Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
1004 s.

ISBN 80-7106-461-0 (váz.)
Obsahuje komentář, o autorovi
Zahradníček, Jan, 1905-1960 - dílo - výbory
000048169
OBSAH // POKUŠENÍ SMRTI // Pokušení smrti / 9 Poetika /11 Má podoba / 13 Krev /15 jejich stín / 16 Proč? / 24 Tvář zla / 25 Zima / 27 Země stínů / 28 Příchod jara / 30 Večer dětí / 31 Podoba smrti / 32 Tesknice / 33 Paměť / 34 // Ztracené okamžiky / 36 Dětský pasionál / 38 Proměny / 39 Domov / 40 Pohrobci / 41 Lítost / 43 Chudoba / 45 Nevinnost / 46 Vděčnost mrtvým / 48 Člověk / 50 Duše / 51 Nářek těla / 53 Předjaří / 54 // [989 // NÁVRAT // I // Ach o čem šeptáš noci bledoústá / 59 // V trávě / 61 Anděl a obloha / 62 Osamění / 64 Vůně / 65 // Šedé růže / 67 // Tak v noci procítám / 69 // Po dešti / 70 // Oslava noci / 71 // Krajina / 73 // Pozdravení podzimní / 74 Hlasy za zdí / 75 Jaro / 77 Květiny / 78 Jarní večer / 80 Kahan spánku / 81 Chvíle / 82 Večerní strofy / 84 Navštívení / 85 // V noci / 86 Krajina v těle / 87 Věci / 89 // II // Hrozba / 90 Plnost dětství / 92 Večerní modlitba / 93 Prosba / 94 // 990] // Tryzna (červen 1942) / 414 // Na citát Nietzscheho (listopad 1942) / 416 // Báseň zakopaná (duben 1944) / 418 // Mura (září 1944) / 424 // Co dělali jste... (srpen 1943) / 425 // Kolébky v čase válečném (leden 1943) / 427 // Národ (únor 1945) / 429 // Po četbě Dona Quijota (leden 1943) / 431 // IV // Žalm roku dvaačtyřicátého (podzim 1942) / 435 // SVATY VACLAV / 453 // ROUŠKA VERONIČINA Vděčnost mrtvým / 469 I // Mrtvým / 472 // Stromy v městě / 473 // Snoubenci
/ 475 // Jaro / 477 // Co říkal vítr / 479 // Víno je dobré / 481 // Na konec roku / 483 // Na druhou neděli v roce / 485 // Na uvítanou / 487 // Svatý Josefe / 489 // [999 // Ó Šebestiáne / 492 K intronizaci / 494 Nad knihami J. V. Sládka / 496 Tasov / 498 // Theatrum mundi et Dei / 500 II // Akát pod mými okny / 502 // Před rozsvícením / 504 // Co to bylo, co zpívali kosi / 505 // Za dveřmi na závoru / 507 // Dějí se takové věci / 509 // Zas tento den / 512 // Báseň ? prvnímu květnu / 515 // Tenkráte / 517 // Setkání / 518 // Vánoční strom / 520 // Krajina dětství za deště / 522 // LA SALETTA / 527 ZNAMENÍ MOCI / 561 // DŮM STRACH // Co zpíval kos zatčenému / 593 Řeknou, že život / 594 Na první dopis z domova / 596 Ve dvě hodiny v noci / 597 // 1000] // Chodci / 599 Slunce v cele / 601 Nanebevzetí / 603 Kněží v žalářích / 605 Ó Simone VVeilová / 607 Dům Strach / 610 Bratislavská ulice / 613 Procházka po cele / 615 Velikonoční / 619 Smrtihlavi / 622 Chlapečkovo ráno / 623 Samovazba / 624 Návštěva / 627 Noc poslední v roce / 631 Zvon / 633 Vzdech / 634 Mírožerci / 635 Žalm / 637 Ch. / 639 Dceři / 641 Pozdrav / 642 Své dceři / 644 // Báseň o slunci a o svátém Václavu / 646 // Víno trestanců / 649 // Dopis ženě / 651 // Při jméně tvém... / 653 // Uctívání Kříže / 654 // Dopis z listopadu / 659 // Velikonoce mých dětí / 662 // Cestou / 663 // Malá poetika / 665 // Koncert / 666 // Verše
/ 668 // [1001 // Zůstaň s námi / 669 Svatební / 671 Poslední ruže / 673 Návrat / 674 // ČTYŘI LÉTA // SKRZE MŘÍŽE // Pozdrav / 679 Kroky léta / 680 Jaro pod Čichnou / 682 Ruce ženy / 683 Příliš rychle / 685 Spálený kostel / 686 Epitaf / 689 // Přehráno na varhanách / 690 // Housle a flétna / 693 // Cesta na hřbitov / 696 // Sen mého syna / 698 // Usměj se ještě / 700 // Než jabloň odkvete / 702 // Vezmi a jez / 704 // Oběť Abrahamova / 705 // Obloha / 709 // Hodiny / 714 // Podzimní / 716 // Elegie / 717 // Ke konci roku / 719 // Divadlo v mračnech / 722 // Vánoční / 725 // Píseň o domově / 726 // Adam a Eva / 727 J. C. / 728 Je to boj / 729 Od tebe, člověče / 730 Březnový vítr / 731 Dvojí jaro / 733 Óda na modlitbu / 735 Smrt na jaře / 737 Verše / 739 Návrat / 740 // ZASE DOMA // Malá botanika / 741 Probuzení / 743 A nikdo / 744 Den s bouří / 747 Sonáta nočního deště / 748 Mokré léto / 750 Černý bez / 751 Česání ovoce / 753 V noci / 755 Zpěv návratu / 757 Čtyři léta / 759 // EPITAF // Živote müj / 765 // KOMENTÁŘ // 1. O autorovi / 767 // 2. Ediční zpráva a kompozice svazku / 768 // [ 1003 // 3. Ediční zásady / 771 // 4. Zásady komentování / 783 // 5. Pokušení smrti / 787 // 6. Návrat / 797 // 7. Jeřáby / 805 // 8. Žíznivé léto / 817 // 9. Pozdravení slunci / 830 // 10. Korouhve / 850 // 11. Pod bičem milostným / 874 // 12. Stará země / 886 // 13. Svatý Václav / 904 // 14. Rouška
Veroničina / 910 // 15. La Saletta / 922 // 16. Znamení moci / 934 // 17. Dům Strach / 946 // 18. Čtyři léta / 965 // 19. Recepce Zahradníčkova díla // v zrcadle kritiky do r. 1940 / 981 // 20. Recepce Zahradníčkova díla // v poválečných polemikách / 984 // 21. Recepce Zahradníčkova díla // v tvorbě jiných básníků / 987 // 1004 ] // Upadání / 95 Myšlenka / 97 // V zimě našeptáno / 98 Z hlubin / 99 // Děti / 100 Mdloba / 101 Tmou / 102 Tělo / 103 Proměnění /104 Obrazy / 105 Závrať / 106 Visuté zahrady / 107 // V polosnách / 109 Návrat / 110 Rákosová píšťalka /112 Radost / 113 // Píseň o tíze / 115 // JEŘÁBY // I // Težkooděnec /119 // V dubnu / 120 Beze jména / 121 Kroky /122 // V čase / 123 Nástup / 124 Stromům / 125 Návštěva /126 Hry / 127 Hölderlin / 128 // [991 // Cestou / 129 Doma / 130 K jaru / 131 Odchod /132 Slova mrtvému / 133 Ruce / 134 Venku /135 Neklid / 136 Peramica /137 Užovka / 138 // V chladnějším vání / 139 Rovnodennost / 140 Povzbuzení / 141 // Staré věci / 142 Před bouří /143 // II // Zastavení / 144 Vír / 145 // Prosba na předměstí / 147 Barevný závoj / 148 Na zemi / 149 Paškál / 151 Výzvy /152 Z dětství /154 Masky / 155 Nahoře a dole / 156 Dvojzpěv jitra / 157 Zpěv o víně / 159 Unisono) / 160 // V srpnu / 162 Výkřiky / 164 // Zpěv nedokončený / 165 // 992] // ZIZNIVE LETO // I // Večer na vesnici / 171 Básníci /173 Prázdné pokoje / 174 Nad kolébkou / 175 Krajina
ledňáček / 176 Podzimu / 177 Žízně / 178 Ohně / 179 Věnování / 180 V září / 181 Po žních /182 Za deště / 183 Psí dni / 184 Ruce Mariiny / 185 Černý bez / 187 // II // Zvony / 188 Betlém / 190 Večer tříkrálový / 191 Třicetiletý / 192 Hromnice / 193 Květná neděle / 194 Žalm /195 // Ó každý na svüj vrub / 197 Bujará chudoba / 198 Odkaz / 199 Na cestu / 201 // [993 // Děti na jaře / 202 Smrt Valdštejnova / 204 Skřivan v oblacích / 205 Cesta domů / 206 // POZDRAVENÍ SLUNCI // I // Svědectví /211 Příchod jara / 212 Na pole praskající ke žni / 213 Tvář /215 // Na zemi dosud vy / 216 Svatební zvony / 217 Bojiště v horách / 219 Cesta za humny / 220 Nocleh v cizím městě / 221 Den jediný / 222 Okno zrána / 223 Pout na podzim / 224 Odchod / 225 // Básníkova busta nad řekou / 226 Rekviem / 228 Narozená / 230 // 4 // n // Pozdravení slunci / 232 Třesk slova o slovo / 234 Advent / 235 Ať kdekoli / 236 // 994] // Po ranním klekání / 237 Poledne nad městem / 238 Navečer v chrámě / 239 Svatodušní svátky / 240 Skalní město / 241 Mácha / 243 Svatý Václav / 244 Chléb dítě ve snu / 246 Zde ještě boj / 247 Zastavení páté / 249 Velký pátek v městě / 250 // III // Zemi mé / 253 // KOROUHVE // I // Vyznání / 259 S očima otevřenýma / 261 Matce / 263 Zlatá svatba / 264 Spěchající dívka / 266 Svatební düm básníkův / 267 Slapská léta / 269 Listopad / 270 Advent na vesnici / 271 Koleda / 272 Mrazy
tříkrálové / 274 Lítostné povodně / 276 // [ 995 // II // Farní chrám / 278 Nehledám Itálii / 279 Nezvoliv sobě / 280 Polní kříž / 282 Vánoce 1938 / 283 Útěk do Egypta / 285 Velikonoční zahrada / 286 Květiny / 287 // Hymnus ke korunovaci papeže Pia XII. / 289 Michael / 291 // Maria Panno, Matko Slova / 293 // III KOROUHVE // Svatý Vojtěch / 295 Svatý Prokop / 300 Svatý Jan Nepomucký / 304 Svatý Cyril a Metoděj / 308 // POD BIČEM MILOSTNÝM Předzpěv / 315 I // Přestupný rok / 316 Píseň /318 Bílá a černá / 319 Dopis / 320 Před svátky / 322 // 996] // Vánoční krajina / 324 Lásko, ó lásko / 326 Přání / 328 Dary / 329 V březnu / 331 Ať říkají si / 332 Spíš trnem než růží / 333 Po letech / 334 Otázky / 335 // Odpověď nevyřčená / 337 Předjaří / 338 // II // Okno / 340 // Zpívej se mnou / 342 // Tvůj kraj / 344 // Pozdrav vlaštovek / 345 // A přišel dopis tvůj / 346 // Cestou / 347 // Blíž, blízko jsi / 349 // Dost nebes v očích tvých / 351 // Nokturno / 352 // Sama za bouře v chrámu / 354 // Prosba / 355 // Pod bičem milostným / 358 // III // Bývalo u mne zotvíráno / 360 // [997 // STARÁ ZEMĚ // I // Chýlí se ? jaru (březen 1944) / 367 Spor (březen 1945) / 369 Jabloňová snítka (květen 1944) / 370 Vzpomínka na léto (srpen 1944) / 372 Stará země (srpen 1944) / 374 Poslední žně (červenec 1942) / 376 Na poslední snímek matčin (únor 1945) / 378 Báseň a obraz (srpen 1944) / 380
Poslední boj (leden 1942) / 382 Zpožděné vlaky (prosinec 1944) / 384 // II // Ty nevíš (únor 1945) / 387 // Báseň na studené jaro (duben 1941) / 389 // Zrána Velkého pátku (duben 1941) / 391 // Březen (březen 1941) / 392 // Přicházejícím (listopad 1940) / 394 // Jako kdykoli (leden 1943) / 397 // Dary nebes (únor 1941) / 399 // Noc listopadová (listopad 1943) / 401 // Advent (prosinec 1941) / 402 // Cestou ? jesličkám (listopad 1941) / 403 // Koleda (prosinec 1941) / 408 // III // Májová pobožnost (květen 1942) / 410 Netvor studený (květen 1942) / 412 // 998]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC