. Diagnostická senzitivita (citlivost) 39 // 2.4. Uchovávání vzorku 29 4.2. Diagnostická specifičnost 39 // Obsah // 9 // 8.4.1. Vlastní bílkoviny akutní fáze zánětu 67 // 8.4.2. Složky komplementu ... 67 // 8.4.3. »Negativní reaktanty« akutní fáze 67 // 8.4.4. Některé nové ukazatele akutního // zánětu... 67 // Elastáza z granulocytů ...67 // Prokalcitonin (PCT)...67 // Neoptcrin ...67 // Doporučená literatura...67 // 9. NEBÍLKOVINNÉ DUSÍKATÉ LÁTKY...69 // 9.1. Močovina ... 69 // 9.1.1. Zvýšení sérové koncentrace močoviny ... 69 // 9.1.1.1. Zvýšená tvorba močoviny... 69 // 9.1.1.2. Nedostatečné renální vylučování // močoviny... 69 // 9.1.2. Snížení sérové koncentrace močoviny ... 70 // 9.1.2.1.
Snížený vznik močoviny... 70 // 9.1.2.2. Zvýšené ztráty močoviny...70 // 9.1.3. Stanovení močoviny v moči... 70 // 9.2. Kreatinin... 70 // 9.2.1. Zvýšená koncentrace sérového // kreatininu ... 70 // 9.2.2. Snížená koncentrace kreatininu... 70 // 9.2.3. Stanovení kreatininu v moči... 71 // 9.3. Kyselina močová...71 // 9.3.1. Metabolismus a význam kyseliny // močové... 71 // 9.3.2. Příčiny hyperurikémie... 72 // 9.3.2.1. Zvýšená produkce kyseliny močové 72 // 9.3.2.2. Snížené vylučování kyseliny močové ... 72 // 9.3.3. Hypourikémie... 72 // 9.3.4. Dna... 72 // 9.4. Amoniak... 73 // 9.5. Aminokyseliny... 73 // 9.6. Některé další nebílkovinné // dusíkaté látky ... 73 // 9.6.1. Karnitin... 73 // 9.6.2. Glutathion... 73 // 9.6.3. Oxid dusnatý... 73 // 9.6.4. Nebílkovinné dusíkaté látky // s hormonálním účinkem... 74 // Doporučená literatura...74 // 10. STANOVENÍ AKTIVITY ENZYMŮ...75 // Íioľí) Stručné základy obecné klinické // enzymologie... 75 // 10.1.1. Složení, význam a funkce enzymů 75 // 10.1.2. Názvosloví a vyjadřování aktivity // enzymů... 75 // 10.1.3. Faktory ovlivňující rychlost enzymové // reakce... 76 // 10.1.4. Dělení enzymů podle místa vzniku // a účinku... 77 // 10.1.5. Další kritéria dělení enzymů...77 // 10.1.5.1. Dělení podle různého obsahu // ve tkáních (orgánech)...77 // 10.1.5.2. Dělení podle subcelulámí lokalizace ... 77 // 10.1.5.3. Dělení podle biologického
poločasu 78 // 10.1.6. Izoenzymy a makroenzymy... 78 // 10.1.7. Využití enzymů při stanovení // substrátů...78 // 10.2. Speciální klinická enzymologie... 79 // 10.2.1. Aminotransferázy... 79 // Příčiny zvýšení aktivity v séru...79 // Snížení aktivity v séru ...79 // 10.2.2. Kreatinkináza (CK)... 79 // Příčiny zvýšení aktivity v séru...80 // 10.2.3. Laktátdehydrogenáza (LD)... 80 // Příčiny zvýšení aktivity v séra...80 // 10.2.4. Alfa-amyláza (AMS) ... 81 // Příčiny zvýšení aktivity v séra...81 // 10.2.5. Lipáza (LPS)... 81 // Příčiny zvýšení aktivity v séra...81 // 10.2.6. Alkalická fosfatáza (ALP)... 81 // Příčiny zvýšení aktivity v séru...82 // Příčiny snížení aktivity v séra...82 // 10.2.7. Kyselá fosfatáza (ACP)... 82 // Příčiny zvýšení aktivity v séra (plazmě)...82 // 10.2.8. Gama-glutamyltransferáza (GMT) 82 // Příčiny zvýšení aktivity v séru...82 // 10.2.9. Glutamátdehydrogenáza (GMD) ... 82 // 10.2.10. Cholinesteráza (CHS)... 82 // Příčiny snížení aktivity v séra...83 // Zvýšení aktivity v séra...83 // 10.2.11. Některé další řidčeji stanovované // enzymy... 83 // 10.2.12. Stanovení aktivity enzymů v ostatních // druzích biologického materiálu... 83 // Moč...83 // Mozkomíšní mok...83 // Sekrety gastrointestinálního ústrojí ...83 // Výpotek ...83 // Erytrocyty...83 // Doporučená literatura...83 // II. METABOLISMUS VODY, SODÍKU, // DRASLÍKU A CHLORIDŮ.
// OSMOLALITA...85 // H 1.1. Tělesná voda... 85 // 11.1.1. Rozdělení vody v organismu ... 85 // 11.1.2. Vodní bilance ... 86 // 11.2. Metabolismus sodíku... 87 // 11.2.1. Distribuce sodíku v organismu, // jeho pohyb a význam ... 87 // 11.2.1.1. Distribuce sodíku v organismu a jeho // koncentrace v tělesných tekutinách... 87 // 11.2.1.2. Příjem a výdej sodíku... 87 // 11.2.2. Regulace metabolismu sodíku a vody 87 // 11.2.2.1. Reakce organismu na ztrátu vody... 87 // 11.2.2.2. Reakce organismu na ztrátu izoosmolální // (izotonické) tekutiny... 88 // 11.2.2.3. Reakce organismu na přebytek sodíku // a zvětšený krevní objem... 88 // 11.2.3. Hodnocení natrémie... 89 // 11.2.3.1. Hodnocení ve vztahu k hydrataci // nemocného ... 89 // 11.2.3.2. Hodnocení ve vztahu k chloridémii 89 // 11.2.3.3. Hodnocení ve vztahu k proteinémii 89 // 11.2.4. Změny koncentrace sodíku v plazmě // a jeho zásob v organismu... 89 // 11.2.4.1. Izotonická dehydratace... 89 // 11.2.4.2. Hypertonická dehydratace ... 89 // 10 // Klinická biochemie // 11.2.4.3. Izotonická hyperhydratace... 90 // 11.2.4.4. Hypotonická hyperhydralace... 90 // 1 і .2.4.5. Vnitřní přesuny vody mezi ICT a ECT... 91 // 11.2.5. Pseudohyponatrémie... 91 // 11.3. Metabolismus draslíku...92 // 11.3.1. Distribuce draslíku v organismu, // jeho pohyb a význam ... 92 // 11.3.1.1. Distribuce draslíku v organismu a jeho // koncentrace v tělesných tekutinách... 92 // 11.3.1.2. Příjem a
výdej draslíku... 92 // 11.3.2. Změny koncentrace draslíku v plazmě ... 92 // 11.3.2.1. Hyperkalémie... 92 // 11.3.2.2. Hypokalémie... 93 // 11.3.2.3. Změny distribuce draslíku mezi // ECT a ICT... 94 // 11.4. Metabolismus chloridů... 94 // 11.4.1. Distribuce chloridů v organismu, // jejich pohyb a význam ... 94 // 11.4.1.1. Distribuce chloridů v organismu, jejich // koncentrace v tělesných tekutinách... 94 // 11.4.1.2. Příjem a výdej chloridů... 94 // 11.4.2. Změny koncentrace chloridů v plazmě ... 95 // 11.4.2.1. Hyperchloridémie... 95 // 11.4.2.2. Hypochloridémie ... 95 // 11.5. Význam stanovení osmolality... 95 // Tl.5.1. Vysvětlení pojmu a způsoby stanovení.. . 95 // 11.5.2. Význam měření osmolality... 96 // 11.5.2.1. Stanovení osmolality v séru... 96 // 11.5.2.2. Stanovení osmolality v séru // a moči současně... 96 // 11.5.2.3. Stanovení osmolality v moči... 96 // Doporučená literatura...96 // (l2. METABOLISMUS VÁPNÍKU, HOŘČÍKU // A FOSFORU...97 // 12.1. Metabolismus vápníku (kalcia)... 97 // 12.1.1. Distribuce a pohyb vápníku // v organismu...97 // 12.1.2. Plazmatický vápník... 97 // 12.1.3. Intracelulámí vápník... 98 // 12.1.4. Význam vápníku pro organismus... 98 // 12.1.5. Řízení metabolismu vápníku ...99 // 12.1.5.1. Vitamín D... 99 // 12.1.5.2. Parathormon (paratyrin, PTH)... 99 // 12.1.5.3. Kalcitonin... 99 // 12.1.6. Hyperkalcémie... 100 // 12.1.6.1. Hyperparatyreóza... 100 // 12.1.6.2. Zvýšená
mobilizace kostního vápníku .. 100 // 12.1.6.3. Méně časté příčiny hyperkalcémie 100 // 12.1.6.4. Pseudohyperkalcémie... 100 // 12.1.7. Hypokalcémie... 100 // 12.1.7.1. Hypovitaminóza D... 100 // 12.1.7.2. Chronické selhání ledvin ... 100 // 12.1.7.3. Hypoparatyreóza... 101 // 12.1.7.4. Nedostatek vápníku v potravě či // porucha jeho absorpce... 101 // 12.1.7.5. Další příčiny hypokalcémie ... 101 // 12.1.8. Kalciofosfátový metabolismus // u chronického selhání ledvin... 101 // 12.1.9. Hyperkalciurie... 101 // 12.2. Metabolismus hořčíku (magnézia) 101 // 12.2.1. Distribuce a pohyb hořčíku // v organismu... 101 // 12.2.2. Význam hořčíku pro organismus 102 // 12.2.3. Hypermagnezémie... 102 // 12.2.4. Hypomagnezémie... 102 // 12.2.4.1. Nedostatečný příjem či resorpce 102 // 12.2.4.2. Zvýšené ztráty... 102 // 12.2.4.3. Ostatní příčiny... 102 // 12.2.5. Srovnání vlastností hořčíku, vápníku // a draslíku... 102 // 12.3. Metabolismus fosforu... 103 // 12.3.1. Distribuce a význam fosforu // v organismu... 103 // 12.3.2. Hyperfosfatémie... 103 // 12.3.3. Hypofosfatémie... 103 // Doporučená literatura... 103 // 13. ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA A JEJÍ // PORUCHY, KREVNÍ PLYNY...105 // 13-і/ Význam stabilního pH krve a způsoby // jeho udržení... 105 // 13.1.1. Krevní pufry... 105 // 13.1.2. Funkce plic, ledvin a jiných orgánů // v udržování pH... 106 // 13.2. Poruchy acidobazické rovnováhy 106 // 13.2.1.
Způsoby kompenzace poruch // acidobazické rovnováhy... 107 // 13.3. Měření poruch acidobazické // rovnováhy... 107 // 13.3.1. Odběr krve na vyšetření ABR // a krevních plynů... 107 // 13.3.2. Princip měření a výpočtu odvozených // parametrů ... 108 // 13.3.3. Měřené a počítané veličiny a jejich // fyziologické hodnoty (v arteriální // krvi)... 108 // 13.3.4. Pomocné výpočty // (BBS, AG, RA. SID)... 109 // ■H’ // 13.4. Metabolické poruchy acidobazické // rovnováhy... 109 // 13.4.1. Metabolická acidóza... 109 // 13.4.1.1. Metabolická acidóza se // zvýšenou hodnotou AG (RA) 109 // 13.4.1.2. Metabolická acidóza s normální // hodnotou AG (RA)... 110 // 13.4.2. Metabolická alkalóza... 111 // 13.4.2.1. Metabolická alkalóza odpovídající // na léčbu chloridy... 111 // 13.4.2.2. Metabolická alkalóza rezistentní // na léčbu chloridy... 111 // 13.5. Respirační poruchy acidobazické // rovnováhy... 112 // 13.5.1. Respirační acidóza... 112 // 13.5.2. Respirační alkalóza... 113 // 13.6. Kompenzační (diagnostický) // graf ABR... 113 // 13.7. Kombinované (smíšené) // poruchy ABR... 114 // Obsah // K // 13.7.1. Kombinace poruch působících // proti sobě... 114 // Kombinace MAc K MA1... 114 // Kombinace MAc a RA1 ... 114 // 13.7.2. Kombinace poruch působících // stejným směrem ... 114 // Kombinace dvou různých MAc... 114 // Kombinace RAc a MAc... 114 // 13.8. Poznámky k léčbě poruch ABR... 115 // 13.9.
Kyslík... 116 // 13.9.1. Odběr krve na stanovení kyslíku 116 // 13.9.2. Přenos kyslíku v krvi ... 116 // 13.9.3. Respirační insuficience... 117 // 13.9.4. Indikace k oxygenoterapii a řízenému // dýchání... 118 // Doporučená literatura... 119 // 14. METABOLICKÉ BILANCE...121 // 14.1. Anabolické a katabolické // reakce organismu ... 121 // 14.2. Bilanční sledování... 121 // 14.2.1. Bilanční sledování vody. diuréza 121 // 14.2.2. Bilanční sledování Na* aK’... 122 // 14.2.3. Bilanční sledování dusíku... 122 // 14.2.3.1. Příjem dusíku/24 h... 122 // 14.2.3.2. Ztráty dusíku/24 h... 122 // 14.2.3.3. Stresový index... 123 // 14.2.4. Energetická bilance... 123 // 14.2.4.1. Nedostatečný přívod energie - // hladovění... 123 // 14.2.4.2. Nadměrný přívod energie // (overfeeding)... 123 // 14.2.4.3. Sledování přívodu energie... 123 // 14.2.4.4. Zjišťování energetické potřeby... 124 // Výpočtové metody...124 // Nepřímá kalorimetrie... 124 // 14.2.4.5. Praktické provedení energetické // bilance... 125 // 14.3. Závěr... 125 // Doporučená literatura... 125 // (l5. STOPOVÉ PRVKY...127 // 15.1. Železo (Fe)... 127 // 15.2. Měď(Cu) ... 129 // 15.3. Zinek (Zn)... 129 // 15.4. Selen (Se)... 130 // 15.5. Další stopové prvky ... 130 // 15.5.1. Chrom (Cr)... 130 // 15.2.2. Fluór (F)... 131 // 15.5.3. Jód (I)... 131 // 15.5.4. Kobalt (Co)... 131 // 15.5.5. Mangan (Mn)... 131 // 15.5.6. Molybden (Mo)... 131 // 15.5.7. Stopové
prvky sporného významu 131 // Doporučená literatura... 131 // 16. VITAMÍNY...133 // 16.1. Metody stanovení vitamínů (resp. jejich // deplece)... 133 // 16.1.1. Přímé měření koncentrace vitamínu // v krvi... 133 // 16.1.2. Přímé měření vitamínu v moči... 133 // 16.1.3. Měření sérové ěi močové koncentrace // typického metabolitu... 134 // 16.1.4. Měření koncentrace hromadícího se // metabolitu po zátěži substrátem 134 // 16.1.5. Zvýšení aktivity vhodného enzymu // po dodání koenzymu... 134 // 16.1.6. Saturační testy... 134 // 16.1.7. Stanovení produktu, vytvořeného // působením vitamínu... 134 // 16.2. Vitamíny rozpustné v tucích... 134 // 16.2.1. Vitamín A (retinol, axeroftol)... 134 // 16.2.2. Vitamín D (cholekalciferol, // ergokalciferol)... 134 // 16.2.3. Vitamín E (tokoferol)... 135 // 16.2.4. Vitamín K (menadiol)... 135 // 16.3. 4 Vitamíny rozpustné ve vodě... 135 // 16.3.1. Vitamíny skupiny K ... 135 // Thiamin (vitamín K ()... 135 // Riboflavin (vitamín K,) ... 135 // Kyselina pantotenová (vitamín K,)... 135 // Pyridoxin (vitamín B(i)... 136 // Cyanokobalamin (vitamín B,,)...136 // Kyselina listová... 136 // Niacin (nikotinamid, vitamín PP)...136 // Biotin (vitamín H) ... 136 // 16.3.2. Kyselina askorbová (vitamín C) 136 // Doporučená literatura... 136 // (fö) HORMONY...137 // 17.1. Obecné poznámky k metabolismu // a stanovení hormonů... 137 // 17.1.1. Hormony a jejich účinek... 137
// 17.1.2. Rozdělení hormonů podle struktury ... 137 // 17.1.3. Způsoby stanovení hormonů... 138 // 17.1.3.1. Nepřímé metody stanovení hormonů ... 138 // 17.1.3.2. Stanovení hormonů v moči... 138 // 17.1.3.3. Stanovení hormonů v krvi... 138 // 17.1.4. Funkční testy v endokrinológii... 138 // 17.2. 4 Hormony hypotalamu. // hypofýzy a epifýzy... 138 // 17.2.1. Hormony hypotalamu... 139 // 17.2.2. Hormony adenohypofýzy... 139 // 17.2.3. Hyper- a hypofunkění hypofyzámí // syndromy... 140 // 17.2.4. Hormony neurohypofýzy... 140 // 17.2.5. Hormon epifýzy... 140 // 17.3. Hormony štítné žlázy... 140 // 17.3.1. Syntéza hormonů štítné žlázy... 140 // 17.3.2. Regulace sekrece hormonů // štítné žlázy... 141 // 17.3.3. Problematika stanovení TSH // a tyreoidálních hormonů... 141 // 17.3.3.1. Stanovení TSH... 141 // 17.3.3.2. Stanovení celkového T4 // a celkového T3... 142 // 12 // Klinická biochemie // 17.3.3.3. Stanovení volného T, a volného K4 142 // 17.3.4. Strategie stanovení hormonů // štítné žlázy... 142 // 17.3.4.1. Diagnostika tyreopatií u ambulantních // nemocných ... 142 // 17.3.4.2. Změny koncentrace TSH // z non-tyreoidálních příčin... 143 // 17.3.4.3. Monitorování léčby poruch // funkce štítné žlázy... 143 // 17.3.5. Další laboratorní testy u onemocnění // štítné žlázy... 143 // 17.3.5.1. Speciální testy... 143 // 17.3.5.2. Změny běžných laboratorních parametrů // u poruch funkce
štítné žlázy... 143 // 17.3.6. Vrozená hypotyreóza a jodurie... 144 // 17.4. Hormony kůry nadledvin... 144 // 17.4.1. Řízení sekrece a účinek kortizolu 144 // 17.4.2. Laboratorní průkaz hyper- // a hypokortikalismu... 145 // 17.4.2.1. Stanovení kortizolu a jeho metabolitů .. 145 // Celkový kortizol v séru... 145 // Kortizol v moči... 145 // Metabolity glukokortikoidů v moči... 145 // Stanovení ACTH... 145 // Ztráta cirkadiánního rytmu... 145 // 17.4.2.2. Funkční testy kůry nadledvin... 145 // Dexamctazonový supresní test... 145 // Test s hypoglykémií indukovanou inzulínem .. 145 // Tetrakosaktrinový test... 145 // Metyraponový test... 145 // CRH stimulační test... 145 // 17.4.2.3. Změny v ostatních laboratorních // testech... 146 // 17.4.3. Hyperfunkce kůry nadledvin ... 146 // 17.4.3.1. Primární hyperkortikalismus... 146 // 17.4.3.2. Sekundární (centrální) // hyperkortikalismus... 146 // 17.4.3.3. Ektopická tvorba ACTH... 146 // 17.4.3.4. Léčba glukokortikoidy... 147 // 17.4.3.5. Nadprodukce kortikoidů při stresu 147 // 17.4.4. Hypofunkce kůry nadledvin... 147 // 17.4.4.1. Primární hypokortikalismus... 147 // 17.4.4.2. Sekundární hypokortikalismus... 147 // 17.4.4.3. Adrenální insuftcience po dlouhodobé // terapii glukokortikoidy... 147 // 17.4.5. Vrozená hyperplazie nadledvin // (adrenogenitální syndrom)... 147 // 17.5. Gonády a pohlavní hormony... 148 // 17.5.1. Řízení hormonální sekrece a funkce // gonád
u mužů... 148 // 17.5.2. Příčiny a laboratorní vyšetření // hypogonadismu u muže ... 148 // 17.5.2.1. Centrální hypogonadismus... 149 // 17.5.2.2. Periferní hypogonadismus ... 149 // 17.5.2.3. Další příčiny infertility... 149 // 17.5.3. Hormonální regulace menstruačního // cyklu... 149 // 17.5.4. Indikace k hormonálnímu vyšetření // úženy... 149 // 17.5.4.1. Amcnorca... 149 // 17.5.4.2. Infertilita bez amenorey... 150 // 17.5.4.3. Hirsutismus a virilizace ... 150 // 17.6. Tkáňové hormony... 150 // 17.6.1. Cytokiny (růstové faktory, interleukiny - // lymfokiny a monokiny)... 151 // Doporučená literatura... 151 // r*8) LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ // U DIABETŮ...153 // 18.1. + Diabetes mellitus - příčiny a typy // onemocnění... 153 // 18.1.1. Diabetes mellitus 1. typu ... 153 // 18.1.2. Diabetes mellitus 2. typu ... 153 // 18.1.3. Gestační diabetes mellitus ... 153 // 18.1.4. Ostatní specifické typy diabetů... 154 // 18.2. Diagnostika diabetů ... 154 // 18.2.1. Stanovení diagnózy z hodnoty // glykémie... 154 // 18.2.2. Glukózový toleranční test... 154 // 18.3. Krátkodobá kompenzace diabetů 155 // 18.3.1. Jednorázová glykémie... 155 // 18.3.2. Glykcmický profil... 155 // 18.3.3. Glykemický index (GC1) ... 155 // 18.3.4. Glykosurie... 155 // 18.4. Dlouhodobá kompenzace diabetů 156 // 18.4.1. Glykace krevních bílkovin... 156 // 18.4.2. Stanovení glykovaných proteinů 156 // 18.4.2.1. Glykovaný protein (glykovaný
albumin, fruktosaminový test) ... 156 // 18.4.2.2. Glykovaný hemoglobin // (glykohemoglobin)... 156 // 18.5. Stanovení inzulínu, jeho endogenní // produkce a posouzení // inzulínorezistence... 157 // 18.5.1. Inzulín... 157 // 18.5.2. C-pcptid ... 157 // /18.5.3. Proinzulín... 157 // 18.5.4. Clampová technika... 157 // 18.6. Stanovení autoprotilátek... 158 // Protilátky proti Langerhansovým // ostrůvkům (ICA) ... 158 // Protilátky proti glutamátdekarboxyláze... 158 // Protilátky proti inzulínu... 158 // 18.7. Včasná diagnostika komplikací... 158 // 18.7.1. Akutní komplikace diabetů... 158 // 18.7.1.1. Hypoglykemické kóma... 158 // 18.7.1.2. Hyperglykemické kóma... 158 // 18.7.2. Pozdní komplikace diabetů... 159 // 18.7.2.1. AGE látky a jejich význam pro rozvoj // pozdních komplikací diabetů... 159 // 18.7.2.2. Mikroalbuminurie... 159 // 18.8. Diabetes a těhotenství... 160 // 18.9. Ostatní příčiny hypo- // a hyperglykémie... 160 // 18.9.1. Hypoglykémie... 160 // 18.9.2. Hyperglykémie... 160 // Doporučená literatura... 160 // <J9) RIZIKOVÉ FAKTORY ROZVOJE // ATEROSKLERÓZY...163 // 19.1. Celkový cholesterol ... 163 // 19.2. Jednotlivé lipoproteiny a jejich // součásti... 164 // Obsah // 13 // 19.2.1. Metabolismus lipoproteinú... 164 // 19.2.2. Poruchy vychytávání LDL // specifickými receptory... 165 // 19.2.2.1. Familiární hypercholesterolémie ... 165 // 19.2.2.2. Modifikace LDL... 166 // 19.2.3. HDL a jejich význam v
aterogenezi ... 167 // 19.2.4. Měřené laboratorní parametry // lipidového metabolismu ve vztahu k riziku rozvoje aterosklerózy... 167 // 19.2.5. Léčba hyperlipidémií... 168 // 19.2.6. Lipoprotein (a)... 169 // 19.3. Metabolický syndrom... 169 // 19.4. Homocystein... 170 // 19.5. Fibrinogen... 171 // 19.6. Mikroalbuminurie... 171 // 19.7. »Infekční teorie aterosklerózy« ... 171 // Doporučená literatura... 171 // 20) LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA // INFARKTU MYOKARDU...173 // 20.1. Obecné zásady přechodu intraceiulámích // bílkovin z myokardu // do krevního občhu... 173 // 20.2. Diagnostika a diferenciální diagnostika // infarktu myokardu... 174 // 20.2.1. Klasické testy... 174 // 20.2.2. Nové testy v diagnostice // infarktu myokardu... 175 // 20.3. Určení rozsahu infarktového ložiska ... 176 // 20.4. Potvrzení reperfúze myokardu... 176 // Doporučená literatura... 177 // <21). LABORATORNÍ UKAZATELE KOSTNÍHO // METABOLISMU...179 // 21.1. Stavba a metabolismus kosti // a jejich poruchy... 179 // 21.2. Ukazatele novotvorby kostní tkáně 180 // 21.2.1. Kostní alkalická fosfatáza (bALP) 180 // 21.2.2. Osteokalcin (KK)... 180 // 21.2.3. Karboxyterminální propeptid // prokolagenu typu I (P1CP)... 180 // 21.3. Ukazatele kostní resorpce... 181 // 21.3.1. Denní ztráty vápníku močí... 181 // 21.3.2. Hydroxyprolin... 181 // 21.3.3. Glykosidy hydroxylyzinu... 181 // 21.3.4. Pyridinolin a deoxypyridinolin... 181 // 21.3.5. Karboxyterminální
telopeptid // kolagenu I (1CTP)... 181 // 21.3.6. Tartarát-rezistentní kyselá // fosfatáza (TRACP)... 182 // 21.4. Ukazatele kostního metabolismu // u konkrétních chorob ... 182 // Doporučená literatura... 182 // KLINICKO-BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ...183 // 22.1. Funkce trávicího ústrojí... 183 // 22.1.1. Trávení ... 183 // 22.1.2. Vstřebávání... 183 // 22.1.3. Klinicko-biochemická vyšetření // u poruch GIT 183 // 22.2. Vyšetření žaludeční šťávy . 184 // 22.2.1. Složení a tvorba žaludeční šťávy . 184 // 22.2.2. Vyšetření žaludeční sekrece . 184 // 22.2.2.1. Pentagastrinový test . 184 // 22.2.2.2. Inzulínový test . 185 // 22.2.3. Další vyšetření žaludku . 185 // 22.2.3.1. Stanovení plazmatického gastrinu . 185 // 22.2.3.2. Průkaz infekce Helicobacter pylori ... . 185 // 22.3. Vyšetření slinivky břišní . 186 // 22.3.1. Pankreas jako exokrinní žláza . 186 // 22.3.2. Indikace laboratorních vyšetření // u onemocnění pankreatu . 186 // 22.3.3. Akutní pankreatitida . 186 // 22.3.3.1. Aktivita amylázy v séru a moči . 186 // 22.3.3.2. Pankreatická lipáza . 186 // 22.3.3.3. Ostatní testy u akutní pankreatitidy ... .. 186 // 22.3.4. Chronická pankreatitida .. 187 // 22.3.4.1. Sekretin-pankreozyminový test .. 187 // 22.3.4.2. Nepřímé funkční testy pankreatu . . 187 // 22.3.4.3. Další testy ukazující poruchu // exokrinní funkce pankreatu 187 // 22.4. Testy na poruchu absorpce ..
188 // 22.4.1 Testy na poruchu absoipce lipidů ... .. 188 // 22.4.1.1. Stanovení tuku ve stolici .. 188 // 22.4.1.2. Test s vitamínem A .. 188 // 22.4.1.3. Dechový test po zátěži značeným // triacylglycerolem .. 188 // 22.4.2. Testy na poruchu absorpce cukrů ... . . 188 // 22.4,2.1. Xylózový test . . 188 // 22.4.2.2. Disacharidové toleranční testy .. 188 // 22.4.3. Poruchy absorpce aminokyselin .. 189 // 22.4.4. Poruchy absorpce stopových prvků // a vitamínů . . 189 // 22.4.5. Testy na porušenou intestinální // permeabilitu . . 189 // 22.4.6. Testy na bakteriální kolonizaci // tenkého střeva .. 189 // 22.4.7. Klinické syndromy způsobující malabsorpci // a příklady terapeutických postupů . . . 189 // 22.4.7.1. Nejčastější klinické diagnózy . . 189 // 22.4.7.2. Některé léčebné postupy // / -4 u malabsorpčního syndromu 190 // V22’5/ Vyšetření stolice .. 190 // Doponičená literatura . . . 190 // IV // 23. PARENTERÁLNÍ A ENTERÁLNÍ VÝŽIVA // Z HLEDISKA KLINICKÉ BIOCHEMIE 191 // 23.1. Vyšetřování a sledování nutričního stavu // - klinické a laboratorní metody. // Malnutrice. Obezita... 191 // 23.1.1. Metody vyšetřování stavu výživy 191 // 23.1.2. Poruchy výživy... 192 // 23.1.3. Výpočet, měření a odhad // energetické potřeby... 192 // 14 // Klinická biochemie // 23.2. Nutriční potřeba, základní substráty // výživy... 192 // 23.2.1. Voda ... 192 // 23.2.2. Energetické zásoby... 192 // 23.2.2.1.
Cukry ... 193 // 23.2.2.2. Tuky... 193 // 23.2.2.3. Bílkoviny... 193 // 23.2.3. Minerály a vitamíny... 193 // 23.3. Metabolické změny při hladovění // a indikace nutriční intervence 193 // 23.4. Formy a metody umělé výživy... 194 // 23.4.1. Kontrolovaný perorální příjem... 194 // 23.4.2. Pití (»sipping«) tekutého nutričního // přípravku... 194 // 23.4.3. Enterální výživa... 194 // 23.4.4. Parenterální výživa... 194 // 23.5. Enterální výživa... 195 // 23.5.1. Přístupy do trávicího ústrojí... 195 // 23.5.2. Typy a druhy enterální výživy a jejich // indikace... 195 // 23.5.2.1. Sipping... 195 // 23.5.2.2. Výživa do žaludku ... 195 // 23.5.2.3. Výživa do střeva... 195 // 23.5.3. Formy enterální výživy... 195 // 23.5.3.1. Polymemí (vysokomolekulárni) typ 196 // 23.5.3.2. Oligomemí enterální výživa... 196 // 23.5.3.3. Zvláštní formy vzorců enterální // výživy... 196 // 23.5.4. Komplikace enterální výživy... 196 // 23.6. Parenterální výživa... 196 // 23.6.1. Srovnání enterální a parenterální // výživy... 196 // 23.6.2. Zilní přístup při parenterální výživě ... 196 // 23.6.3. Systém »all-in-one«... 197 // 23.6.4. Komplikace parenterální výživy 197 // 23.7. Zásady parenterální a enterální výživy // u zvláštních klinických stavů 197 // Katabolický stav... 197 // Výživa u polytraumat... 198 // Výživa v sepsi... 198 // Výživa nemocných při selhání ledvin... 198
// Akutní pankreatitida... 198 // Jatemí selhání... 198 // Respirační insuficience... 198 // Predoperační příprava a pooperační // nutriční péče... 199 // 23.8. Klinické a laboratorní monitorování // při umělé výživě... 199 // 23.8.1. Základní (vstupní) vyšetření... 199 // 23.8.2. Kontrolní vyšetření během // hospitalizace... 199 // 28.8.3. Vyšetření během ambulantní // umělé výživy... 199 // 28.8.4. Metabolické bilance v parenterální // a enterální výživě... 199 // Doporučená literatura...200 // 24. LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ // U ONEMOCNĚNÍ JATER...201 // 24.1. Struktura a funkce jater... 201 // 24.2. Laboratorní známky poškození // hepatocytů... 201 // 24.3. Porucha funkce hepatocytů... 202 // 24.3.1 Porucha ureogeneze... 202 // 24.3.2. Porucha proteosyntézy... 202 // 24.3.3. Porucha metabolismu sacharidů 202 // 24.3.4. Porucha metabolismu lipidů...202 // 24.3.5. Porucha exkrece cizorodých // a toxických látek... 202 // 24.4. Toxické poškození jater... 203 // 24.5. Laboratorní známky cholestázy 203 // 24.6. Laboratorní známky jatemí fibrózy 203 // 24.7. Týpické laboratorní nálezy u některých // jatemích chorob... 203 // 24.7.1. Virové hepatitídy... 203 // 24.7.2. Jatemí cirhóza... 204 // 24.7.3. Nádorové postižení jater... 204 // 24.7.4. »Jatemí testy«... 204 // Doporučená literatura...204 // Í5. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA 4 HYPERBILIRUBINÉMIÍ...207 // 25.1. Metabolismus žlučových
barviv 207 // 25.2. Týpy hyperbilirubinémií... 207 // 25.3. Hyperbilirubinémie nekonjugované ... 208 // 25.3.1. Zvýšený vznik bilirubinu... 208 // 25.3.2. Porucha vychytávání bilirubinu a jeho // konjugace... 208 // 25.4. Hyperbilirubinémie smíšené... 208 // 25.5. Hyperbilirubinémie konjugované 209 // 25.5.1. Extrahepatální obstrukce... 209 // 25.5.2. Konjugovaná hyperbilirubinémie bez // obstrukce žlučových cest ... 209 // Doporučená literatura...209 // 26. FUNKČNÍ ZKOUŠKY LEDVIN...211 //  Základní funkce ledvin a jejich // poruchy... 211 // 26.1.1. Funkce ledvin...211 // 26.1.2. Poruchy funkce ledvin ... 211 // 26.1.2.1. Nedostatečnost ledvin... 211 // 26.1.2.2. Selhání ledvin... 211 // 26.1.2.3. Urémie ... 212 // jL // 26.2. Glomerulámí filtrace...212 // 26.2.1. Odvození vzorce pro výpočet // glomerulámí filtrace...212 // 26.2.2. Clearance (endogenního) kreatininu 213 // 26.2.2.1. Výpočet clearance kreatininu... 213 // 26.2.2.2. Hodnocení clearance kreatininu 213 // 26.2.2.3. Nejčastější chyby při stanovení // clearance kreatininu ... 213 // 26.2.2.4. Clearance kreatininu nebo // !— sérový kreatinin?... 214 // Obsah___IS // 26.2.2.5. Prognostický význam převrácené hodnoty 27.3.1. Hyperoxalurie 227 // sérového kreatininu 214 27.3.2. Hyperkalciuric 228 // 26.2.3. Jiné způsoby odhadu glomerulámí 27.3.2.1. Idiopatická hyperkalciurie 228 // filtrace 214 27.3.2.2. 27.3.3. Sekundární hyperkalciurie Hyperurikosurie
228 229 // 26.3. Tubulámí funkce 215 27.3.4. Hyperfosfaturie 229 // 26.3.1. Tubulámí resorpcc a frakční exkrecc . . 215 27.3.5. Renální tubulární acidóza (RTA) 229 // 26.3.2. Výpočet frakční exkrece 215 27.3.5.1. RTA I. typu - distální 229 // 26.3.2.1. Frakční exkrece vody 215 27.3.5.2. RTA 11. typu - proximální 229 // 26.3.2.2. Frakční exkrece nízkomolekulámí 27.3.6. Cystinurie 229 // látky 215 Doporučená literatura 230 // 26.3.3. Změny frakčních exkrecí u chronických glomerulopatií 215 // 26.3.4. Adekvátní frakční exkrece 216 28. LABORATORNÍ ZNÁMKY ZHOUBNÉHO // 26.3.5. 26.3.5.1. Koncentrační nokus 216 216 NOVOTVARU 231 // DDAVP test / \\ // 26.3.5.2. Test žízněním 217 Definice a vlastnosti tumorového // 26.3.6. Acidifikační a alkalizační test 217 markem 231 // 26.3.6.1. Acidifikační test 217 // 26.3.6.2. Alkalizační test 217 28.2. Vlastnosti ideálního tumorového markéru 232 // 26.4. Ostatní (speciální) ukazatele 28.2.1. Vysoká specifičnost vzhledem // funkce ledvin 217 k malignímu onemocnění 272 // 26.4.1. Osmolální clearance 217 28.2.2. Vysoká orgánová specifičnost 232 // 26.4.2. Clearance bezsolutové vody 218 28.2.3. Vysoká citlivost 232 // 26.4.3. Clearance bezelektrolytové vody a efektivní osmolální clearance 218 28.2.4. Korelace mezi výší laboratorního parametru a velikostí nádoru (množstvím nádorových buněk) ... 232. // 26.5. Odlišení prerenální a renální příčiny // oligoanurie
218 ; 28.3. Oblasti užití tumorových markérů 233 // 26.5.1. Pojem oligurie 219 28.3.1. 28.3.2. Screening zhoubných nádorů Diagnostika zhoubného novotvaru ... 233 233 // 26.6.4 Akutní a chronické selhání ledvin 219 128.3.3. Určení stadia nádoru a jeho prognózy . 233 // 26.6.1. Poznámky k akutnímu selhání ledvin .. 219 28.3.4. Sledování průběhu choroby // 26.6.2. Poznámky k chronickému selhání ledvin 220 a efektu terapie 233 // 26.6.3. Indikace k hemodialýze 220 28.4. Jednotlivé tumorové markéry a jejich význam 234 // 26.7. Měření účinnosti hcmodialýzy, 28.4.1. Onkofetální antigény 234 // hemofiltrace a peritoneální dialýzy .. 220 28.4.1.1. »Klasické« onkofetální antigény 234 // 26.7.1. Hcmodialýza 220 Karcinocmbryonální antigen (CEA) 234 // 26.7.2. 26.7.3. 771 Alfa-fetoprotein (AFP) // Peritoneální dialýza 221 28.4.1.2. Komplexní glykokonjugáty 234 // CA 15-3 234 // 26.8. Transplantace ledviny 222 CA i 9-9 CA 125 234 73S // Doporučená literatura 223 28.4.1.3. CA 72-4 Některé další tumorové markéry onkofetální povahy . 235 7.35 // 27.: LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ 7 U UROLITIÁZY 225 CYFRA 21-1 MCA, MSAaSCCA TATI . 235 . 235 235 // 27.1. Obecné příčiny urolitiázy 28.4.2. Onkoplacentární antigény 235 // 225 Choriový gonadotropin // 27.1.1. Nedostatečný přívod tekutin 225 (human chorionic gonadotropin, hCG) .. . 235 // 27.1.2. Zvýšená koncentrace litogenních látek Beta specifický těhotenský
glykoprotcin .. . 235 // v moči 225 28.4.3. Proliferační tumorové markéry 735 // 27.1.3. infekce močových cest 225 Tkáňový polypeplidový antigen (TPA) ... . 235 // 27.1.4. Obštrukční uropatie 225 28.4.4. Enzymy 236 // 27.1.5. Vrozené malformacc vývodných močových cest a cizí těleso Prostatický specifický antigen (PSA) Prostatická kyselá fosfatáza (PACP) 236 . 736 // 27.1.6. v močových cestách Nedostatečná koncentrace inhibitorů 226 Thymidinkináza (TK) Neuron-specifická enoláza (NSE) Alkalická fosfatáza (ALP) . 236 . 236 . 237 // krystalizace a agregace 226 Laktáldehydrogcnáza (LD) . 237 // 27.2. Kaiepsin D . 737 // Analýza močového konkrementu 226 28.4.5. Hormony a jejich metabolity 737 // 27.3. 28.4.6. Sérové proteiny 737 // Metabolické vyšetření nemocného Beta,-mikroglobulin (ß,-M) . 237 // s urolitiázou 227 Feritin 738 // 16 // Klinická biochemie // Monoklonální imunoglobuliny...238 // Cirkulující imunokomplexy (CIK, CIC)...238 // Bílkoviny akutní fáze zánětu ...239 // 28.4.7. Některé další ukazatele // zhoubného nádoru...239 // 28.4.8. Buněčné tumorové markéry... 239 // 28.4.9. Tumorové markéry z hlediska // orgánového... 240 // Doporučená literatura...240 // 29. DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU 243 // 29.1. Definice a principy diagnostiky 243 // 29.1.1. Pojem »dědičné poruchy // metabolismu«...243 // 29.1.2. Principy laboratorní diagnostiky // dědičných poruch metabolismu ...243 // 29.1.2.1.
Detekce na úrovni substrátu... 244 // 29.1.2.2. Detekce na úrovni proteinu... 244 // 29.1.2.3. Detekce na úrovni nukleových kyselin .. 244 // 29.2. Příklady jednotlivých dědičných poruch // metabolismu... 245 // 29.2.1Poruchy metabolismu aminokyselin ... 246 // 29.2.1.1. Poruchy intermediálního metabolismu // aminokyselin... 246 // Fenylketonurie...246 // Tyrozinóza ...246 // Alkaptonurie...246 // 29.2.1.2. Poruchy transportu aminokyselin 246 // 29.2.2. K- Poruchy metabolismu cukrů... 247 // 29.2.2.1. Poruchy metabolismu glukózy... 247 // 29.2.2.2. Mal absorpce disacharidů ... 247 // 29.2.2.3. Galaktosémie ... 247 // 29.2.2.4. Intolerance fruktózy... 247 // 29.2.2.5. Glykogenózy... 247 // 29.2.3. тј- Poruchy metabolismu lipidů, // mukopolysacharidů a mukolipidů (lezaurismózy)... 248 // 29.2.3.1. Lipidózy... 248 // 29.2.3.2. Mukopolysacharidózy... 248 // 29.2.4. Poruchy metabolismu lipoproteinů 248 // 29.2.5. Poruchy metabolismu porfyrinů 249 // 29.2.6. Cystická fibróza... 249 // 29.2.7. Příklady dalších dědičných poruch // metabolismu... 249 // 29.2.8. Dědičné defekty mitochondriálních // genů... 250 // 29.3. Současné možnosti genové terapie 250 // Náhrada genu in vivo...251 // Náhrada genu in vitro...251 // Doporučená literatura...251 // 30. CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU...253 // 30.1. Vznik a funkce mozkomíšního moku ... 253 // 30.2. Odběr a vzhled mozkomíšního moku ... 253 // 30.2.1. Odběr mozkomíšního
moku... 253 // 30.2.2. Vzhled mozkomíšního moku... 254 // 30.3. Chemické vyšetření mozkomíšního // moku... 254 // 30.3.1. Kvantitativní chemické vyšetření 254 // 30.3.1.1. Celková bílkovina... 254 // 30.3.1.2. Glukóza... 255 // 30.3.1.3. Laktát ... 255 // 30.3.1.4. Chloridy... 256 // 30.3.2. Kvalitativní chemické vyšetření 256 // 30.3.2.1. Pandyho zkouška... 256 // 30.3.2.2. Zlatosolová zkouška... 256 // 30.3.3. Speciální chemická vyšetření... 256 // 30.3.3.1. Spektrofotomerie likvoru... 256 // 30.3.3.2. Elektroforéza bílkovin mozkomíšního // moku... 257 // 30.3.3.3. Izoelektrická fokusace bílkovin 257 // 30.3.3.4. Kvantitativní stanovení jednotlivých // bílkovin... 258 // Albumin ...258 // Imunoglobuliny...258 // Reaktanty akutní fáze (RAF)...258 // Beta.-mikroglobulin...259 // Markéry tkáňové destrukce...259 // 30.4. Cytologické vyšetření // mozkomíšního moku... 259 // 30.4.1. Počet elementů... 259 // 30.4.2. Morfologie a funkce elementů... 259 // 30.4.2.1. Typy buněk v mozkomíšním moku 260 // 30.4.2.2. Typy cytologických likvorových // nálezů ... 260 // Poznámka na závěr...261 // Doporučená literatura...262 // 31. LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ VÝPOTKU... 263 // Doporučená literatura...264 // 32. LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ // V TĚHOTENSTVÍ...265 // 32.1. Adaptační reakce organismu // na těhotenství... 265 // 32.2. Změny fyziologických rozmezí // laboratorních testů v těhotenství 265 // 32.2.1.
Změny následkem expanze // plazmatického objemu ... 265 // 32.2.2. Změny následkem zvýšeného // srdečního výdeje a hyperventilace ... 266 // 32.2.3. Zvýšení proteosyntézy... 266 // 32.2.4. Změny koncentrace lipidů... 266 // 32.2.5. Metabolismus glukózy... 266 // 32.2.6. Změny ostatních laboratorních // parametrů ...266 // .32-3) Diagnostické využití laboratorního // vyšetření v těhotenství ...267 // 32.3.1. Prekoncepční období... 267 // 32.3.2. Laboratorní vyšetření v prvém // trimestru... 267 // 32.3.2.1. Diagnostika těhotenství... 267 // 32.3.2.2. Vyhledávání komplikujících // onemocnění... 267 // 32.3.3. Laboratorní vyšetření v druhém // trimestru ... 267 // 32.3.3.1. Screening závažných vrozených // onemocnění...267 // 32.3.3.2. Detekce hemolytického onemocnění // novorozence ... 268 // 32.3.4. Laboratorní vyšetření v třetím // trimestru... 268 // 32.3.4.1. Určení zralosti plic plodu... 268 // 32.3.4.2. Detekce ohrožení života plodu... 268 // 32.3.5. Nemoci typické pro graviditu... 269 // 32.3.5.1. Prceklampsie... 269 // 32.3.5.2. Onemocnění jater... 269 // Doporučená literatura...269 // —x 4M // 33. ZVLÁŠNOSTI LABORATORNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU // A VE STÁŘÍ...271 // 33.1. Odběr biologického materiálu // u novorozenců a malých dětí... 271 // 33.2. Metabolické odlišnosti novorozenců // a malých dětí... 272 // 33.3. Choroby typické pro novorozenecký // a dětský
věk a jejich laboratorní diagnostika... 273 // 33.3.1. Dědičné poruchy metabolismu... 273 // 33.3.2. Hyperbilirubinémie... 274 // 33.3.3. Hypoglykémie...274 // 33.3.4. Syndrom dechové tísně novorozenců // (RDS)... 275 // 33.3.5. Reyeův syndrom... 275 // 33.4. Klinicko-biochemické vyšetření // ve starším věku...275 // 33.4.1. Vliv stáří na referenční hodnoty 275 // 33.4.2. Screening u starých osob... 275 // Doporučená literatura...276 // 34. ZÁKLADY TOXIKOLOGIE...277 // 34.1. Základní pojmy... 277 // 34.1.1. Způsoby intoxikace a účinek jedu ... 277 // 34.1.2. Osud jedu v organismu... 278 // 34.1.3. Důvody toxikologických vyšetření 278 // 34.2. Toxikologické vyšetření... 279 // 34.2.1. Biologický materiál... 279 // 34.2.2. Užívané metody a přístrojové // vybavení... 280 // 34.2.2.1. Chromatografické systémy... 280 // 34.2.2.2. Spektrální analýza...280 // 34.2.2.3. Imunochemické metody... 280 // 34.2.2.4. Ostatní metody... 280 // 34.2.3. Co se při otravách prokazuje. // event, stanovuje... 280 // 34.3. Příklady otrav provázených změnami // biochemických parametrů... 281 // 34.3.1. Otrava látkami blokujícími transportní // funkci hemoglobinu ... 281 // 34.3.2. Otrava alkoholy...281 // 34.3.3. Otrava léky... 281 // 34.3 4. Otrava pesticidy a herbicidy... 282 // 34.3.5. Otrava kovy... .. . 282 // 34.4. Stanovení hladin léků . .. // 34.4.1. Indikace ke stanovení hladin léků 282 // 34.4.2. Volba doby odběru
krve... 283 // 34.4.3. Farmakokinetické zhodnocení... 283 // Doporučená literatura...283 // (3sT)mechanizace, automatizace, ROBOTIZACE. VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY V KLINICKO-BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI...285 // 35.1. Základní pojmy... 285 // 35.2. Automatické analyzátory... 285 // 35.2.1. Dělení podle způsobu práce... 285 // 35.2.2. Dělení podle principu měření... 286 // 35.2.3. Dělení podle počtu prováděných // metod... 286 // 35.2.4. Dělení podle velikosti a rychlosti // analyzátoru... 286 // 35.2.5. Dělení podle pořadí prováděných // testů... 286 // 35.2.6. Dělení podle prostředí, v němž // probíhá reakce... 287 // 35.3. Výpočetní technika v klinicko- // -biochemické laboratoři ... 287 // 35.3.1. Počítač jako součást analyzátoru ... 287 // 35.3.2. Laboratorní informační systém... 287 // 35.4. Budoucnost automatizované // laboratoře ... 288 // Doporučená literatura...289 // SEZNAM UŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ... 291 // PŘEHLED REFERENČNÍCH ROZMEZÍ ZÁKLADNÍCH KLINICKO-BIOCHEMICKÝCH VYŠETŘENÍ...295 // Použité zkratky... 295 // Enzymy ... 295 // Sacharidový metabolismus... 295 // Lipidový metabolismus... 295 // Bílkoviny ... 296 // Pigmenty ... 296 // Osmolalita ... 296 // Nebílkovinné dusíkaté látky... 296 // Minerály ... 296 // Acidobazická rovnováha (ABR) a krevní plyny 297 // Močový sediment... 297 // Mozkomíšní mok (likvor)... 297 // Hormony a jejich metabolity, vitamíny... 297
Funkční vyšetření ledvin ... 297 // STRUČNÝ ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK ODBORNÝCH TERMÍNŮ...299 // AUTOŘI...301 // REJSTŘÍK...305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC